Ședință ordinară a Consiliului Local în data de 13.05.2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-mai-2019

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  13.05.2019 orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019”.  Descarcă documentul de  AICI
  2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea ”Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
  3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea ”Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L”. Descarcă documentul de AICI
  4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea ”Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
  5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii, modificarea anexei nr. 5 la H.C.L.nr.39/28.02.2018 și, respectiv, anexei nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare din Municipiul Tecuci nr. 769/28.03.2018, încheiat cu Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Descarcă documentul de  AICI
  6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2019. Descarcă documentul de  AICI
  7.   Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iunie 2019- august 2019). Descarcă documentul de  AICI
  8.   Informări, interpelări, petiții.

 –  Informarea nr.27832/07.05.2019.

     

PRIMAR, Cătălin Constantin Hurdubae
AVIZAT,  Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica


Total Page Visits: 124 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.