Concursuri și Examene din 2017


Concursuri  /  Examene  2017    

Concursuri si examene in cadrul Primariei Municipiului Tecuci

Concursuri si examene Primaria Tecuci 2017

 • 27.12.2017 – REZULTAT etapa II – Proba Interviu pentru reluarea Concursului de proiecte de management organizat pentru BIBLIOTECA MUNICIPALA ,, STEFAN PETICA ” Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 27.12.2017- Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de conducere de DIRECTOR— Directia Servicii Publice în cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
 • 22.12.2017- U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in perioada 19.01.2018 ora 10.00 – proba scrisa si 25.01.2018 ora 10.00 – proba de interviu , in vederea ocuparii functiei  contractuale de executie vacante pe durata determinata din cadrul Biroului Fonduri Europene in proiectul ,,SANSA T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu – Tecuci P0CU /20/42/103078 si inregistrat la Ministerul Dezvoltarii Regioriale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene – DGPECU sub nr.401/28.08.2017, respectiv: 1 post Expert Recrutare Grup Tiuta . Vizualizati anuntul AICI
 • 13.12.2017- ANUNŢ – privind rezultatele probei interviu la concursul organizat în data de 13 decembrie 2017 ,  în vederea ocupării unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Casei  de Cultură Tecuci . Vizualizati anuntul AICI
 • 13.12.2017 – Rezultat Etapa I pentru reluarea Concursului de proiecte de management organizat pentru BIBLIOTECA MUNICIPALA,, STEFAN PETICA” Tecuci . Vizualizati documentul   AICI
 • 11.12.2017- ANUNŢ – privind rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 11 decembrie 2017 ,  în vederea ocupării unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Casei  de Cultură Tecuci . Vizualizati anuntul AICI
 • 08.12.2017- UAT Municipiul Tecuci – anunt un post de Director – post vacant- Directia Servicii Publice – perioada nederetminata . Vizualizati anuntul AICI
 • 06.12.2017- Centralizator – rezultate finale ale concursului /examenului organizat pentru ocuparea posturilor vacante contractuale de executie pe perioada determinata din cadrul proiectului,, Sansa T- Masuri integrate de educatie , formare profesionala , ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N Balcescu – Tecuci . cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020. Vizualizati rezultatul AICI 
 • 04.12.2017 – Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat – Casa de Cultura. Vizualizati rezultatul AICI
 • 29.11.2017- Rezultatul solutionarii contestatiei probei interviu sustinuta in data de 27.11.2017  – Examen de ocupare a unui post vacant pe durata determinanta ,  organizat  pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie de expert grup tinta , in cadrul proiectului ,,Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu – Tecuci „. Vizualizati rezultatul AICI
 • 28.11.2017- Centralizator nominal al rezultatelor examenului de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie CONSILIER ASISTENT – Serviciul Comunicare si Registratura în cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
  27.11.2017 – Rezultat – proba de interviu (reluare) la examenul /concursul de ocupare a funcţiilor contractuale de execuţie pe durata determinata in cadrul proiectului  ,,   SANSA T  ,, – din cadrul UAT Tecuci. Vizualizati rezultatul  AICI  
 • 27.112017 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia publica de executie de Consilier asistent – Serv. Comunicare si Registratura din cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 27.11.2017- Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia publica de executie de Consilier asistent – Serv. Comunicare si Registratura din cadrul U.A.T- Municipiul Tecuci.  Vizualizati rezultatul AICI
 • 21.11.2017- Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, organizat pentru funcţia publica de execuţie de consilier asistent din cadrul Serviciului Comunicare si Registratura din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Vizualizati rezultatul   AICI
 • 17.112017 -Rezultate partiale ale concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante contractuale de executie pe perioada determinata in cadrul proiectului,, Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare , asistenta sociala continua si locuire , in cartierul N.Balcescu — Tecuci ,, cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020 , de Expert PR si Expert  Implementare si Monitorizare;  Vizualizati anuntul AICI 
 • 17.11.2017- PLAN DE INTERVIU – Punctaje maxime acordate de catre comisia de examen/ concurs la reluarea interviul examenului de recrutare organizat pentru ocuparea functiile contractuale de executie pe perioada determinata in proiectul,, Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N Balcescu – Tecuci,, cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020; in cadrul U.A.T.-Municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI
 • 16.11.2017 – ANUNT-Prin Dispozitia Primarului nr. 1997/16. 1 1 .2017 , se dispune reluarea probei de interviu pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioada determinata , de : Expert Egalitate de Sanse , Expert Recrutare Grup Tinta , Expert Dezvoltare Durabila , din cadrul proiectului ,,SANSA T – Masuri integrate de educatie , formare profesionala , ocupare , asistenta sociala continua si locuire , in cartierul N.Balcescu – Tecuci. Vizualizati anuntul AICI 
 • 15.11.2017 – ANUNT reluare concurs proiecte de management pentru Biblioteca municipala ” Stefan Petica ” Tecuci . Vizualizati anuntul  AICI
 • 15.11.2017-  Casa de Cultura Tecuci anunta organizare concurs pentru un post de muncitor calificat , post vacant contractual . Vizualizati anuntul AICI 
 • 13.11.2017- Rezultatul final la examenul /concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile contractuale de execuţie – muncitor calificat I (tinichigiu şi îngrijitor) – Birou Intretinere Mecanizata şi Birou Administrativ din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 10.11.2017- Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a unor posturi vacante, organizat pentru funcţiile contractuale de executie de muncitor calificat ( tinichigiu)—Birou Intretinere Mecanizata si muncitor calificat ( îngrijitor)-Birou Administrativ. Vizualizati rezultatul AICI
