Ședință extraordinara a Consiliului Local în 01.nov.2019, ora 8


Consiliul-local-Tecuci-extraordinara-2019

  În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.3 lit. b și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 01.11.2019, ora 800 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci și Județul Galați prin Consiliul Județean Galați privind derularea investiției ”Închidere depozit neconform Rateș Tecuci”. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Galați”. Descarca documentul de AICI 

 

 Completarea ordinii de zi a sedintei extraordinare, din data de 01.11.2019, orele 8°°, in sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu  urmatoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Proiect de hotrâre privind aprobarea modificarii art. 1 din H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind modificarea Contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in Municipiul Tecuci.  Descarca documentul de  AICI
  2. Proiect de hotarâre privind modificarea tarifului pentru Serviciul de transport public local de persoane in Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
    .

 

 

PRIMAR, Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Valerica FOTACHE


Total Page Visits: 750 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.