Conferință lansare proiect „Șansa T”


 Sansa-T

Primăria Municipiul Tecuci, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 7 „Nicolae Bălcescu”, organizează conferința de lansare a proiectului „Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare,  asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”, POCU/20/4/2/103078.

 

Evenimentul va avea loc vineri, 24 noiembrie 2017, ora 14:00, în Sala de evenimente a Muzeului de Istorie „Teodor Cincu”, strada 1 Decembrie 1918, nr. 36, municipiul Tecuci, județul Galați.

Grupul țintă al proiectului este compus din 553 de persoane din cartierul Nicolae Bălcescu.

Axa  proiectului este Axa Prioritară 4:„Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul Specific:„Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă), aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”.

Obiectivul principal general: implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale în comunitatea din cartierul Nicolae Bălcescu din mun. Tecuci, jud. Galați, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

Direcții/Domenii de implementare activități: educație, antreprenoriat, orientare, informare și consiliere profesională, asistență juridică, servicii socio-medicale, reabilitare locuințe.

Evenimentul de lansare a proiectului reprezintă o bună ocazie de informare a tuturor participanților dar, mai ales, a membrilor comunității din cartierul NicolaeBălcescu, cu privire la oportunitățile oferite de și prin Șansa T”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional de Capital Uman 2014-2020.

Contact:   Pop Ioan,  Manager Proiect

Telefon / Fax: 0747 144 361E-mail: 

proiectsansat@gmail.com

sărăcie-și-excluziune-socială


Total Page Visits: 161 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.