 • 10.11.2017- Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a unor posturi vacante, organizat pentru funcţiile contractuale de executie de muncitor calificat ( tinichigiu)—Birou Intretinere Mecanizata si muncitor calificat ( îngrijitor)-Birou Administrativ. Vizualizati rezultatul AICI
 • 09.11.2017- Proces verbal de solutionare a contestatiilor la  examenul /concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile contractuale de execuţie pe durata determinata in cadrul proiectului ,, SANSA T ,, – din cadrul UAT Tecuci. Vizualizati documentul  AICI .
 • 07.11.2017- REZULTAT FINAL la Concursul de proiecte de management organizat pentru BIBLIOTECA MUNICIPALA „STEFAN PETICA” Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 07.11.2017- Rezultatul probei de interviu la examenul /concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile contractuale de execuţie pe durata determinata in cadrul proiectului ,, SANSA T ,, – din cadrul UAT Tecuci .Vizualizati rezultatul  AICI
 • 06.11.2017-REZULTAT privind solutionarea contestatiei depusa de catre doamna Nasie Ionica , inregistrata la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 62287/01.11.2017 la  Concursul de proiecte de management organizat pentru BIBLIOTECA MUNICIPALA ,, STEFAN PETICA” Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 03.11.2017 – Rezultatele probei scrise la concursul examenul /concursul de ocupare a posturilor vacante contractuale pe perioada determinata in cadrul proiectului ,, Sansa T- Masuri integrate de educatie, formare profesionala , ocupare , asistenta sociala continua si locuire , in cartierul N Balcescu – Tecuci,,  cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020; Vizualizati rezultatul  AICI
 • 03.11.2017-Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante, organizat pentru funcţiile contractuale de executie de muncitor calificat ( tinichigiu), —Birou Intretinere Mecanizata si muncitor calificat (ingrijitor) -Birou Administrativ  . Vizualizati documentul AICI
 • 02.11.2017 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant pentru funcţia contractuala de executie de referent superior, din cadrul Compartimentului  Mentiuni Stare Civila , Serviciul Stare Civila.  Vizualizati rezultatul  AICI
 • 01.11.2017- Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante de referent superior, din cadrul Compartiment Mentiuni Stare Civila , Serviciul Stare Civila.  Vizualizati rezultatul AICI
 • 01.11.2017- Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante de referent superior, din cadrul Compartiment Mentiuni Stare Civila , Serviciul Stare Civila.  Vizualizati rezultatulAICI
 • 27.10.2017- U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, judetul Galati, in baza Legii nr. 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pentru functia publica de: – consilier, grad profesional asistent – din cadrul Serv. Comunicare si Registratura; Vizualizati anuntul AICI
 • 26.10.2017- REZULTAT Etapa I pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru BIBLIOTECA MUNICIPALA STEFAN PETICA Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI
 • 26.10.2017- ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS , ca urmare a procesului verbal incheiat astazi 26.10.2017, in urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii a sase posturi -functii contractuale de executie vacante pe durata determinata , în cadrul proiectului ,, Sansa T – Masuri integrate de educatie formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul Nicolae Balcescu – Tecuci . Vizualizati anuntul AICI
 • 26.10.2017- Proces verbal de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii a sase posturi – functii contractuale de executie vacante pe durata deterninata, in cadrul proiectului,, Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul Nicolae Balcescu – Tecuci , respectiv : 1 post Expert Egalitate de Sanse, 1 post Expert Dezvoltare Durabila, 2 posturi Experti Implementaire si Monitorizare, 1 post Expert PR, 1 post Expert Recrutare Grup Tinta. Vizualizati documentul AICI
  24.10.2017-Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unui post vacant, organizat pentru funcţia publica de execuţie – referent 3 superior din cadrul Serviciului Stare Civila . Vizualizati rezultatul AICI
 • 16.10.2017 – U.A.T. Municipiul Tecuci , in baza HG 286/2011 modificat si completat de HG 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe perioada nedeterminata  : – 1 post muncitor calificat (ingrijitor)— din cadrul Biroului Administrativ ;
  – 2 posturi de muncitor calificat (tinichigiu) din cadrul Biroului Intretinere Mecanizata; Descarca documentul de AICI
 • 12.10.2017- UAT Municipiul Tecuci – organizează concurs în perioada: 03. 11.2017, ora 10.00
 • – proba scrisă  și 07.1 1.2017 ora 10,00 —interviul, in vederea ocupării posturilor contractuale vacante pe durată determinată, in cadrul proiectului ,,Sansa T – Măsuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continuă si locuire, in cartierul N. Balcescu  ”  – Tecuci , respectiv:
 • – 1 post Expert Egalitate de Sanse ,
 • – 1 post Expert Dezvoltare Durabila ,
 • – 2 posturi Experti Implementare si Monitorizare ,
 • – 1 post Expert PR ,
 • -1 post Expert Recrutare Grup Tinta. Descarca documentul de AICI .
 • 02.10.2017- ANUNT – Concurs de proiecte de management pentru BIBLIOTECA  MUNICIPALA „STEFAN PETICA”  TECUCI . Vizualizati anuntul AICI
 • 06.09.2017- Casa de Cultura Tecuci – rezultat final examen pentru postul de Inspector Resurse Umane si Protectia muncii . Descarca documentul de AICI
 • 06.09.2017-  Casa de Cultura Tecuci – anunt privind proba scrisa concurs muncitor calificat . Descarca documentul de AICI 
 • 29.08.2017- Casa de Cultura Tecuci – proces verbal de solutionare a contestatiilor . Descarca documentul de AICI

