Sesiuni de examinare pentru obținerea certificatelor de calificare


Sansa-T-Cursuri-de-calificare-Tecuci-2020

În data de 25.01.2020, s-au desfășurat sesiunile de examinare pentru obținerea certificatelor de calificare profesională (nivel 2), acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări.

 
  Această etapă,este parte integrantă din procesul de instruire profesională, de tip calificare, din cadrul subactivității 2.3 ”Formarea – Organizarea și lvirarea de servicii de formare profesională a adulților (calificare) din grupul țintă” a proiectului ”Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistența socială continuă și locuire, în cartierul N.Bălcescu – Tecuci”.

  Sesiunea de examinare pentru obținerea certificatelor ANC din data de 25.01.2020, a urmărit atingerea următoarelor rezultate:

  • număr total participanți/ beneficiari – 60;
  • calificările pentru care s-au obținut certificare: lucrător în comerț, îngrijitor bătrâni la domiciliu, manichiurist pedichiurist și frizer.

De asemenea, în luna aprilie 2020, se va desfășura a două sesiune de examinare ANC, pentru membrii grup țintă din cartierul Nicolae Bălcescu, care la acest moment desfășoară activități de formare profesională nivel 3 (bucătar, ospătar/chelner, vânzător în unități de alimentație, coafor și zidar-pietrar-tencuitor), numărul total fiind de 86 de beneficiari.

În acord cu dinamica generală de implementare a subactivităților din cadrul Activității 2 ”Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii”, vă aducem la cunoștință rezultatele obținute în raport cu obiectivele propuse la contractarea finanțării proiectului “Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare,  asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”: 

  • Acces la informare și orientare profesională – 294 de beneficiari
  • Propus: 305 beneficiari
  • Acces la instruire profesională de tip calificare – 251 de beneficiari înscriși, cu o rată de abandon redusă (8 persoane)
  • Propus: 244 beneficiari

Planificări în curs de desfășurare în intervalul februarie – martie 2020:

  • Acces la consiliere profesională – 216 beneficiari

Planificări în curs de desfășurare în intervalul martie – iunie 2020:

  • Acces la mediere profesională – toți benefiarii care au obținut certificare ANC pentru calificarea în domeniul dorit sau recomandat de specialiștii în orientare profesionala

Primăria Municipiul Tecuci, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 7 ”Nicolae Bălcescu”, implementează, în perioada august 2017 – august 2020, proiectul “Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare,  asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”, POCU/20/4/2/103078.

          Obiectivul General al proiectului îl reprezintă implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comunitatea delimitate din orașul Tecuci, județul Galați, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

          Perioada de implementare a proiectului ”Șansa T„ este august 2017 – august 2020, având valoarea totală de 17.620.467,72 lei din care contribuția UEeste de 14.977.397,57 lei.

 Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional de Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Telefon: 0725.802.109
Website: http://www.primariatecuci.ro/ 
E-mail: proiectsansat@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/SansaT2017/ 


Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc desărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: “Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”
Contract de finanțare nr: POCU/20/4/2/103078
Investim în dezvoltare durabilă şi promovăm egalitatea de şanse!


Total Page Visits: 500 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.