Concursuri / Examene


         Concursuri  /  Examene  2018          

       IANUARIE 2018     

 

 • 19.01.2018 – Rezultatele probei scrise la concursul examenul /concursul de ocupare a posturilor vacante contractuale pe perioada determinata in cadrul proiectului “Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu – Tecuci” cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020; Vizualizati rezultatul AICI
 • 12.01.2018- Proces verbal de selectie a dosarelor de concurs incheiat in urma indeplinirii  procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii unui post – Expert Recrutare Grup Tinta – functie contractuala de executie vacanta pe durata determinata , in cadrul proiectului ,, Sansa T –  Masuri integrate de educatie , formare profesionala , ocupare asistenta sociala continua si locuire, in cartierul Nicolae Balcescu – Tecuci . Vizualizati documentul AICI
 • 12.01.2018- Rezultat final la reluarea concursului de proiecte de Management  organizat pentru BIBLIOTECA MUNICIPALA,, STEFAN PETICA Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 10.01.2018- ANUNT – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 191 8 nr.66, judetul Galati in baza Legii 188/1999,organizează concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de – 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional principal – din cadrul Serv. Monitorizare Servicii Publice. Vizualizati anuntul AICI
 • 10.01.2018- Rezultat final la concursul / examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de conducere de Director – Directia Servicii Publice în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 09.01.2018- Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de conducere de DIRECTOR – Directia Servicii Publice în cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul  AICI
 • 05.01.2018-  Rezultatul  probei practice pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de conducere de DIRECTOR— Directia Servicii Publice în cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 04.01.2018 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 191 8 nr.66, judetul Galati in baza Legii 188/1999,organizează concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante de : A. – 1 functie publica de conducere de Sef Serviciu – Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva – 1 functie publica de conducere de Sef Birou – Birou Fonduri Europene; B. -1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional principal- Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva;
  -1 functie publica de executie de consilier juridic I ,grad profesional asistent-
  Serviciu Juridic, Contencios,Calitate, Arhiva; -1 functie publica de executie de consilier juridic I ,grad profesional asistent – Birou Achizitii Publice; C. -1 funcţie publică de execuţie cle consilier, grad profesional superior- Serviciu Buget Contabilitate; Vizualizati anuntul  AICI

 
Concursuri si examene in cadrul Primariei Municipiului Tecuci


Comentariile nu sunt permise.