 

  • 25.08.2017- Casa de cultura Tecuci – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate Resurse Umane si Protectia muncii. Vizualizati AICI
  • 25.08.2017- Casa de cultura Tecuci – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat – fochist. Descarca documentul de AICI
  • 24.08.2017- Politia Locala Tecuci – Centralizator nominal cu rezultatele concursului de recrutare , organizat pentru ocuparea unor functii publice . Descarca documentul de AICI
  • 24.08.2017 – Politia Locala Tecuci – lista cu informatiile privind interviul la concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie. Descarca documentul de AICI
  • 21.08.2017- Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea a opt functii publice de politist local , din cadrul Politiei Locale Tecuci. Descarca documentul de AICI
  • 21.08.2017 – Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea unei functii publice de referent superior din cadrul Politiei Locale Tecuci. Descarca documentul de AICI
  • 18.08.2017 – Rezultat final al rezultatelor examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier asistent din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice. Descarca documentul de AICI
  • 17.08.2017- Rezultatul interviului la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier asistent din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice . Descarca documentul de AICI
  • 17.08.2017- Rezultatul probei scrise la examenul de ocupare a functiei publice de executie de consilier asistent din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice. Descarca documentul de AICI
  • 10.08.2017- Politia Locala a Municipiului Tecuci – rezultat obtinut la proba fizica a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 8 posturi de politist local. Descarca documentul de AICI

