Ședință extraordinara a Consiliului Local în 19.08.2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-extraordinara-2019

  Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară la data de  19.08.2019, orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu Proiectul ordinii de zi cuprins în Anexa care face parte integrantă a prezentei dispoziții.  

             

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din preambulul H.C.L. nr. 74/ 08.07.2019 privind modificare H.C.L. nr. 99/24.05.2018 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza monument istoric, Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din preambulul H.C.L. nr. 75/ 08.07.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitare clădire școala DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10.1.B. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 55/13.05.2019 privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2019. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ”Modernizare strada Ion Petrovici – str. Cuza Vodă, intravilan DJ 251” Municipiul Tecuci, județul Galați- Tronson DJ 251, Tecuci – Matca, Km 2+121-2+550, 4+130-4+393, str. Cuza Vodă km 1+531-1+554”… Descarcă documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip –”Construire bază sportivă TIP 1, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26 B, municipiul Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
  7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra unei suprafețe de teren de 15 mp, în favoarea II Buhoci Sofia pentru amplasarea conductelor aferente proiectului –Extindere rețea apă și de canalizare – branșament apă rece și canalizare. Descarcă documentul de AICI
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil(teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în str. Plt. Stoicescu FN. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Valerica FOTACHE


Total Page Visits: 218 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.