Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 02.10.2017, orele 16.00


Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  02.10.2017, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:

Sedinta-Consiliului-local-Tecuci-iunie-2017

  1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna nr.1, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
  2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr.2, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
  3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, str. Costache Racoviţă, nr.20 bis, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
  4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului:” Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci  Şcoala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza şi a cheltuielilor legate de proiect”.
  5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului:” Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.

P R I M A R , Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci ,   Jr. Fotache Valerica             

 


Comentariile sunt închise.