 

  • 10.08.2017 – Casa de Cultura Tecuci organizeaza concurs pentru ocupare posturi – Inspector de specialitate Resurse Umane si Protecia muncii , Muncitor calificat – fochist. Descarca anuntul de AICI

 

  • 08.08.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea unei functii publice de referent grad superior , in cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
  • 08.08.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea unor posturi de politist local grad debutant , in cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
  • 08.08.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a postului vacant , de consilier asistent – Serviciul Monitorizare servicii Publice din cadrul UAT Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
  • 28.07.2017 – Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciului  Comunicare si Registratura. Descarca documentul de AICI
  • 28.07.2017 – Rezultatul final  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciul de Monitorizare Servicii Publice, Compartimentul Corpului de Contol al Primarului si Compartimentul Administrare Retele in cadrul  UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
  • 27.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de functionar . Descarca documentul de AICI
  • 27.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Rezultatele finale obtinute la proba de interviu in vederea ocuparii postului de ingrijitor. Descarca documentul de AICI 
  • 27.07.2017 – Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciului  Comunicare si Registratura. Descarca documentul de AICI
  • 27.07.2017 – Rezultatul interviului  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciul de Monitorizare Servicii Publice, Compartimentul Corpului de Contol al Primarului si Compartimentul Administrare Retele in cadrul  UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
  • 27.07.2017 – Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciului  Comunicare si Registratura. Descarca documentul de AICI
  • 26.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Rezultatele obtinute la proba de interviu in vederea ocuparii postului de ingrijitor. Descarca documentul de AICI 
  • 25.07.2017 – Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de ocupare a functiilor publice de consilier superior si consilier principal din cadrul Serviciul de Monitorizare Servicii Publice, Compartimentul Corpului de Contol al Primarului si Compartimentul Administrare Retele in cadrul  UAT Tecuci. Descarca documentul de  AICI
  • 25.07.2017 –  Rezultatul final  la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Birou Fonduri Europene, Compartiment Plati Urmarire. Descarca documentul de  AICI
  • 24.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci -Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat cu studii medii/generale cu norma intreaga. Descarca documentul de AICI
  • 24.07.2017 – Plan de interviu – Punctaje maxime acordate de catre comisia de concurs la interviul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie de consilier debutant Birou Fonduri Europene, Compartiment Plati Urmarire Amenzi. Descarca documentul de AICI

 

  • 24.07.2017 –  Rezultatul probei scrise  la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Birou Fonduri Europene, Compartiment Plati Urmarire. Descarca documentul de  AICI
  • 21.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Anunt privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de ingrijitor. Descarca documentul de  AICI
  • 21.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Anunt privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de functionar . Descarca documentul de AICI
  • 20.07.2017 –  Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Birou Fonduri Europene, Compartiment Plati Urmarire Amenzi . Descarca documentul de  AICI
  • 20.07.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Compartiment Corp Control al Primarului , Monitorizare Servicii Publice, Administrare Retele. Descarca documentul de  AICI
  • 20.07.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Serviciului Comunicare Registratura. Descarca documentul de AICI

 

  • 19.07.2017 – Rezultat final al examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie consilier superior – Serviciul Contencios Juridic Calitate, Arhiva in cadru UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
  • 18.07.2017 – UAT Municipiul Tecuci – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie consilier superior in cadrul UAT Municipiul Tecuci . Descarca documentul de AICI
  • 17.07.2017 -Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – raportul final al rezultatelor la examenul  de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
  • 17.07.2017 -Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – centralizatorul nominal al rezultatelor la examenul  de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
  • 17.07.2017 -Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – rezultatul interviului pentru examenul de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
  • 17.07.2017 -Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI

 

