28 Februarie – Ziua Protecției Civile in România


    În România, Protecţia Civilă a luat fiinţă în 28 februarie 1933, când Regele Carol al II-lea semna Înaltul Decret Regal nr. 468, prin care se aprobă „Regulamentul de Funcţionare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene”.

 
   Scopul acestuia era acela de a „limita efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei şi resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecţia directă, fie micşorând eficacitatea atacurilor”. Acest moment este considerat a fi data de naştere a Protecţiei Civile în România, Apărarea Pasivă devenind o armă de sine stătătoare.

   La 17 ianuarie 1952 se înfiinţează „Apărarea Locală Antiaeriană” în subordinea Ministerului de Interne iar din 1978 îşi modifica denumirea în „Apărarea Civilă” şi devine componentă a sistemului naţional de apărare.

   Prin Decretul nr. 96/1975 se asigura intervenţia în caz de accident nuclear şi prin Decretul nr. 140/1978 se asigura organizarea activităţii pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale, incendiilor sau catastrofelor de mari proporţii.

   Legea nr. 2/1978 privind apărarea civilă în România arată că aceasta este parte componentă a sistemului naţional de apărare şi trebuie să asigure pregătirea populaţiei, teritoriului şi economiei pentru desfăşurarea normală, a activităţilor economice şi sociale, precum şi pentru protecţia cetăţenilor şi a bunurilor materiale de orice natură, sau în alte situaţii speciale.
 

  România a ratificat prin Decretul 224/11.05.1990, Protocoalele adiţionale I şi ÎI la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate.

 
   Din iunie 1995, Protecţia civilă – termen nou, conform convenţiilor internaţionale – constituie o componentă importantă de forţe de protecţie destinate desfăşurării acţiunilor de apărare a ţării.

   Începând cu anul 2004 Protecţia civilă este parte componentă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă prin unirea structurilor de Pompieri şi Protecţie civilă la nivel naţional şi local.

   Legea 481/2004, actualizata, privind protecţia civilă arata la art. 1 ca: „Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.”
   

UAT Municipiul Tecuci
Biroul monitorizare situatii de urgenta


Comentariile sunt închise.