Ședinţă extraordinară a Consiliului local , în data de 16.11.2018, ora 16


Sedinta-Consiliului-Local-Tecuci-2018

    Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  16.11.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea cererii de finanțare pentru proiectul ”Eficiența instituțională prin investiții la nivel local” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – CP10/2018 – ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Vizualizati documentul AICI
  2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu privind parteneriatul între Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci (C.N.A.E.) și U.A.T. Municipiul Tecuci în vederea depunerii de proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile. Vizualizati documentul AICI
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr.58/22.03.2018 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2018, cu modificările și completările ulterioare. Vizualizati documentul AICI
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

 

   Completarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare, din data de 16.11.2018, orele 1600, în sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul proiect al ordinii de zi:

              1 .Proiect de hot ărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  „REABILITARE INSTALAŢIE ELECTRICĂ ILUMINAT HALA LEGUME FRUCTE.” Vizualizati documentul AICI

P R I M A R , Cătălin Constantin Hurdubae

   AVIZAT ,   Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci ,  Jr.Fotache Valerica 


Comentariile sunt închise.