  • 14.07.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functii publice de executie – consilier juridic principal , consilier juridic asistent si consilier superior – Serviciul Contencios Juridic Calitate Arhiva . Detalii AICI 
  • 14.07.2017- Casa de Cultura a Municipiului Tecuci – Proces verbal de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de Inspector Resurse Umane. Detalii AICI
  • 13.07.2017 – Politia Locala a municipiului Tecuci  organizeaza in perioada 18.08-23.08.2017 concurs pentru ocuparea , pe perioada nedeterminata , a unor functii publice de executie , vacante , existente in structura organizatorica a institutiei. Pentru detalii consultati documentul AICI
  • 12.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul pentru ocuparea postului vacant de Inspector Resurse Umane ,  a postului vacant de Functionar si a postului de Ingrijitor. Descarca documentul de AICI
  • 10.07.2017 – Rezultat final la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functiile contractuale de executie muncitor calificat – Birou Intretinere Mecanizata si Birou Administrativ. Descarcă documentul de AICI

 

  • 10.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – organizeaza concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat-fochist . Descarcă documentul de AICI

 

  • 07.07.2017 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a unor posturi vacante . Descarcă documentul de AICI

 

  • 07.07.2017 – Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a unor posturi vacante . Descarca documentul de AICI
  • 05.07.2017 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de gestionar custode treapta I,  în cadrul Muzeului de istorie „Teodor Cincu” Tecuci . Descarcă documentul de AICI
  • 04.07.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante . Descarcă documentul de AICI
  • 30.06.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante . Descarcă documentul de AICI
  •  
  • 28.06.2017 – Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi la Casa de Cultura Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 

15.06.2017- UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante

15.06.2017- UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs pentru ocupare posturi contractuale muncitori calificati

14.06.2017- Anunt Reluare procedura de evaluare a noului Proiect de Management la Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci

13.06.2017- Serciciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci organizeaza examen de promovare in gradul imediat superior functiei publice detinute

12.06.2017- Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere Sef Birou Administrativ – Directia Servicii Publice

09.06.2017- Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant pentru functia contractuala de conducere Sef Birou Administrativ- Directa Servicii Publice

09.06.2017- Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de Sef Birou Administrativ Directia Servicii Publice

 

07.06.2017- Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori

07.06.2017- Muzeul de Istorie Teodor Cincu -Anunt privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant pentru personalul contractual

06.06.2017 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat ,electrician,fierar betonist,dulgher,electromecanic,zidar,sudor

06.06.2017- Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat,electrician,fierar betonist, dulger, electromecanic,zidar

31.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru Sef Birou Administrativ – Directia Servicii Publice

30.05.2017- Politia Locala a Municipiului Tecuci – rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor de politisti locali

30.05.2017- Politia Locala a Municipiului Tecuci- rezultatul selectie dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post de referent

26.05.2017 – Proces verbal de solutionare a contestatiei formulata de catre dnul Gheorghiu Vasile

24.05.2017- Politia Locala Tecuci -Anunt privind organizarea probei fizice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor de politisti locali ( schimbarea datei pentru proba fizica din 31 mai 2017 in 06 iunie 2017)

24.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru functii contractuale de executie

16.05.2017- UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs Sef Birou Administrativ- Directia servicii publice – perioada nedeterminata

15.05.2017- Centralizator nominal al rezultatelor examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice vacante de referent III superior pentru Biroul Monitorizare Situatii de Urgenta

12.05.2017 – Rezultatul probei interviu la examenul pentru postul vacant la Biroul Monitorizare Situatii de Urgenta

12.05.2017- Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea functiei publice de executie pentru birou Monitorizare Situatii de Urgenta

12.05.2017-Centralizator al rezultatelor finale la examenul de ocupare a posturilor vacante la Serviciul Comunicare Registratura

11.05.2017- Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant de Consilier asistent – Serviciul Comunicare Registratura

 

10.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru functii publice de executie UAT Tecuci

10.05.2017 – UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs pentru posturi contractuale muncitori calificati

09.05.2017- Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier superior la Serviciul Investitii si ADPP

 

09.05017- Rezultatul probei scrise la  concursul de ocupare a posturilor vacante pentru functii publice de executie pentru Serviciul Comunicare Registratura – UAT Tecuci
08.05.2017 – Rezultatul probei interviu  la concursul organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier superior Serv. Investitii si Administrarea Domeniului Public si Privat
08.05.2017 – Rezultatul probei scrise  la concursul organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier superior Serv. Investitii si Administrarea Domeniului Public si Privat
08.05.2017- Politia Locala a Municipiului Tecuci  organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie – politisti locali 
08.05.2017- Bibliografie concurs politisti locali
08.05.2017 – Politia Locala a Municipiului Tecuci organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta  referent superior Compartiment Financiar Contabil
04.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul  Serviciului Comunicare Registratura – UAT Tecuci
04.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functii publice de executie din cadrul UAT Tecuci
20.04.2017- Piete Prest Tec- anunt concurs ocupare post vacant pentru -jurist resurse umane  – 1 post, muncitor necalificat – 1 post , sofer – 1 post

