Cerere de finanțare pentru un proiect european adresat persoanelor vârstnice din municipiul Tecuci


Proiect european persoanelor vârstnice din Tecuci. Reabilitare, modernizare, extindere clădire în vederea înființării unui Centru Social Multifuncțional Integrat.

Proiect european persoane vârstnice Tecuci

La apelul din luna septembrie 2017 pentru proiecte POR 2014-2020, U.A.T. municipiul Tecuci a depus o cerere de finanțare pentru proiectul: Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire în vederea înființării unui Centru Social Multifuncțional Integrat fără componentă rezidențială pentru persoane vârstnice, proiect cu o valoare estimată de 4.017.743,17 lei (873,42 mii euro).

Ultimul recensământ a înregistrat pentru municipiul Tecuci o populație de 34.871  locuitori din care 15,38 % persoane vârstnice iar, dintre acestea, aproximativ 350 au venituri insuficiente care îi încadrează în categoria persoanelor care pot beneficia de cantina socială.

Proiectul, inclus și în Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci 2017-2027, propune creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil „persoane vârstnice” din municipiul Tecuci, prin dezvoltarea unei infrastructuri sociale fără componentă rezidențială, la nivel local, ce va include un centru de zi  și  o cantină socială, promovând incluziunea socială.

 Îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale si de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale,  răspund astfel strategiei de înlocuire a instituțiilor rezidențiale (de tip închis) cu servicii alternative.

Prin acest proiect se urmărește implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice stabilită pentru perioada 2014 – 2020.

În baza acestei strategii s-a avut în vedere obiectivul specific: „Accentuarea imaginii sociale a populației vârstnice și promovarea participării și a incluziunii sociale” cu direcția de acțiune: „Promovarea voluntariatului și încurajarea includerii persoanelor vârstnice în activitățile de voluntariat”.

Se prognozează că fenomenul îmbătrânirii populației va determina o creștere a cererii de servicii sociale de acest tip.

O activitate complementară sistemului de asistență socială este voluntariatul, proiectul  vizând dezvoltarea acestei laturi importante în economia vieții sociale locale.

Proiectul prevede implicarea persoanelor vârstnice și/sau cu dizabilității în calitate de angajați/colaboratori/voluntari.

Este de semnalat faptul că proiectul prevede că Centrul de zi va dispune de : sală de sport, sală IT, sală pentru jocuri și film, sală de pictură , sală de creație, un cabinet medical. În imediata vecinătate va exista și o zonă de activități în aer liber cu aparate destinate exercitiilor fizice.

 U.A.T. municipiul Tecuci intenționează, la următorul apel POCU, să depună o cerere de finanțare pentru un proiect  european „Bunicii comunității – Municipiul Tecuci” ce poate asigura finanțarea resursei umane necesare Centrului Social Multifuncțional  Integrat  pe o perioadă de 36 de luni, în limita a 400.000 de euro.

Aprobarea finanțării europene pentru aceste proiecte ar avea o contribuție majoră  la o mai bună gestionare a unor situații sociale dificile existente la nivel de comunitate locală.

                                         Serviciul   Comunicare – Registratură

                                                 Primăria Municipiului Tecuci


Comentariile sunt închise.