Ședinţă de îndată a Consiliului local Tecuci , în data de 03.04.2018 ora 16


Sedinta de indata 03.04.2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 03.04.2018 orele 1600, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare strada Ion Țau, Municipiul Tecuci, județul Galați” . Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentatului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea ”ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI SPAȚIILOR VERZI SRL” Tecuci. Descarca documentul de AICI

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae

    AVIZAT,  SECRETAR,  Jr. Fotache Valerica

 


Comentariile sunt închise.