Închidere proiect – ”Calitate și performanță în administrația publică”


”Calitate și performanță în administrația publică – Primăria Municipiului Tecuci,  SIPOCA 69”

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci a implementat proiectul ”Calitate și performanță în administrația publică – Primăria Municipiului Tecuci, SIPOCA 69” cod MySMIS 120590, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1-CP4/2017 –Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operaţiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Tecuci, județul Galați, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est pentru susținerea unui management calitativ si performant prin implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de management al calității, CAF si ISO, aplicabile administrației locale, în concordanță cu „Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost urmãtoarele:

OS 1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Tecuci pentru susținerea schimbării în vederea obținerii de performanță, de îmbunătățire a modului de realizare a activităților și de prestare a serviciilor publice.

OS 2. Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Tecuci pentru o administrație publică locală consolidată și eficientă și îmbunătățirea serviciilor publice furnizate.

OS 3. Dezvoltarea/creșterea abilităților și certificarea unui număr de 120 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unității administrativ teritoriale, UAT Municipiul Tecuci.

   Perioada de implementare a proiectului a fost de 14 luni, respectiv 29.01.2018-29.03.2019.

   Valoarea totală a proiectului: 368.164,20 lei din care: 312.939,57 lei din Fondul Social European – nerambursabil, 47.861,35 lei din fonduri de la Bugetul național  –nerambursabil, 7.363,28 lei din  fondurile  Bugetului local al Municipiului Tecuci.

   Rezultatele majore ale proiectului sunt: implementarea la nivelul Municipiului Tecuci a sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015, introducerea CAF instrument de management al calității și performanței si certificarea unui număr de 120 de persoane din cadrul unității administrativ teritoriale  Municipiul Tecuci .

Contact – Manager proiect Perianu Silvia, email: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

                                                                               

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

         Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 !

              


Comentariile sunt închise.