Ședință ordinară a Consiliului Local în data de 25.07.2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-iulie-2019

  Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 25.07.2019 orele 1600, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2019. Descarcă documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii, modificarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 39/28.02.2018 și, respectiv, anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare din Municipiul Tecuci nr. 769/28.03.2018, încheiat cu Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind trecerea suprafeței de teren de 25.217 mp din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică a deșeurilor de fier. Descarcă documentul de AICI
  6. Informări, interpelări, petiții.

– Raportul privind activitatea asistenților personali pe semestrul I al anului 2019 a Direcției de Asistență Socială.
– Adresa nr. 40915/R/17.07.2019 privind activitate C.U.P. Tecuci a Serviciului Monitorizare Servicii Publice.
– Informarea nr. 4840/28.01.2019 privind situația locuințelor de serviciu ale U.A.T. Municipiul Tecuci.
– Nota informativă a PFA ZAMFIR FLORIN IOAN, înregistrată la Consiliul Local sub.nr. 83/19.07.2019.

PRIMAR,  Cătălin Constantin Hurdubae
AVIZAT, Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica 


Total Page Visits: 264 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.