Concursuri / Examene


CONCURSURI / EXAMENE 2019

 

MARTIE 2019

 
21.03.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul în loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați în baza Legii 188/1999, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante pe perioadă nedeterminată:
   – 1 funcție publică de conducere de Șef Serviciu Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă ;
   – 1 funcție publică de execuție de consilier juridic, grad profesional superior – din cadrul Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă. Vizualizați anunțul AICI – Fișa de înscriere se descarcă de AICI
21.03.2019 – Recrutare experți (Cadre didactice) Șansa-T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asist. socială continuă și de locuire, în cart. Nicolae Bălcescu-Tecuci, cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020. Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Tecuci (partener) recrutează în baza art 16 alin.10 din Legea 153/2011 completată, în vederea implementării proiectului „Șansa-T” – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă şi de locuire, axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul Specific (O.S.) 4.2, Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate în cart. Nicolae Bălcescu – Tecuci, cod. SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020 următoarele posturi: profesor – 1 post, învăţător – 1 post. Vizualizaţi anunţul integral AICI
20.03.2019 – Rezultatul final pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuală – îngrijitor în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci .Vizualizați documentul AICI
18.03.2019 –  Rezultatul final la concursul de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacanţe, pe perioadă determinată din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului „Şansă T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenta socială continuă şi locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu”, Partener: Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci. Vizualizaţi documentul AICI
15.03.2019 – Rezultatul final al concursului de ocupare a funcţiilor vacanţe din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului, Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoală, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Consilier psiholog, Învăţător. Vizualizaţi rezultatul AICI
15.03.2019 – Rezultatul probei interviu la examenul de ocupare a funcţiei contractuale vacanţa pe perioadă determinată din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului, Şansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională ocupare, asistenta socială continua şi locuire în Cartierul N Bălcescu – COD SMIS 103078: Partener Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci: Consilier psihologic. Vizualizaţi rezultatul AICI
14.03.2019 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a funcţiilor vacanţe din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului, Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoală, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Consilier psiholog, Învăţător. Vizualizaţi rezultatul AICI
12.03.2019 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacanţe, pe perioadă determinată din cadrul Unităţii de implementare a proiectului Şansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă şi locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, Partener: şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci. Vizualizați rezultatul AICI
12.03.2019 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcţiilor vacante din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului, Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoala precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238: Consilier psiholog, Învăţător. Vizualizaţi rezultatul AICI
11.03.2019 – Rezultatul final al eevaluării anuale a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca municipală „Ștefan Petică” Tecuci (Perioada 15.01.2018 – 31.12.2018) . Vizualizați documentul AICI
08.03.2019 – Rezultat etapa a II-a – Susținerea raportului de activitate în cadrul unui interviu de către managerul instituției publice de cultură – Biblioteca municipală „Ștefan Petică” Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
07.03.2019 – Rezultat etapa I – Analiza raportului de activitate  la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca municipală „Ștefan Petică” Tecuci. Vizualizați rezultatul AICI
06.03.2019 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 12.03.2019 ora 10.00, in vederea ocuparii posturilor vacante pe perioada determinata (cu timp partial) din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,, Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoa1a, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentu o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile” cod SMIS 106238, respectiv:
– 1 post Consilier psihologic – 12 ore/luna
– 1 post Invatator – 63 ore/luna. Vizualizați documentul  AICI
04.03.2019 Anunț recrutare experți (Cadre didactice)–   – Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci (partener) recrutează în baza art.16 alin.10 din Legea 153/2011 completată, în vederea implementării proiectului „Sansa-T” Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenta socială continuă şi de locuire, axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei. Obiectivul specific 4.2 Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementare de măsuri integrate în cartierul Nicolae Bălcescu Tecuci, următoarele tipuri de experţi, conform cererii de finanţare, pentru subactivitățile: A.1.3 – „Școală după Şcoală” ; A1.4 – Cercul de Capacitate ; A.1.7 – Cercul Excelenţei. Derularea concursului, datele despre concurs, calendarul organizării concursului, precum şi anunţul integral se pot descărca de AICI

