Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  19.06.2017, orele 16


Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  19.06.2017, orele 1600, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea în domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri aflate în domeniul public al statului.
  2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri situate în str. Cuza Vodă 104A din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
  3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil(teren) situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul privat al municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului preliminar privind închiderea procedurii de lichidare și radierea Societății PIEȚE -ZONE VERZI S.A. Tecuci la care Consiliul Local al Municipiului Tecuci are calitatea de acționar unic.
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 și a anexei nr. 3 a Programului de activități culturale a Municipiului Tecuci, aferente anului 2017, aprobat prin H.C.L. nr. 63/31.03.2017

P R I M A R,  Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT,    Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci  ,    Jr. Fotache Valerica

Materialele pot fi consultate aici :

Ph nr1 – acordul Consiliului Local pentru preluarea in domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri aflate in domeniul public al statului

Ph nr.2 – trecerea unor bunuri situate in str Cuza Voda 104A din domen public in domeniul privat

Ph nr 3 trecea unui imobil situat in str Gheorghe Petrascu nr 64-66 in domeniul public

Ph nr 4 aprobare raport preliminar incheiere procedura lichidare Soc Piete-Zone Verzi Sa

anexa Ph nr.4 – raport preliminar

Ph nr. 5 modificarea anexei 1 si anexei 3 Programul de activitati culturale017

 


Comentariile sunt închise.