ȘEDINȚA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL TECUCI – 19.03.2020, ora 14


Sedinta-DE-ÎNDATĂ-CL-2020-martie

 În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 19.03.2020, ora 14 00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următorul  proiect  al  ordinii de zi:  

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, județul Galați în perioada exercitării mandatului de către Consiliul Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2020 prin suplimentare de venituri și alocarea de sume pentru combaterea și prevenirea COVID-19. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”AMENAJARE AMPLASAMENT PIAȚA EN-GROS LEGUME-FRUCTE” Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci jr. Valerica FOTACHE


Total Page Visits: 285 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.