Al șaptelea proiect cu finanțare europeană semnat la Tecuci


Contract-de-finantare-2018-TecuciAl șaptelea proiect cu finanțare europeană semnat la nivelul UAT municipiul Tecuci

 

Astăzi, 23 noiembrie 2018, Primarul municipiului Tecuci, Cătălin Constantin Hurdubae a semnat contractul de finanțare pentru proiectul:

 „Eficiența instituțională prin investiții la nivel local” în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă – CP10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”

Obiectivele proiectului

  • Introducerea unor mecanisme și proceduri standard pentru creșterea eficienței actului administrativ;
  • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației prin introducerea unui sistem informatic pentru arhivarea și administrarea electronică a documentelor;
  • Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 70 de persoane, din toate nivelurile ierarhice ale UAT municipiul Tecuci.

Durata estimată pentru implementarea proiectului este de 28 de luni.

Valoarea maximă eligibilă este de 3.090.854 lei din care contribuția primăriei poate fi de maximum 61.912,28lei


Comentariile sunt închise.