Ședință extraordinară de îndată a consiliului local în 11.05.2020, ora 12


Sedinta-de-indata-CL-2020-mai-569x320

  În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 11.05.2020, ora 1200 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sediul Primăriei Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:  

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci pe anul 2020 prin suplimentare de venituri. Descarcă documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI

PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 919 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.