Anunțuri


ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2019

 

MAI 2019

 

24.05.2019 – Anunt de participare SIMPLIFICAT – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii @municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/20 16 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
1. Object principal: Achizitie servicii de consiliere parentala si servicii de catering, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV 85312310-5 (servicii de orientare). CPV suplimentar 55520000-1 (servicii de catering).
2. Sursa de finantare a contractuiui de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul:
,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii
parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si
adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o
abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiva a grupurilor vulnerabile”.
3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA: 150.000,00 Lei . Vizualizati anuntul integral AICI

23.05.2019 – Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66,,cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177, fax. 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, in calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data 26.06.2019, ora 10.00 in vederea inchirierii , concesionarii si vânzării unor bunuri situate în municipiul Tecuci. Descarcă anuntul de AICI

22.05.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 22.05.2019 ;

Parcare seria 1D115 locurile 7-9
Parcare seria 1D123 locurile 30,33,34,37-39,41,45-47,61,62,66,67,70-72,74,91,97,102,106-109 ,125, 126,129,135
Parcare seria 1D127 locurile 1,3-5,7,10,11,14,15,22,24,29-32,34-37,39-43,45-60,62,63,65-80;

21.05.2019 – Anunț colectiv nr. 31091 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
20.05.2019 – Anunț colectiv nr. 30591 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
17.05.2019 – Prelungirea termenului de valorificare a producției pentru beneficiarii Programului de tomate, până la data de 15 iunie 2019. Vizualizați anunțul AICI
17.05.2019 – Buletin de avertizare fitosanitara, în atenția producătorilor agricoli – mana viței de vie. Vizualizați anunțul AICI 
17.05.2019 – Anunț colectiv nr. 30435 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
16.05.2019 – Anunț colectiv nr. 30244 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
16.05.2019 – Anunț colectiv nr. 30020 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
16.05.2019 – În data de 17.05.2019, ora 11:30, la Sala Studio – a Casei de Cultura Tecuci , Primăria Municipiului Tecuci organizează conferința ”FONDURILE  EUROPENE – O șansă pentru Tecuci”.
   Scopul acestei conferințe este de a informa și familiariza publicul tecucean cu domeniul fondurilor europene, cu pașii de parcurs pentru accesarea banilor europeni, cu etapele de viață a unui proiect și, desigur, cu activitatea Primăriei Municipiului Tecuci.
   Evenimentul va fi structurat în 3 (trei) părți:prezentarea proiectelor Primăriei,prezentarea modului de accesare a banilor europenisesiune de întrebări și răspunsuriÎn prezent, Primăria Municipiului Tecuci este solicitant în 13 proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, implementate sau în curs de implementare, aferente mai multor programe operaționale (POR, POCU, POCA).
   În cadrul evenimentului vor fi prezentate toate aceste proiecte eurepene, cu scopul informării publicului.În a doua parte a conferinței se vor explicita pașii prin care se pot accesa banii europeni, trecându-se prin toate etapele duratei de viață a unui proiect: din momentul în care a apărut ideea proiectului, izvorâtă dintr-o nevoie reală, și până la finalizarea acestuia.
   La final, va exista o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care cei interesați vor putea să adreseze întrebări legate de tot ceea ce înseamnă fondurile europene. Vă invităm să participați și dumneavoastră!
09.05.2019 – Anunț colectiv nr. 28737 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
09.05.2019 – Buletine de avertizare a producătorilor agricoli (dăunatori cultura cais, piersic, prun, cireș-vișin, porumb, floarea soarelui, sfecla, lucernă). Vizualizați documentul  AICI
06.05.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 22.05.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Descarcă anunțul de AICI

APRILIE 2019

 
25.04.2019 – Anunț colectiv nr. 26776 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
24.04.2019 – Buletin de avertizare fitosanitară – dăunători făinarea viței de vie. Vizualizați anunțul  AICI
23.04.2019 – Proces verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor:  Încheiat astăzi, 19.04.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect „Achiziționare servicii de catering pentru copiii care participă la cercurile de meditații pentru bacalaureat în cadrul proiectului Șansa T”:

 •  Procedura aplicată : Procedura proprie Anexa 2
 •  Obiectul contractului: obiect Achiziționare servicii de catering pentru copiii care participă la cercurile de meditații pentru bacalaureat în cadrul proiectului „Șansa T”
 •  Cod CPV 55520000-1- Servicii de catering
 •  Nr. invitație/anunț de participare: ADV1072107
 •  Valoarea totală estimată este de 6.192,67 lei (fără TVA)
 •  Sursa de finanțare: POCU . 

