Ședință extraordinara a consiliului local in data de 07.01.2019 ora 15.45


   Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 07.01.2019, orele 15.45, în sala de sedințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea defmitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae
 AVIZAT , Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci , Jr. Fotache Valerica


Comentariile sunt închise.