Ședinţă de îndată a Consiliului local Tecuci , în data de  01.11.2018, orele 16.00


Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  01.11.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele  proiecte ale ordinii de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2018. Vizualizati documentul AICI

            2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și     cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

P R I M A R , Cătălin Constantin Hurdubae

  AVIZAT , Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci ,    Jr.Fotache Valerica              


Comentariile sunt închise.