Ședință extraordinară a Consiliului Local in data de 26.02.2019 ora 16


Consiliul local Tecuci extraordinara 2019

  Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 26.02.2019, orele 16.00 în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului închirierii pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2019. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.30 din 26.02.2009 referitoare la asocierea Consiliului Local Tecuci cu A.C.S. ”AKIKAI” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI

 

P R I M A R,Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica


Total Page Visits: 112 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.