FEBRUARIE 2019

 
28.02.2019 – Rezultatul FINAL la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacante, pe perioadă determinata din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, partener : Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci . Vizualizați rezultatul  AICI
26.02.2019 – Rezultatul PROBEI INTERVIU  – la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacante, pe perioadă determinata din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, partener : Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci . Vizualizați rezultatul AICI
20.02.2019 – Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale vacante, pe perioadă determinata din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu, partener : Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci . Vizualizați rezultatul AICI
13.02.2019 –  ANUNT RECRUTARE EXPERŢI (Cadre didactice) – Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci (partener) recrutează în baza art.16 alin.10 din Legea 153/2011 completată, în vederea implementării proiectului „Sansa-T” Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenta socială continuă şi de locuire, axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei. Obiectivul specific 4.2 Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementare de măsuri integrate în cartierul Nicolae Bălcescu Tecuci, următoarele tipuri de experţi, conform cererii de finanţare, pentru subactivitățile: A.1.3 – „Școală după Şcoală” ; A1.4 – Cercul de Capacitate ; A.1.7 – Cercul Excelenţei. Derularea concursului, datele despre concurs, calendarul organizării concursului, precum şi anunţul integral se pot descărca de AICI

IANUARIE 2019

 
28.01.2019 –  RECRUTARE EXPERŢI (Cadre didactice) – Şcoala Gimnaziala Nicolae Bălcescu Tecuci (partener) recrutează în baza art.16 alin.10 din Legea 153/2011 completată, în vederea implementării proiectului „Sansa-T” Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenta socială continuă şi de locuire, axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei. Obiectivul specific 4.2 Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementare de măsuri integrate în cartierul Nicolae Bălcescu Tecuci, următoarele tipuri de experţi, conform cererii de finanţare, pentru subactivitățile: A.1.3 – „Școală după Şcoală” ; A1.4 – Cercul de Capacitate ; A.1.7 – Cercul Excelenţei. Derularea concursului, datele despre concurs, calendarul organizării concursului, precum şi anunţul integral se pot descărca de AICI
23.01.2019 – Rezultatul final al evaluării anuale a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de istorie „Teodor Cincu” Tecuci (perioada 01.01.2018-31.12.2018). Vizualizați rezultatul AICI
22.01.2019 – Rezultat final al examenului susţinut pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior la Birou Monitorizare Situatii de Urgenta, din cadrul U.A.T – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul  AICI
21.01.2019 – Rezultat etapa a II-a – Sustinerea raportului de activitate in cadrul unui interviu de catre managerul Institutiei publice de cultura – Muzeul de Istorie ” Teodor Cincu” Tecuci .(Perioada 01.01.2018-31.12.2018). Vizualizati rezultatul AICI
21.01.2019 –  Rezultat etapa I – Analiza raportului de activitate la evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura – Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu” Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
21.01.2019 – Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier superior la Birou Monitorizare Situatii de Urgenta diu cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul  AICI
21.01.2019 – Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier superior la Birou Monitorizare Situatii de Urgenta diu cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
10.01.2019 – Rezultate finale ale concursului /examenului de ocupare a unor functii publice de executie  vacante pe perioada nedeterminata de consilier debutant din -cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, jud. Galati. Vizualizaţi rezultatul AICI
10.01.2019 – Rezultate finale ale concursului/examenului organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie pe perioada nedeterminata de muncitori calificati din cadrul Directiei servicii Publice si a Serviciului Administratrea Domeniului Public si Privat – U.A.T. Municipiul Tecuci.  Vizualizaţi rezultatul AICI
09.01.2019 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia publica de executie de consilier superior- Birou Monitorizare Situatii de Urgenta din cadrul UAT Municipiul Tecuci. Vizualizaţi rezultatul AICI
09.01.2019 – Rezultatul probei interviu la examenul de recrutare pentru functionarii publici de executie – consilieri debutanti – la Biroul Agricol, Serviciul Monitorizare Servicii Publice, Serviciul Comunicare Registratura  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizaţi rezultatul AICI
08.01.2019 –  Rezultatul probei interviu la  Concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat: sudor, zidar, tamplar – în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizaţi rezultatul AICI
07.01.2019 –  Rezultatul probei practice la  Concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat: sudor, zidar, tamplar – în cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizaţi rezultatul AICI
07.01.2019 – Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de ocupare a unor posturi vacante – functii publice de executie de consilier debutant din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci jud. Galati. Vizualizaţi rezultatul AICI

Concursuri-examene-Tecuci-2018


Comentariile sunt închise.