Măsuri de intervenție pe timp de iarnă în Municipiul Tecuci


Masuri de interventie pe timp de iarna in Municipiul Tecuci

Cantitățile de zăpadă căzute în ultima perioadă afectează circulația pe drumurile publice și necesită măsuri de intervenție.

Asigurarea lucrărilor de deszăpezire, la nivelul municipiului Tecuci, sunt în sarcina Companiei de Utilități Publice care, în limita mijloacelor de care dispune, face eforturi să asigure condiții cât mai bune de circulație pe drumurile publice.

Alături de utilajele de intervenție ale CUP Tecuci acționează 4 sărărițe ale firmei de deszăpezire contractată de Compania de Utilități Publice pentru această iarnă.

Pe de altă parte, în conformitate cu HCL 209 /29.09.2017 privind modificarea Normelor de salubritate și a Normelor de igienă din Municipiul Tecuci, pentru perioada rece, la căderea unor cantități însemnate de zăpadă, persoanele fizice și juridice trebuie să intervină în  zonele din jurul proprietăților pe care le dețin.

Capitolul II,   Secțiunea I, Obligațiile persoanelor juridice

Art.6,  alin4, 

   i) îndepărtarea zăpezii și a gheții ori de câte ori este necesar, de pe o lățime minimă de 1,2m.

Strângerea zăpezii se face astfel fel încât să nu stânjenească circulația pietonală, auto, parcarea.

   j) în cazul pericolului iminent de cădere a zăpezii sau gheții de pe clădirile înalte , deținătorii imobilelor au obligația să ia măsuri de marcare a perimetrului expus, de avertizare și de îndepărtare a acestora cu mijloace proprii sau prin intermediul firmelor care au dotări specifice. Zăpada și gheața rezultate se vor depune  pe carosabil, lângă bordură, fără să împiedice circulația și scurgerea apei în sistemul de canalizare.

Art. 7 Nerespectarea obligațiilor prevăzute Ia art. 6, se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.500 lei şi 2.500 lei.

Capitolul II,  Secțiunea II, Obligațiile persoanelor fizice

Art. 8, alin 2,

   g) presărarea de nisip, rumeguș sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în fața imobilelor, în caz de polei, precum şi îndepărtarea zăpezii şi a gheţii ori de câte ori este necesar.

Strângerea zăpezii se face în locuri în care nu stânjenește circulaţia pietonală, auto, parcarea sau scurgerea apei în sistemul de canalizare.

   h) în cazul pericolului iminent de cădere a zăpezii sau gheții (ţurţurilor), de pe clădirile înalte, deţinătorii imobilelor sau asociaţia de proprietari sau locatari au obligația să ia măsuri de marcare a perimetrului expus, de avertizare şi de îndepărtare a acestora cu mijloace proprii sau prin intermediul firmelor care au dotări specifice.

Art. 9 Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8, se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 800 lei şi 1.200 lei.

Serviciul Comunicare – Registratură
Primăria municipiului Tecuci


Comentariile sunt închise.