Convocarea Consiliului local în şedinţă de îndată, în data de 13.08.2018, ora16


Sedinta-Consiliului-Local-Tecuci-2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 13.08.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul  proiect al ordinii de zi:

 

          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, ”CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod MySMIS 125158, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Vizualizati documentul AICI

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae

 AVIZAT ,  Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci ,  Jr. Fotache Valerica              


Comentariile sunt închise.