Dezbatere Publica


Dezbateri publice organizate de Primaria Municipiului Tecuci

Dezbateri publice din anul 2018

 • 10.12.2018-  În conformitate cu prevederile articolului 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publica locala , U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ. – „Proiect de hotărâre privind Aprobarea Regulamentului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci„. – Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P., camera16, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro . Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 07.01.2019, ora 1600 .  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 21.12.2018, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16 , transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiuItecuci.ro .  Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiect de act normativ. PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae.
  • Vizualizaţi anunţul AICI
  • Vizualizaţi proiectul de Hotărâre AICI
 • 28.11.2018– Dezbatere publica instituirea taxei salubrizare –  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, U.A.T.Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci care refuză să încheie contract de prestări servicii cu operatorul serviciului de salubrizare  Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam. 25, parter, cât şi pe internet la adresa vvww.primariatecuci.ro.     Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci joi 20.dec.2018, ora 1630  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 10.12.2018 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam 25, transmise la nr. tel/fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.   Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ„.  Vizualizati anuntul  AICI     .   Proiectul de act normativ poate fi decărcat de AICI  
 • 28.11.2018 –  În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.  Proiectul poate fi studiat la sediul Primărie Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam. 25, parter, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la sediul Primărie Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam. 25, transmise la nr. de fax 0236.816.054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de 07.12.2018.  Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 17.12.2018, orele 16:30  .  Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ„.   .        .Vizualizaţi documentul AICI

Dezbateri publice din anul 2017

 • 19.12.2017- Minuta dezbaterii publice din data de 13 decembrie 2017- privind Proiectul de Hotărâre – Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci. Vizualizati minuta AICI
 • 19.12.2017- Minuta dezbaterii publice din data de 12 decembrie 2017 – privind Proiectul de Hotărâre  ,,Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci ” . Vizualizati minuta  AICI
 • 19.12.2017- Minuta dezbaterii publice din data de 11 decembrie 2017. Vizualizati documentul AICI
 • 24.11.2017-Proiect de act normativ – Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018. Vizualizati proiectul  AICI
 • 24.11.2017-Proiect de Hotararea privind ” Aprobare Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci”. AICI
 • 24.11.2017- Proiect de Hotarare privind ” Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci ” Descarca materialul de AICI
 • 23.11.2017 – Proiect de Hotarare privind  „Stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor in zone de impozitare ” .  Descarca materialul de AICI
 • 07.09.2017- Minuta dezbaterii publice din data de 05 septembrie 2017. Descarca documentul de AICI
 • 09.08.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 02 August 2017 privind Proiectul de Hotarare    ” Actualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului Tecuci perioada 2017- 2027 ” . Descarca  documentul de AICI 
 • 02.08.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 24.iul.2017 privind Proiectul de Hotarare „Modificarea taxei de habitat cu destinatie de salubrizare in municipiul Tecuci”. Descarca documentul de AICI 
 • Dezbatere publica – modificarea Regulamentului privind Taxa de Habitat cu Destinația de Salubrizare, începând cu data de 1.08.2017 – Descarca documentul de  AICI sau aceeseaza link-ul
 • 31.05.2017- Minuta dezbaterii publice din data de 26 mai 2017  – privind proiectul de hotarare „Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in municipiul Tecuci”. Descarca documentul de AICI
 • 23.05.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 22 mai 2017 – privind proiectul de hotarare „Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in municipiul Tecuci”. Descarca documentul de  AICI
  

Dezbateri publice din anul 2016

 • 15.12.2016 – Minuta dezbaterii publice din data de 14 decembrie 2016 – proiect Stabilire taxe si impozite pentru 2017   Descarca documentul de AICI
 • 12.12.2016 – Minuta dezbaterii publice din data de 12 decemnrie 2016  Descarca documentul de AICI
 • 28.11.2016 – Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017  Descarca documentul de AICI
 • 12.08.2016 Minuta Dezbaterii Publice privind Aprobarea PUD – Construire Spatiu Comercial str. Pietii nr. 1  Descarca documentul de AICI
 • 25.07.2016.  Dezbatere publica – Proiect documentatie PUD Construire spatiu comercial str. Pietii nr.1 Descarca documentul de AICI
 • 21.01.2016 Minuta Dezbaterii Publice Privind Aprobarea Documentatiei Tehnice Pentru Puz  Construire Ferma Reproducere Porci Extravilan. Descarca documentul de  AICI
 • 07.01.2016 – Minuta Dezbaterii Publice din 06.01.2016 – Regulament de Eliberare a Acordului si a Autorizatiei de Funtionare Privind Comercializarea Produselor si Serviciilor de Piata In Municipiul Tecuci Descarca documentul de AICI
 

Dezbateri publice din anul 2015

 • 06.11.2015 – Minuta Dezbaterii Publice Privind Stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale Pentru Anul Fiscal 2016  Descarca documentul de AICI

Comentariile sunt închise.