Precizări legate de taxa de salubrizare în Municipiul Tecuci


Precizari taxa de salubrizare 2019

   Pentru colectarea gunoiului, cetățenii pot alege  între Contract de prestări servicii salubrizare sau Taxa specială de salubrizare

 
 Conform prevederilor art.41 din Legea 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, au calitatea  de utilizator ai serviciilor de utilități publice:

  • utilizatorii casnici, persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari,
  • operatorii economici,
  • instituțiile publice.

  Începând cu 1 ianuarie 2019 tarifele practicate de Compania de Utilități Publice sunt:

  • pentru persoane fizice – 12,15 lei /lună/pers,
  • pentru persoane juridice – 199,15lei/metru cub gunoi predate.

 Persoanele  fizice și juridice din municipiul Tecuci, care până la data de 28 februarie 2019 nu au încheiat un contract de prestări servicii de salubrizare cu Compania de Utilități Publice, vor fi obligate să plătească o taxă specială de salubrizare instituită prin Hotărârea Consiliului Local 257/21.12.2018.

  Valoarea taxei de salubrizare este:

  • Pentru persoane fizice – 15lei/lună /pers.
  • Persoane juridice fără angajați – 20 lei / lună
  • Pentru persoane juridice cu angajați – 25lei/lună/ angajat

  Taxa specială de salubrizare este datorată pe întregul an fiscal, are termene scadente la 31.03.2019 și 30.09.2019 și are regimul unei creanțe fiscale, purtătoare de penalități de întârziere, conform Codului fiscal

  Persoanele fizice care prezintă documente justificative ale lipsei de la domiciliu pot fi scutite de plata taxei speciale de salubrizare pentru perioada de valabilitate a documentelor  prezentate.

  Recalcularea taxei de salubrizare va opera începând cu data de întâi a lunii următoare  depunerii documentelor justificative.

  Încheierea ulterioară a unui contract cu firma de salubrizare sistează perceperea acestei taxe, începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii contractului.

Serviciul Venituri și Executare Silită
Primăria municipiului Tecuci


Comentariile sunt închise.