Convocarea Consiliului Local în şedinţă de îndată, în data de 02.08.2018, ora 16.00.


Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 02.08.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul  proiect al ordinii de zi:

 

         1.Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Tecuci pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale. Vizualizati documentul AICI

P R I M A R , Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT,  Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci    ,  Jr.Fotache Valerica              


Comentariile sunt închise.