Vizualizati documentul AICI
22.04.2019 – Anunț colectiv nr. 26145 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
18.04.2019 – Anunț colectiv nr. 25604 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
18.04.2019 – Anunț colectiv nr. 25453 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
17.04.2019 – Anunț colectiv nr. 25145 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane fizice. Vizualizați anunțul  AICI
17.04.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 17.04.2019 ;

PARCAREALOCURILE
Parcare seria GP111-4, 8-12, 15 , 17-20,  22, 24-27, 30
Parcare seria AP013, 5, 6, 8
Parcare seria GP092 , 4 , 7-9
Parcare seria AP041 , 5 , 6, 9-12, 16, 20, 24, 26-29
Parcare seria VA041-8, 10,  11 , 14-18
Parcare seria 1D96D2-4, 8-13, 19
Parcare seria 1D96E1, 4, 5, 8, 9, 12-15, 17,  19, 21-25 , 27, 29, 32, 33 , 37
Parcare seria 1D1271-8, 10, 11 , 14, 15, 22, 24, 29-37, 39-43, 45-63, 65-80

Descarcă documentul de AICI

16.04.2019 – Buletin de avertizare fitosanitară – daunători cultură MAR. Vizualizați anunțul  AICI
15.04.2019 – Buletin de avertizare producători agricoli TOMATE, ARDEI, CASTRAVEȚI. Vizualizați anunțul AICI
11.04.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 10.04.2019;

PARCAREALOCURILE
Parcare seria VA05A1-3, 6, 9-12, 15-18, 20, 22, 24, 25, 30-35
Parcare seria GP159, 10
Parcare seria GP132-16
Parcare seria VA015, 13-20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 41-46, 48, 49
Parcare seria Va039, 10,  13 , 15-34, 37
Parcare seria 1D1157-9
Parcare seria 1D12316, 17, 25, 30, 33, 34, 37-39, 41, 43, 45-48, 59-62, 66, 67, 70-72
Parcare seria 1D12374-76, 90-97, 102, 105-111, 123-127, 129, 135

Descarcă documentul de AICI

11.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23726 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
11.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23582 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
11.04.2019 – Anunț de participare simplificat – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați, telefon 0372.364.177, fax 0236.816.054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art.101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice următoarele servicii:

 1.  Obiect principal: Servicii de catering pentru copiii care participa la cercurile de meditații pentru bacalaureat în cadrul proiectului Șansa T
 2.  Sursa de finanțare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul: „Șansa T – Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei.
 3.  Valoarea estimată a acordului-cadru fără TVA: 6.192,67 Lei
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestată: conform Caietului de sarcini

  Anunțul de participare se poate descărca de AICI
   Documentația de atribuire se poate descărca de AICI
10.04.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 03.04.2019 ;

Parcare seria GP05 locurile 1-10, 12-14
Parcare seria AP05 locurile 1-5 , 7, 12
Parcare seria AC01 locurile 1-7

