Licitaţie publică deschisă în vederea atribuirii parcărilor de reședință


Licitatie-publica-deschisa-atribuire-parcari-Tecuci-2018

Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 04.10.2018, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.

Persoană de contact din cadrul Serviciului A.D.P.P.

  • Lucian Gradea tel. 0725.802.009
  • Ciprian Aconuțoaie tel. 0725.802.118
            Obiectul licitație îl reprezintă atribuirea parcărilor auto de reședință:

1.  Atribuirea unui număr de 13 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci, Strada Costache Racoviță nr. 1, bl. B de la nr. 1 la 13; vor participa locatarii blocului B din strada Costache Racoviță nr. 1 și bloc MAN din strada 1 Decembrie 1918 nr. 58.

2.  Atribuirea  unui număr de 15 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 62 bl. A, de la nr. 1 la nr. 15; vor participa locatarii blocului nr. 62-A.

3.  Atribuirea unui număr de 29 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. Aleea Egalității nr. 1 bl. A1, de la nr. 1 la nr. 29; vor participa locatarii blocului A1.

Dacă la această licitație nu se vor atribui toate locurile de parcare la următoare licitație pot participa și proprietarii  care dețin două sau mai multe autoturisme.

Prețul de pornire este de 135 lei /an/loc

Taxa de participare în sumă de 5 lei;

Contravaloare Caiet de sarcini în sumă de 5 lei.

Garanția de participare procedură este în sumă de 13,5 lei;

Durata închirierii – pâna la 31.12.2018

Nu vor participa la procedura de atribuire persoanele fizice sau juridice care:

            – au debite față de bugetul local al municipiului Tecuci

            – persoanele care dețin garaj pe domeniul public sau privat al municipiului Tecuci.

            – persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidența și persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar/posesor al unui imobil, în blocurile arondate parcării de reședință respective.

            – persoanele fizice/juridice deținătoare de autovehicule cu masa maximă autorizată peste 3,5t.

            – persoanele fizice/juridice a căror autovehicule pentru care prezintă documentele în vederea atribuirii locului de parcare, nu au inspecția tehnică la zi(ITP)

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 03.10.2018

Locul și data limită pentru primirea ofertelor:

            – sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 04.10.2018 ora 9:00

Locul și data desfășurării licitației/atribuirii:

            – sala de ședințe a municipiului Tecuci, în data de 04.10.2018 ora 10:00

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Data transmiterii anunțului de licitație 12.09.2018

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10:00-12:00 la serviciul ADPP din cadrul municipiului Tecuci

Descarcă documentul de AICI

              PRIMAR

Cătălin Constantin Hurdubae

Şef Serviciu ADPP
Ing. Lucian Gradea


Comentariile sunt închise.