Ședință extraordinară de îndată a consiliului local în 29.04.2020, ora 12


Sedinta-de-indata-CL-2020-aprilie

În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 29.04.2020, ora 1200 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2020. Descarcă proiectul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 80% a tarifelor de închiriere, pe perioada 01.04 – 30.04.2020, pentru comercianții și agenții economici care comercializează produse agro – alimentare pe mesele din piața de zarzavat, tarife aprobate prin H.C.L. nr.170/28.07.2017 și suspendarea contractelor de închiriere spații, pe perioada stării de urgență, pentru comercianții care desfășoară activități comerciale care sunt suspendate conform Ordonanței militare nr. 2. Descarcă proiectul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind restrângerea temporară a activității Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L., ca urmare a instituirii stării de urgență și de prelungire a acesteia. Descarcă proiectul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind restrângerea temporară a activității Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., ca urmare a instituirii stării de urgență și de prelungire a acesteia. Descarcă proiectul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru contractarea unei finanțări (leasing sau credit bancar) în valoare de 800.000 lei, pe o perioadă cuprinsă între 2 și 6 ani, de către Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., în vederea achiziționării unor utilaje. Descarcă proiectul de AICI

      

PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 1385 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.