Descarcă documentul de AICI
10.04.2019 – Buletine de avertizare fitosanitară, în atenția producătorilor agricoli (rapița, grâu, orz, orzoaica, lucerna). Vizualizați anunțul AICI
10.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23380 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
10.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23383 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
10.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23199 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
08.04.2019Combatere buruiana ambrozia: Toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi a bazinelor piscicole, de pe raza Municipiului Tecuci care au infestate terenurile cu buruiana ambrozia, au obligaţia luării măsurilor ce se impun pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea acesteia , în conformitate cu prevederile menţionate mai sus. Metodele recomandate în rândul populaţiei pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, masuri culturale prin smulgere în cazuri izolate, lucrări mecanice de arat , discuit sau erbicidat, după caz. Vizualizati anuntul integral AICI
08.04.2019 – PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor – Încheiat astăzi, 02.04.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractului de achizitie publică de servicii având ca obiect Achiziții servicii medicale stomatologice în cadrul proiectului Șansa T.
Date generale:
1.1.Referinţe:
– Procedura aplicată : Procedura proprie Anexa 2
– Obiectul contractului: Achiziții servicii medicale stomatologice în cadrul proiectului Șansa T
– Cod CPV 85130000-9
– Nr. invitaţie/anunţ de participare: ADV1065395
– Valoarea totală estimată este de 276.500,00 RON (fără TVA)
– Sursa de finanţare: POCU .Vizualizați anunțul AICI
08.04.2019 – PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor – Încheiat astăzi, 02.04.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect Achiziționarea serviciilor de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat în cadrul proiectului  Șansa T
Date generale:
1.1.Referinţe:
– Procedura aplicată : Procedura proprie Anexa 2
– Obiectul contractului: Achiziționarea serviciilor de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat în cadrul proiectului Șansa T
– Cod CPV 80410000-1 Servicii școlare diverse
– Nr. invitaţie/anunţ de participare: ADV1068016
– Valoarea totală estimată este de 112.250,00 lei (fără TVA)
– Sursa de finanţare: POCU. Vizualizați anunțul AICI
08.04.2019 – Antoche Marius-Adrian anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Sediu Firma si Magazin propus a fi amplasat in Tecuci, Str. Gloriei, nr. 25, jud. Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2 Galaţi si la domiciliul d-nului Antoche Marius-Adrian din Tecuci, str. Crișana, nr. 3, jud. Galaţi în zilele de luni-joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08:30-13:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galaţi. Vizualizaţi anunţul  AICI
02.04.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 20.03.2019 si 22.03.2019;

Parcare seria GP11 locurile 1-5, 8-12, 15, 17-22, 24-27, 30
Parcare seria AP01 locurile 3, 5, 6, 8
Parcare seria GP09 locurile 2, 4, 6-9
Parcare seria AP04 locurile 1, 5, 6, 9-12, 16, 18, 20, 22, 24,  26-29
Parcare seria Va04 locurile 1-8, 10, 11, 14-18
Parcare seria 1D96D locurile 2-4, 8-13, 15, 19
Parcare seria 1D96E locurile 1, 4, 5, 8, 9, 12-15, 17, 19, 21-25, 27, 29-33, 37
Parcare seria 1D127 locurile 1-11, 14, 15, 20, 22-24, 29-37, 39-43, 45-63, 65-80

Descarcă documentul de AICI 
03.04.2019 – Anunț colectiv nr. 21425 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
03.04.2019 – MADR – Autoritatea Nationala Fitosanitara – Buletine avertizare producători agricoli (mana castraveților, mana tomatelor). Vizualizați documentul AICI
02.04.2019 – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă General Eremia Grigorescu al judeţului Galaţi, cu sediul în localitatea Galaţi, str. Mihai Bravu, numărul 36, judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul Demolare şi reconstruire sediu secţie de pompieri Tecuci, judeţul Galaţi, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, numărul 27A, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, strada Regiment 11 Siret, numărul. 2 şi la sediul titularului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă General Eremia Grigorescu al judeţului Galaţi, cu sediu în localitatea Galaţi, str. Mihai Bravu, numărul 36, judeţul Galaţi, în zilele de luni – joi între orele 08.00- 16.00 , vineri între orele 08.00-14.00 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi. Vizualizati anuntul AICI
02.04.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 17.04.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
01.04.2019 – Anunț colectiv nr. 20831 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
01.04.2019 – Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL, cu sediul în str. 1DECEMBRIE 1918, nr. 146 C, TECUCI, jud. GALAŢI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu în scopul desfăşurării activităţilor:

 • 8130 : Activitităţi de întreţinere peisagistică,
 • 0119: Cultivarea altor plante din culturi nepermanente,
 • 0129: Cultivarea altor plante permanente,
 • 0130 : Cultivarea plantelor pentru înmulţire,
 • 4312 : Lucrări de pregătire a terenului, pe amplasamentul din str. 1 Decembrie 1918 nr. 146C. Tecuci, jud. Galaţi;
 • 8130 : Activitităţi de întreţinere peisagistică,
 • 2361 : Fabricarea produselor din beton pentru construcţii,
 • 2369 : Fabricarea altor produse din beton, ciment şi ipsos,
 • 2370 : Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei, pe amplasamentul din str. Liniştei nr. 5, Tecuci, judetul  Galaţi (Cimitirul Municipal Eternitatea Tecuci).
 •   Informaţiile/ observaţiile privind impactul asupra mediului pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic,de luni până joi, între orele 8,30- 16,00 şi vineri între orele 8,30- 13,30, la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI, str. Regiment 11 Siret nr.2 Galaţi. Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M Galaţi. Vizualizati anuntul integral AICI

