Ședința ordinară a Consiliului Local din data de 27 iunie 2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-iunie-2019

  În temeiul art. 39 alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 27.06.2019, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Eficiența instituțională prin investiții la nivel local”, cod SMIS 126419/ cod SIPOCA 561 și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică, pentru proiectul ,,Școala Prietena Ta”. Descarca documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Sistematizare pe verticală incintă Spital Municipal Anton Cincu”. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Reabilitare strada Mircea Vodă, strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti, strada Siretului”. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Reabilitare zona interblocuri strada Aleea Ștrandului”. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii, modificarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 39/28.02.2018 și respectiv anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de Administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare din Municipiul Tecuci nr. 769/28.03.2018, încheiat cu Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul școlar 2018-2019 a 9 burse de performanță și a 38 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Tecuci în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării schiței anexă la Contractul de concesiune nr. 79531/12.10.2009. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Tucaliuc Vasile. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către doamna Rarinca Zamfira. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren CF nr. 111464 aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către doamna Antonescu Dana Nicoleta. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren CF nr. 111466 aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către doamna Antonescu Dana Nicoleta. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în Str. Plt. Stoicescu FN. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile (terenuri), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Str. Cuza Vodă, nr. 90. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre privind revocarea proceselor verbale de atribuire în folosință gratuită și respectiv retragerea dreptului de folosință a unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de examinare și respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea promovării în grad a doamnei Bărbuță Adelina – consilier I în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 

    Informări, interpelări, petiții.

 – Raportul de follow-up nr. 1191/2017/24.05.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 12/14.07.2017 de către Camera de Conturi Galați, înregistrat sub nr. 32770/30.05.2019 la Municipiul Tecuci.(transmisă Consiliului Local în data de 12.06.2019)

 – Adresa nr. 1.191/2017/07.06.2019 a Camerei de Conturi Galați, înregistrată la Municipiul Tecuci sub nr. 35164/11.06.2019 și 35165/11.06.2019 privind Decizia nr.12/14.07.2017.(transmise Consiliului Local în 19.06.2019).

– Raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/17.08.2015 de către Camera de Conturi Galați, înregistrată sub nr. 35125/11.06.2019 la Municipiul Tecuci. (transmisa Consiliului Local în data de 19.06.2019).

– Raportul de follow-up nr. 29761/15.05.2019 și Decizia nr. 108/2013/8/04.06.2019 emise de Camera de Conturi Galați, înregistrate sub nr. 77/11.06.2019 la Municipiul Tecuci. (transimise Consiliului Local în 13.06.2019 si 19.06.2019).

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 27.06.2019, orele16:00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte de hotărâre :

 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect inclus în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul”Complexuri sportive” pentru obiectivul de investiții ”Construire bază sportivă tip 1”, proiect finanțat de Compania Națională de Investiții. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare ajustat pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Galați, în perioada 2014-2020. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aferente Stadionului Tineretului Municipal. Descarcă documentul de AICI

     

     Informări:

     – Adresa nr.37095 din 21.06.2019 a Camerei de Conturi Galați.

     – Adresa nr.37096 din 21.06.2019 a Camerei de Conturi Galați.

     – Adresa nr.30302/R/24.06.2019 a Direcției de Servicii Publice.

     – Decizia nr.2/14.03.2016, Raportul de follow-up nr.11/17.07.2018 și Raportul de follow-up nr.20/29.05.2019 ale Camerei de Conturi Galați.

 

PRIMAR,   Cătălin Constantin HURDUBAE 

   AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, Valerica FOTACHE 


Total Page Visits: 214 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.