Dezbatere publica proiect de act normativ : Modificarea normelor de salubritate si a Normelor de igiena din municipiul Tecuci


Modificarea normelor de salubritate –  În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publică locală, U.A.T.Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

     “Modificarea Normelor de salubritate si a Normelor de igiena din municipiul Tecuci “

 MODIFICAREA NORMELOR DE SALUBRITATE SI A NORMELOR DE IGIENA in municipiului Tecuci

Materialele pot fi studiate la sediul U.A.T. Tecuci din str. 1 Decembrie 1918, nr.66  si pe internet la adresa : www. primariatecuci.ro .

Dezbaterea va avea loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci în data de : 05.09.2017, ora 10.00

Recomandările scrise ale cetatenilor cu privire la materialul supus dezbaterii publice pot fi depuse la biroul relatii publice din cadrul U.A.T. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, transmise prin fax la nr.0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro  in perioada 14-25.08.2017.

Materialele transmise vor purta mentiunea Recomandare la proiect de act normativ.

PRIMAR, Catalin Constantin Hurdubae

Secretar, Jr.Valerica Fotache

UPDATE: Anunt publicat in data de 9.aug.2017

Materialele pot fi descarcate de mai jos.

09.08.2017- Anunt dezbatere publica proiect act normativ

09.08.2017- Proiect de act normativ


Comentariile nu sunt permise.