01.04.2019 – Anunţ de participare simplificat – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro , intenţionează să achiziţioneze prin procedura simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:1. Obiect principal: Servicii tabere în cadrul programului PROFAMILIA în vederea implementării proiectului Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoala, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiva a grupurilor vulnerabile., Activitatea A1.7 Programul, PROFAMILIA – Cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, servicii incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016. Vizualizaţi anunţul integral AICI

MARTIE 2019

 
29.03.2019 – Anunț colectiv nr. 20204, comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI 
26.03.2019 – Anunţ de participare simplificat – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon: 0372.364.177, fax: 0236.816.054, e-mail: achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedură simplificata proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:

 • Servicii tabere şi orientare în carieră în cadrul programului „Şcoala de vară” în vederea implementării proiectului ” Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoala, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru 0 abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiv a a grupurilor vulnerabile.”, Activitatea A 1.6 Programul „Şcoala de Vară”, Subactivitatea 1.5-Scoala de Vară – Cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, 85312310 -5 – Servicii de orientare, 3752100 -8 – Jocuri educative, servicii incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016.
 • Documentaţia de atribuire a procedurii proprie simplificate privind „Servicii tabere şi orientare în carieră în cadrul programului „Şcoala de vară” în vederea implementării proiectului ” Şcoala Prietena Ta” se găseşte publicată pe SICAP (anunţ publicitate nr. ADV 1068695 din 26.03.2019). Vizualizați anunțul integral AICI

26.03.2019 – SC NETACCESS SRL Satu Mare anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul, Construire reţea subterană de fibră optică interurbană pentru furnizare servicii de comunicaţii electronice, judeţul Galaţi propus a fi amplasat în mun. Tecuci, com. Bălăşeşti, Ghidigeni, Cerţeşti, Corod, Munteni, Matca, Drăgăneşti, Barcea, Umbrăreşti, Iveşti, Lieşti, judeţul Gătaţi.” Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi str. Regiment 11 Şiret, nr.2, Galaţi şi la sediul SC NETACCESS SRL Satu Mare, P-ta 25 Octombrie, bloc 10, parter în zilele de luni-joi, între orele 8,30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str Regiment 11 Şiret, nr.2, Municipiul Galaţi.
26.03.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 10.04.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizati anuntul AICI
25.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 20.03.2019 si 22.03.2019;

Parcare seria A05A locurile 13, 6, 9-12, 15-20, 22, 24, 25, 30-35
Parcare seria GP15 locurile 9, 10
Parcare seria GP13 locurile 2-16
Parcare seria VA01 locurile 5, 7, 13-20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 37, 41-46, 48, 49
Parcare seria Va03 locurile 9-10, 13, 15-34, 37
Parcare seria 1D115 locurile 2, 7-9
Parcare seria 1D123 locurile 2, 15-17, 19, 25, 28, 30, 32-34, 37-39, 41, 43-49, 51, 53, 59-62, 65-67, 70-72, 74-76, 78, 81, 83, 89-98, 102 , 105-115, 117, 123-129, 132, 135

Descarca documentul de AICI
25.03.2019 – Anunț colectiv nr. 18922 – comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
22.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon: 0372.364.177, fax. 0236.816.054, e-mail: achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedura simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:

 1. Obiect principal: Achiziţie servicii medicale stomatologice, incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016, Cod CPV: 85130000-9 servicii de practică dentară şi servicii conexe, 85131000-6 – Servicii de practică dentară, 85131110-0 Servicii de chirurgie ortodontică.
 2. Sursa de finanţare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul: „Şansa T”- Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei.
 3.  Valoarea estimată a acordului-cadru fără TVA : 276.500 lei
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestată : conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:
  – Documente de calificare (completate conform Documentației de atribuire)
  – Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
  – Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 6 zile înaintea de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor
 7.  Limba de redactare a ofertei: Limba română
 8.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 9.  Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA
 10.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: „Prețul cel mai scăzut
 11.  La oferta de bază:  NU se acceptă oferte alternative
 12.  Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 13.  Plata contractului: conform caietului de sarcini
 14.  Data limită pentru transmiterea ofertei : 01.04.2019 ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați
 15.  Data, ora, și locul deschiderii ofertelor: 02.04.2019 ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.
  Documentația de atribuire a procedurii proprii simplificate privind „Achiziție servicii medicale stomatologice” se găsește publicată pe SEAP (anunț publicitate nr. ADV1065395 din 21.03.2019).
 • Documentația de atribuire a achiziției se poate descărca de AICI

