Precizări referitoare la obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere bazin de înot, localitatea Tecuci”


Prin adresa nr. 15089/21.03.2017, înregistrată la Compania Națională de Investiții S.A. cu nr. 4642/22.03.2017, UAT Tecuci a solicitat sprijin financiar în vederea implementării obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere bazin de înot, localitatea Tecuci, jud. Galați”.

În data de 25.05.2017, la Registratura Tecuci, sub nr 27810 s-a primit  adresa de răspuns  din partea Companiei Naționale de Investiții prin care UAT Tecuci  era informată că solicitarea a fost luată în evidența C.N.I. și finanțarea se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare, respectiv creditele bugetare sau de angajament disponibile prin bugetul MDRAPFE pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Bazine de înot”, derulat de CNI S.A.

Adresa C.N.I. mai cuprinde o serie de cereri și clarificări legate de:

  • necesitatea și oportunitatea investiției,
  • dreptul de proprietate asupra obiectivului pentru ca UAT Tecuci să poată fi eligibilă pentru finanțare,
  • completări necesare ale cărții funciare.

Urmare a solicitării transmise de UAT Tecuci, în data de 2.02.2017, în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Galați a fost aprobată predarea temporară a obiectivului de investiții „Bazin de înot” către UAT Tecuci.

Administrația locală tecuceană, în colaborare cu Clubul Sportiv Școlar Tecuci, va continua demersurile în vederea obținerii finanțării de la Compania Națională de Investiții dar aceste demersuri sunt în strânsă interdependență cu fondurile pe care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene le poate pune la dispoziția CNI.

 

Biroul  Comunicare – Registratură   ,    UAT Tecuci


Comentariile sunt închise.