19.04.2017- Centralizator al rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de Director – Directia Servicii Publice
18.04.2017 – Rezultatul probei interviu pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de Director-  Directia Servicii Publice din cadrul UAT Tecuci
18.04.2017 – Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de Director-  Directia Servicii Publice din cadrul UAT Tecuci

13.04.2017 – Centralizator nominal la concursul  organizat pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de consilier superior, consilier principal, consilier juridic asistent -UAT Tecuci 
13.04.2017- Anunt mediu : UAT Tecuci titular al proiectului ” Reamplasare stalpi pentru iluminat public stada Calugareni , loc.Tecuci , Jud.Galati ‘  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului
12.04.2017- Rezultatul probei interviu  la concursul  organizat pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de consilier superior, consilier principal, consilier juridic asistent -UAT Tecuci 
12.04.2017- Rezultatul probei scrise  la concursul  organizat pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de consilier superior, consilier principal, consilier juridic asistent -UAT Tecuci 
11.04.2017 – UAT Municipiul Tecuci – organizeaza concurs in vederea ocuparii  functiilor publice de executie vacante in structura organizatorica a institutiei
10.04.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de  inscriere  la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere Director-  Directia Servicii Publice
07.04.2017 – UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii functiilor  publice de executie vacante la Seviciul   Comunicare Registratura

06.04.2017- UAT Municipiul Tecuci – Anunt concurs  functii publice de executie vacante in structura organizatorica a UAT Tecuci

05.04.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functii publice de executie – consilier superior , consilier principal ,consilier juridic asistent  din cadrul  UAT Municipiul Tecuci
05.04.2017 – UAT Municipiul Tecuci – invita operatorii persoane fizice / juridice sa depuna oferta de pret pentru contract prestari servicii – Servicii Arhitect Sef – conform Caietului de sarcini anexat

29.03.2017- Centralizator final al rezultatelor examenului pentru obtinerea calitatii de administrator de imobile
27.03.2017- Casa de Cultura a Municipiului Tecuci – Rezultat final concurs referent IA
24.03.2017- Rezultatul selectiei dosarelorde inscriere la examenul pentru obtinerea calitatii de  administrator de imobile
24.03.2017 – UAT Municipiul Tecuci – Anunt concurs – 1 post de Director – post vacant- Directia Servicii Publice – perioada nedeterminata
23.03.2017 – Casa de Cultura – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant de Referent 1 A , studii medii
21.03.2017 – Casa de Cultura a Municipiului Tecuci – Rezultatul  probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de Referent 1 A , studii medii

17.03.2017 – Centralizatorul nominal al rezultatelor la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de la   Birou Intretinere Mecanizata- Directia Servicii Publice in cadrul UAT Municipiul Tecuci
16.03.2017 – Rezultatul probei interviu pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de la   Birou Intretinere Mecanizata- Directia Servicii Publice in cadrul UAT Municipiul Tecuci
16.03.2017- Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de la   Birou Intretinere Mecanizata- Directia Servicii Publice in cadrul UAT Municipiul Tecuci
15.03.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia contractuala de executie referent 1A , studii medii , compartiment cultura cercetare
14.03.2017 – Rezultatul  final al concursului de ocupare a postului vacant de arhivist debutant in cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci
14.03.2017 – Rezultatul final al concursului de ocupare a postului vacant de secretar in cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci
10.03.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere  Sef Birou Intretinere Mecanizata
10.03.2017- Rezultatul final la examenul de ocupare a postului vacant pentru functia contractuala de executie de ingrijitor
10.03.2017 – Rezultatul final la examenul de ocupare a unor posturi vacante pentru functiile contractuale de executie muncitor calificat 1
10.03.2017 – Rezultatul final la examenul de ocupare a unui post vacant functie contractuala de executie – sofer
10.03.2017 – UAT Municipiul Tecuci -organizeaza concurs  functii publice de executie

