Informare privind declararea ca zone de umplere pentru aducere la cotă cu deșeuri provenite din construcții și demolări


Prin prezenta aducem la cunoștința cetațenilor municipiului Tecuci urmatoarele prevederi ale Legii 211/2011 , cu privire la regimul deșeorilor:
Art.17(2)  Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri:
b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.
Art. 19(3) Abandonarea deşeurilor este interzisă.
(4) Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Comentariile sunt închise.