Dezbatere publică – Regulament serviciu de transport public local


Dezbatere-publică-Regulament-serviciu-de-transport-public-local-in-Municipiul-Tecuci
 
  În conformitate cu prevederile articolului 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publica locala , U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ.

  Proiect de hotărâre privind Aprobarea Regulamentului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci.

 
Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P., camera16, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .

Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 07.01.2019, ora 1600 .

 
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 21.12.2018, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16 , transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiuItecuci.ro.
Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiect de act normativ.

PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae

  • Vizualizaţi anunţul AICI
  • Vizualizaţi proiectul de Hotărâre AICI

Comentariile sunt închise.