09.03.2017- Rezultatul probei interviu la examenul/concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile contractuale de execuţie – sofer – Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri, muncitor calificat I – Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri si Birou Intretinere Mecanizata, ingrijitor – Birou Administrativ – Directia Servicii lublic

08.03.2017- Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de secretar in cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci
08.03.2017- Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de arhivist debutant
in cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci
07.03.2017- Rezultatul probei practice la examenul /concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru functiile contractuale de executie 
07.03.2017- UAT Municipiul Tecuci – organizeaza concurs  in data de 29.03.2017 , ora 13.00  in vederea obtinerii calitatii de administrator de imobile
01.03.2017- Muzeul de Istorie Teodor Cincu – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de  Secretar
01.03.2017- Muzeul de Istorie Teodor Cincu – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de  Arhivist debutant
28.02.2017 – Rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat  pentru CASA DE CULTURA TECUCI
28.02.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a unor posturi vacante  pentru functii contractuale
24.02.2017- CASA DE CULTURA TECUCI – Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului contractual de referent IA cu studii medii , vacant pe perioada nedeterminata

22.02.2017- Anunt concurs  post vacant Sef Birou Intretinere Mecanizata – Directia Servicii Publice
21.02.2017- Rezultat etapa 2 – Proba Interviu  pentru  Concursul de  proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura Tecuci
21.02.2017 – Proces verbal de solutionare a contestatiei  formulata de domnul Cazan Lica
21.02.2017 – Centralizator al rezultatelor examenului de ocupare a posturilor  vacante organizat pentru functii publice de conducere in cadrul UAT Municipiul Tecuci
21.02.2017- Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea posturilor vacante de : electrician,instalator , timplar si zidar in cadrul UAT Municipiul Tecuci
20.02.2017- Rezultatul probei scrise la examenul de ocupare a posturilor vacante pentru functii  publice de conducere in cadrul UAT Municipiul Tecuci

Concursuri si examene in cadrul Primariei Municipiului Tecuci

17.02.2017-  Rezultat privind contestatia depusa de domna Grigoras Daniela privind evaluarea noului proiect de management la Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci
17.02.2017 – Proces verbal de solutionare a contestatiei formulata de domnul Prescornita Florentin 
16.02.2017 – Rezultatul probei scrise la  concursul de ocupare posturi vacante de muncitor calificat
15.02.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante
organizat pentru functii publice de conducere
15.02.2017 – Rezultat Etapa 1 – pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru  CASA de Cultura Tecuci
14.02.2017- Piete Prest Tec SRL – Anunt concurs ocupare posturi vacante
10.02.2017- Muzeul de istorie Teodor Cincu – anunt organizare  concurs posturi vacante pentru personalul contractual
10.02.2017-  Anunt concurs posturi contractuale  – 1 post sofer ,  1 post muncitor calificat , 1 post ingrijitor , 2 posturi muncitor calificat 1
10.02.2017-  Rezultat  – Analiza  noului proiect  de management al managerului Bibliotecii Municipale Stefan Petica Tecuci
08.02.2017- Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare posturi vacante pentru functii contractuale de executie : Electrician,Instalator,Fochist,Faiantar,Timplar si Zidar
25.01.2017-  UAT Municipiul Tecuci – anunt concurs posturi contractuale – muncitori calificati
20.01.2016 – UAT Municipiul Tecuci – anunt concurs functii publice de conducere
20.01.2017- Centralizatorul  rezultatelor concursului de ocupare a functiei de Administrator Public al Municipiului Tecuci
19.01.2017 – Rezultatul probei interviu la concursul pentru functia contractuala de conducere Administrator Public UAT Tecuci
12.01.2017 –  Anunt concurs de proiecte de management  Casa de Cultura Tecuci , Bibliografie , Caiet de obiective
11.01.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere  pentru functia contractuala  de Administrator Public
06.01.2017- Anunt concurs Administrator Public Municipiul Tecuci


Total Page Visits: 191 - Today Page Visits: 4

Comentariile sunt închise.