Scrisoarea anuală a primarului, adresată tecucenilor


Scrisoarea-anuala-a-primarului-Tecuci-2020

Potrivit art.5 din HG nr.1723/2004: Primarul are datoria de a informa contribuabilii printr-o scrisoare cu privire la principalele activități de interes public desfășurate în anul care s-a încheiat precum și a obiectivelor propuse pentru anul care începe.

 
Primăria municipiului TECUCI
SCRISOARE ANUALA A PRIMARULUI

Stimați cetățeni,

 

Mă adresez dumneavoastră cu respect și gânduri bune și folosesc ocazia acestei informări pentru a vă ura multă sănătate și împliniri

 Anul 2019 a însemnat pentru administrația locală a municipiului Tecuci o perioadă de eforturi susținute pentru realizarea unor  proiecte așteptate de mulți dintre  cetățenii orașului.

 Cu sprijinul Consiliului local, al echipei pe care o conduc dar mai cu seamă al dumneavoastră, contribuabilii tecuceni, care plătesc an de an taxe și impozite la bugetul local, aceste proiecte au putut fi demarate și unele chiar finalizate :avem câteva realizări notabile pe care vreau să le cunoașteți:

 • Realizarea unor obiective de investiții: sistematizarea zonei ANL, asfaltarea străzilor Libertății, Ștefan cel Mare, Bd. Victoriei, Ana Ipătescu, Tecucel, Ioan Țau, Cuza Vodă – peste 6 km de asfalt finalizați în anul 2019
 • Derularea implementării celor 10 proiecte în valoare de peste 53 de milioane de lei fonduri europene accesate pentru:

   – reabilitarea unor clădiri publice din municipiul Tecuci,

         – combaterea abandonului școlar și îmbunătățirea situației comunităților defavorizate,

         –  îmbunătățirea serviciilor oferite de administrația publică.

     –    Cofinanțare pentru dotarea cu aparatură medicală de peste 3,4 milioane lei a Spitalului Municipal

         „Anton Cincu” și lucrări de renovare la Secția de Pediatrie;

 • Începerea lucrărilor la Compartimentul Primiri – Urgențe – proiect de peste 2,4 milioane de lei finanțat din bugetul local;
 • Începerea lucrărilor de reabilitare a Grădiniței nr. 17 și a lucrărilor de modernizare a 19 străzi din municipiul Tecuci cu fonduri peste 14 milioane de lei, bani alocați de Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
 • Refacerea acoperișului de la Piața de zarzavat;
 • Achiziționarea și montarea de module de colectare selectivă pe platformele gospodărești;
 • Extinderea rețelei de gaze în zona Kaufland- cartier Satu Nou partea stângă;
 • Extinderea rețelei de canalizare și alimentare cu apă – proiect cu finanțare din fonduri europene al Apă – Canal S. A. și care are ca beneficiar Primăria municipiului Tecuci.

      Pentru anul 2020, proiectul bugetului local prevede finalizarea unor investiții  începute în anii anteriori, începerea de investiții noi, precum și continuarea implementării celor 10 proiecte finanțate din fonduri europene

Obiective în derulare conform contractelor deja încheiate:

 • Finalizarea lucrărilor de execuție la Compartimentul Primiri – Urgențe;
 • Finalizarea asfaltării celor 19 străzi;
 • Finalizarea lucrărilor de reabilitare a Grădiniței nr. 17;
 • Continuarea lucrărilor de asfaltare pe strada Cuza –Vodă.

Obiective  de investiții  propuse pentru anul 2020 :

 • Reabilitări și extinderi: Școala „Elena Doamna” (acoperiș), Școala Ștefan Octavian Iosif (sala de sport), Școala „Anghel Rugină” (sala de sport, bibliotecă, cabinet medical), Școala „Iorgu Iordan” ( teren de sport), Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” ( racordare la instalație de gaze – clădire str. Tineretului;
 • Racordare la rețeaua de gaze a locuințelor sociale de pe str. Liniștii;
 • Modernizare Secția de Pediatrie – zona parte ;
 • Reabilitarea și extinderea iluminatului public – parcul Regina Elisabeta;
 • Realizare trotuare – str. Bobâlna
 • Modernizare trotuare pe străzile Pieței, Mihai Eminescu, Vasile Lupu, Dimitrie Hârlescu,   Sfinții Voievozi;
 • Continuarea dotării cu aparatură a Spitalului Municipal „Anton Cincu”.

Implementare proiecte europene:

 • Începerea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor publice : Primăria municipiului Tecuci, Sala de spectacole, Cantina socială, Evidența populației, Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, Școala nr. 10 – Ateliere, Sala de sport, Corp școală – monument istoric);
 • Reabilitare clădire Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” – monument istoric;
 • Continuarea implementării programelor din cadrul proiectelor Șansa T și Școala Prietena Ta : programe educaționale, cursuri de formare, stimulente, servicii sociale, reparații locuințe, reglementări acte de stare civilă și locuințe;
 • Îmbunătățirea serviciilor oferite de primărie, prin introducerea unui program informatizat de primire și evidență a documentelor și trecerea documentelor din arhivă pe suport electronic.

   În încheiere, doresc să mulțumesc pentru încrederea acordată și  vă asigur că, pentru mine, problemele dumneavoastră sunt importante.  Știu că așteptările dumneavoastră sunt justificate și   ritmul de rezolvare a unor probleme vă determină să ne criticați uneori activitatea. Asta nu trebuie să împiedice păstrarea unui dialog permanent, care să contribuie la îmbunătățirea activității instituției pe care o reprezint.

   Cu stimă,

Primarul municipiului Tecuci
Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE


Total Page Visits: 1412 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.