Modul GDPR


In atentia persoanelor de la care se colecteaza date cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 In baza art 13-21  din Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, va informam:  

identitatea operatorului: U.A.T. Municipiul Tecuci, cu sediul in Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr. 66, reprezentata legal de Primar – Catalin Constantin HURDUBAE; 

datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor: – Manolache Vasile- Primaria Tecuci,   str. 1 Dec.1918 , nr. 66, Tecuci, Tel: 0372.364.111 int. 20, Fax: 0236.816.054, e-mail vasile.manolache@primariatecuci.ro  ;

scopurile în care se face prelucrarea datelor,
  – indeplinirea obligatiilor legale ce revin persoanelor fizice si UAT Tecuci ca autoritate publica ;

–  temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal- art.6 lit. c)si e) din Regulamentul (UE)679/2016 si dreptul intern ( Legea administratiei publice locale, Codul fiscal, Codul de procedura fiscala, legile privind administrarea domeniului public si privat ,legile fondului funciar,  legile proprietatii etc.)

destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor – compartimentele din cadrul Primariei Tecuci, institutiile statului prevazute de lege pentru indeplinirea obligatiilor legale ale UAT Tecuci ca autoritate publica ;

– Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate catre o tara terta sau organizatie internationala;

perioada pentru care vor fi stocate datele  – permanent;

– aveti dreptul de a solicita UAT  Tecuci accesul la datele cu caracter personal colectate si  rectificarea/completarea  datelor cu caracter personal inexacte/incomplete  care va privesc ;

– aveti dreptul de a solicita Primariei Tecuci stergerea,  restrictionarea sau de a va opune prelucrarii datelor  dumneavoastra cu caracter personal, daca datele respective nu mai sunt necesare scopului legal  pentru care au fost colectate, sau daca prelucrarea nu este conformă legii,  ori pentru respectarea unei obligatii legale care revine Primariei Municipiului Tecuci;

 aveti obligatia legala de a furniza datele cu caracter personal solicitate de catre functionarii Primariei Tecuci , in functie de aspectele legale vizate spre solutionare,   iar nerespectarea acestei obligatii are drept consecinte neindeplinirea obligatiilor legale ce revin persoanelor fizice si UAT Tecuci ca autoritate publica, cu sanctiunile prevazute de lege pentru fiecare caz in parte;

– in cazul participarii la licitatii si /sau incheierea unui contract cu UAT Tecuci,  furnizarea datelor cu caracter personal este o obligatie contractuala pentru identificarea participantilor / partilor in contract, iar neindeplinirea acestei obligatii duce la neindeplinirea contractului sau sanctiunea specifica prevazuta in contract;

atunci când prelucrarea se bazează pe consimtamantul dumneavoastra, aveti  dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

–  în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la dumneavoastra, aveti dreptul de a solicita si primi orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

–  aveti dreptul de a depune o plângere în faţa   autorităţii de supraveghere – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

In baza art. 37, pct.7 din Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, va comunicam datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor la Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci si institutiile subordonate Consiliului Local Tecuci:

Nr.

crt.

Institutia Responsabilul cu protectia datelor Date de contact
1 Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci Manolache Vasile – Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galati;

-e- mail: „vasile.manolache@ primariatecuci.ro”;

-Tel.  : 0372364111   int.20;

– Fax: 0236.816054

 

2 Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci Munteanu Carmen -Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 1, jud. Galati;

-e- mail: ” evidenta.persoanelor

@primariatecuci.ro”;

Tel:0725802175;

Fax:0236817444.

3 Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci Floares Claudia Mihaela -Tecuci, str. Costache Conachi , nr.35  , jud. Galati;

-e-mail:”anton_cincu2006@yahoo.ro

-Tel:0236 812440;

-Fax: 0236 811608.

4 Politia Locala a Municipiului Tecuci Cernica Gheorghe -Tecuci, str. Elena Doamna  , nr.14  , jud. Galati;

-e- mail:”politia_locala@municipiultecuci.ro

-Tel:0236 814795;

-Fax:0236813333.

Nr.

crt.

Institutia Responsabilul cu protectia datelor Date de contact
5 Serviciul Public Local de Asistenta sociala Tecuci Ilinca Cristina Florentina -Tecuci, str.Elena Doamna , nr.2  ,   jud. Galati;

-e-mail:”asistenta_sociala@ municipiultecuci.ro”

-Tel:0725802232

-Fax:0236820052

6 Biblioteca Municipala „Stefan Petica” Tecuci Drumov Dorothy-Irina -Tecuci, str.Republicii  , nr. 11 , jud. Galati;

-e- mail:”biblioteca_stefan_petica

@municipiultecuci.ro”

-Tel:0336109461

 

7 Casa de Cultura Tecuci Hobincu Laura -Loreley -Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 , nr.62  , jud. Galati;

-e- mail: casa_cultura@municipiultecuci.ro

-Tel/Fax:0236 820449

 

8 Muzeul de Istorie „Teodor Cincu „Tecuci Hurjui Mirela -Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 , nr. 36 , jud. Galati;

-e- mail:muzeultecuci@yahoo.com

-Tel/fax:0236811672

-Tel. mobil:0725802268

9  Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL

Savin Alina Cristina

– Tecuci, str. Elena Doamna , nr. 1A, jud. Galati;

-e mail : cuptecuci@municipiultecuci.ro

-Tel:0236 820312

10 SC Piete Prest Tec SRL Tecuci Pohodnicaru Nicolae Ovidiu – Tecuci, str. 13 Septembrie , nr.1B, Tecuci

– Tel/fax:0236816625;

– Tel mobil:0767215030

– e mail:pieteprest@municipiultecuci.ro

11 Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL Tecuci Duma Otilia -Tecuci , str.1  Decmbrie 1918,nr.146 C;

-Tel:0372959393

-Fax:0372898961

-e mail:ramparates@municipiultecuci.ro

12

 

Consiliul Local Tecuci Popovici Daniela -email: consiliul_local@municipiultecuci.ro

PRIMAR ,  Cătălin Constantin HURDUBAE

 Responsabil  cu protectia datelor, Consilier Vasile MANOLACHE

 

Interogarea bazei cu date personale

[wpgdprc_access_request_form]

Modul GDPR


Comentariile sunt închise.