Dezbatere Publica


DEZBATERI PUBLICE DIN ANUL 2019

 
06.02.2019 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :   Proiect de hotărâre privind Modificarea H.C.L. nr. 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci. Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P., cam. 16, cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

Dezbaterea va avea loc în Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 04.03.2019, ora 1600.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 21.02.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16, transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro. Materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandare la proiect de act normativ„. 

  • Modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci. Vizualizați documentul AICI

21.01.2019 – Minuta Dezbaterii publice din 21 ianuarie 2019 – „Actualizare PUZ aprobat cu H.C.L.nr.254/2014 – PUZ fosta U.M. 01589 – str. Gheorghe Petrașcu, Municipiul Tecuci”. Vizualizați documentul AICI
09.01.2019 – Minuta dezbaterii publice din 7.ian.2019, la Proiectul de Hotărâre privind Aprobarea Regulamentului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci. Vizualizați documentul AICI
04.01.2019 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ. „Proiect de hotărâre privind Actualizare PUZ aprobat cu H.C.L. nr.254/2014 – PUZ  fosta U.M. 01589 – strada Gheorghe Petrascu, Municipiul Tecuci.”  Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Direcţiei Arhitect Sef, camera.20, cât si pe internet la adresa www.primariatecuci.ro . Dezbaterea va avea loc în Sala de Sedinţe a Primariei Municipiului Tecuci în data de 21.01.2019, ora 1600
     Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 11.01.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul Direcţiei Arhitect Sef, camera 20, transmise la nr. de fax 0236-8160545 sau în format electronic la adresa de email  registratura@municipiultecuci.ro.  Materialele transmise vor purta menţiunea  ” Recomandare la proiect de act normativ.”

   ⊃  03.01.2019 – Anunț dezbatere publica Actualizare PUZ. Vizualizați documentul AICI
    ⊃  03.01.2019 – Proiect de Hotărare actualizare PUZ. Vizualizați documentul AICI
    ⊃  03.01.2019 – PUZ – Sistematizare Zona UM 01589. Vizualizați documentul AICI

04.01.2019 –  În conformitate cu prevederile articolului 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: „Proiect de hotărâre privind Aprobarea Regulamentului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci„.
    Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P., camera16, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro . Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 07.01.2019, ora 1600.  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 21.12.2018, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16 , transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiuItecuci.ro .  Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiect de act normativ.PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae.
    ⊃  Vizualizaţi anunţul AICI
    ⊃  Vizualizaţi proiectul de Hotărâre AICI
 

Dezbateri publice organizate de Primaria Municipiului Tecuci

 

DEZBATERI PUBLICE DIN ANUL 2018

      •  

21.12.2018 – MINUTA DEZBATERII PUBLICE DIN 20 DECEMBRIE 2018 -La Proiectul de Hotărâre privind Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci care refuză să încheie contract de prestări servicii cu operatorul Serviciului de Salubrizare . Vizualizati documentul AICI
18.12.2018 – MINUTA DEZBATERII PUBLICE DIN 17 DECEMBRIE 2018 la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019. Vizualizati documentul  AICI
10.12.2018 –  În conformitate cu prevederile articolului 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: „Proiect de hotărâre privind Aprobarea Regulamentului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci„.
    Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P., camera16, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro . Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 07.01.2019, ora 1600.  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 21.12.2018, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16 , transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiuItecuci.ro .  Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiect de act normativ.PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae.
Vizualizaţi anunţul AICI
Vizualizaţi proiectul de Hotărâre AICI
28.11.2018 Dezbatere publica instituirea taxei salubrizare
    În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, U.A.T.Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci care refuză să încheie contract de prestări servicii cu operatorul serviciului de salubrizare.  Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam. 25, parter, cât şi pe internet la adresa vvww.primariatecuci.ro. Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci joi 20.dec.2018, ora 1630  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 10.12.2018 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam 25, transmise la nr. tel/fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.   Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ„  Vizualizati anuntul  AICI . Proiectul de act normativ poate fi decărcat de AICI  
28.11.2018 –  În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.  Proiectul poate fi studiat la sediul Primărie Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam. 25, parter, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la sediul Primărie Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam. 25, transmise la nr. de fax 0236.816.054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de 07.12.2018.  Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 17.12.2018, orele 16:30  .  Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ„ – Vizualizaţi documentul AICI

Dezbateri publice din anul 2017

19.12.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 13 decembrie 2017- privind Proiectul de Hotărâre – Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci. Vizualizati minuta AICI
19.12.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 12 decembrie 2017 – privind Proiectul de Hotărâre  ,,Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci ” . Vizualizati minuta  AICI
19.12.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 11 decembrie 2017. Vizualizati documentul AICI
24.11.2017 – Proiect de act normativ – Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018. Vizualizati proiectul  AICI
24.11.2017 – Proiect de Hotararea privind ” Aprobare Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci”. Descarca documentul de AICI
24.11.2017 – Proiect de Hotarare privind ” Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci „. Descarca materialul de AICI
23.11.2017 – Proiect de Hotarare privind  „Stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor in zone de impozitare „.  Descarca materialul de AICI
07.09.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 05 septembrie 2017. Descarca documentul de AICI
09.08.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 02 August 2017 privind Proiectul de Hotarare „Actualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului Tecuci perioada 2017- 2027” . Descarca  documentul de AICI 
02.08.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 24.iul.2017 privind Proiectul de Hotarare „Modificarea taxei de habitat cu destinatie de salubrizare in municipiul Tecuci”. Descarca documentul de AICI 
Dezbatere publica – modificarea Regulamentului privind Taxa de Habitat cu Destinația de Salubrizare, începând cu data de 1.08.2017. Descarca documentul de  AICI sau aceeseaza link-ul
31.05.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 26 mai 2017  – privind proiectul de hotarare „Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in municipiul Tecuci”. Descarca documentul de AICI
23.05.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 22 mai 2017 – privind proiectul de hotarare „Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in municipiul Tecuci”. Descarca documentul de  AICI

  

Dezbateri publice din anul 2016

15.12.2016 – Minuta dezbaterii publice din data de 14 decembrie 2016 – proiect Stabilire taxe si impozite pentru 2017. Descarca documentul de AICI
12.12.2016 – Minuta dezbaterii publice din data de 12 decemnrie 2016. Descarca documentul de AICI
28.11.2016 – Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017. Descarca documentul de AICI
12.08.2016 – Minuta Dezbaterii Publice privind Aprobarea PUD – Construire Spatiu Comercial str. Pietii nr. 1. Descarca documentul de AICI
25.07.2016 – Dezbatere publica – Proiect documentatie PUD Construire spatiu comercial str. Pietii nr.1. Descarca documentul de AICI
21.01.2016 – Minuta Dezbaterii Publice Privind Aprobarea Documentatiei Tehnice Pentru Puz  Construire Ferma Reproducere Porci Extravilan. Descarca documentul de  AICI
07.01.2016 – Minuta Dezbaterii Publice din 06.01.2016 – Regulament de Eliberare a Acordului si a Autorizatiei de Funtionare Privind Comercializarea Produselor si Serviciilor de Piata In Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI

 

Dezbateri publice din anul 2015

06.11.2015 – Minuta Dezbaterii Publice Privind Stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale Pentru Anul Fiscal 2016  Descarca documentul de AICI


Comentariile sunt închise.