Ședinţa extraordinară a Consiliului local în 31.03.2020, ora 12


Sedinta-extraordinara-a-consiliului-local-Tecuci
   În temeiul, art. 133 alin. 2, lit.a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. b și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 31.03.2020, ora1200 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:      

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri proprii pentru alocarea de sume necesare combaterii și prevenirii COVID-19. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci, întocmite la 31.12.2019. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 la HCL nr. 152 din 11.07.2017 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul ”Șansa T- Măsuri integrate în educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 la HCL nr.192/29.09.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr.2, localitatea Tecuci, Județul Galați” cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și art.3 din HCL nr.224/02.10.2017 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr.2, localitatea Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”Extindere conductă de gaze naturale strada Duzilor Municipiul Tecuci, Județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”Extindere conductă de gaze naturale strada Dumbrava Roșie Municipiul Tecuci, Județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”Extindere conductă de gaze naturale strada G-ral D. Praporgescu Municipiul Tecuci, Județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Regele Ferdinand I, nr. 6. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Mihail Manoilescu, nr. 37. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de Proiecte de management, Anunțului privind condițiile de participare și a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipala ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Descarcă documentul de AICI
 13. Informări, interpelări, petiții.
 • Adresa nr. 412/10.03.2020, transmisă de Camera de Conturi Galați, înregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 30/CL/11.03.2020 privind comunicarea  Deciziei nr. 4/10.03.2020, emisă ca urmare a acțiunii de verificare efectuată la Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci.

 

Primar, Ing. Cătălin Constantin Hurdubae
Avizat, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci Valerica Fotache


Total Page Visits: 621 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.