Lansare proiect „Creşterea eficienţei energetice – Cantina Ajutor Social”


Lansare-proiect-Cresterea-eficientei-energetice-sediul-Cantina-ajutor-Social-Tecuci

 

Lansarea proiectului “Creşterea  eficienţei  energetice   a  clădirilor   publice  din  Municipiul  Tecuci – Cantina  Ajutor  Social, str. Elena  Doamna, nr. 2, localitatea  Tecuci, Judeţul  Galaţi”

 

      Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –Cantina Ajutor Social,str. Elena Doamna ,nr. 2 ,localitatea Tecuci, judeţul Galaţi” , cod SMIS 118530, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.

     În data de 16 octombrie 2018 a fost semnat Contractul de finanţare  nr.3335 aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est şi Beneficiar – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci.

     Bugetul proiectului este de 966.106,06 lei, din care contribuţia nerambursabilă este de 837.040,34 lei, valoarea totală eligibilă este de 854.122,34 iar perioada de implementare a proiectului, conform contractului de finanţare, este de 25 luni , respectiv  ȋntre  data de 01.10.2017 şi data de 30.09.2019.

     Proiectul are ca obiectiv general sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon având ca prioritate sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor în judeţul Galaţi, în particular la nivelul Municipiului Tecuci.

     Proiectul are ca obiectiv specific realizarea de investiții pentru creşterea eficienţei energetice si utilizarea energiei din surse regenerabile, la nivelul clădirii Cantinei de Ajutor Social, situata la adresa din Strada Elena Doamna, nr. 2, Municipiul Tecuci, judetul Galati contribuindu-se astfel la un consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. În acest caz se va reabilita sediul Cantinei de Ajutor Social Tecuci pentru scăderea consumurilor energetice şi totodată  clădirea va suferi consolidările şi reparaţiile care se impun.

Descarca comunicatul de AICI

                                                                                   

Unitate administrativ teritorială

Municipiul  Tecuci

Date de contact: Primăria  Municipiului Tecuci

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr.66, Tecuci, jud. Galaţi;

Tel: 0372.36.4111, Fax: 0372.364.177  E-mail: registratura@municipiultecuci.ro, Web: www.primariatecuci.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


Comentariile sunt închise.