22.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedura simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:

 1.  Obiect principal: Achiziție servicii de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat în cadrul proiectului „Sansa T”
 2.  Sursa de finanţare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul: „Şansă T”- Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei.
 3.  Valoarea estimată a acordului-cadru fără TVA: 112.250 lei
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestată: conform caietului de sarcini
 5.  Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:
     – Documente de calificare (completate conform Documentaţiei de atribuire)
     – Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
     – Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
 6.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 6 zile înaintea de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor
 7.  Limba de redactare a ofertei: Limba română
 8.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 9.  Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA
 10.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: „Prețul cel mai scăzut”
 11.  La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative
 12.  Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 13.  Plata contractului: conform caietului de sarcini
 14.  Data limită pentru transmiterea ofertei : 01.04.2019 ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați
 15.  Data, ora, și locul deschiderii ofertelor: 02.04.2019 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.
  Documentația de atribuire a procedurii proprii simplificate privind ” Achiziție servicii de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat” se găsește publicată pe SEAP (anunt publicitate nr. ADV1068016 din 21.03.2019). 
 • Documentația de atribuire a achiziției se poate descărca de AICI

21.03.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 17626, emitere acte administrativ fiscale contribuabili. Vizualizați anunțul  AICI
20.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 13.03.2019 si 15.03.2019;

Parcare seria GP05 locurile 1-10, 12-14
Parcare seria AP05 locurile 1-5, 7, 8, 12
Parcare seria AC01 locurile 5-7
Parcare seria CR01 locurile 2-8, 10-12
Parcare seria CR03 locurile 1, 4-6
Parcare seria 1D62 locurile 1-9, 12, 14

19.03.2019 – În atenția cetățenilor din Municipiul Tecuci:  S.C. Compania de Utilitați Publice Tecuci S.R.L. vă informează că facturile emise pentru prestarea serviciilor de salubrizare (gunoi menajer) pot fi achitate momentan la sediul societății din Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 146D și la BRD Tecuci. Începând cu data de 22 martie 2019 facturile vor putea fi achitate și la toate punctele Pay Point.
19.03.2019 –  Societatea Administrarea Cimitirelor și a spațiilor Verzi SRL , cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 C, Tecuci, jud. Galati, titular al Activităţii de întreţinere peisagistică, ce se desfăşoară în Municipiul Tecuci anunţă publicul interesat asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate, pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Agenției pentru protecția mediului Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, judeţul Galaţi, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Vizualizați anunțul AICI
18.03.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 03.04.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI
14.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci prin Trifan Dan anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare zonă interblocuri strada Aleea Ștrandului“ propus a fi amplasat în strada zona interblocuri Aleea Ștrandului în Tecuci,  județul  Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele     08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galațiˮ.
14.03.2019 – UAT Municipiul  Tecuci prin CĂTĂLIN CONSTANTIN- HURDUBAE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare strada Mircea Vodă, strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti și strada Siretului ̋  propus a fi amplasat în Tecuci, str. Mircea Vodă, strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti și Siretului ̋  , județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 Galați și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele   08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galațiˮ .
14.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci prin Trifan Dan anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sistematizare pe verticală incintă Spital Anton Cincu  Tecuci“ propus a fi amplasat în Tecuci, strada Costachi Conachi , nr.35, județul Galați.  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele     08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galațiˮ.
14.03.2019 –  Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului interesat prin intermediul site-ului www.roaep.ro , începerea campaniei de recrutare a Experţilor electorali şi a Operatorilor de calculator în secţiile de votare. Admiterea în Corpul experţilor electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca presedinte al biroului electoral al secţiei de  votare sau locţiitor al acestuia sau pe bază de examen. Informaţii utile se găsesc aici: www.roaep.ro
12.03.2019 – În atenția fermierilor – Începând cu data de 01.03.2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), a demarat compania de depunere a cererilor de plată pentru anul 2019. Producătorii agricoli înregistraţi în Registrul Agricol al Municipiului Tecuci, sunt aşteptaţi la Biroul Agricol pentru solicitarea adeverinţei necesare a fi ataşată la cererea depusă la APIA. Campania de primire a cererilor de plată la APIA se va încheia obligatoriu la 15 mai 2019.
12.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 06.03.2019 si 08.03.2019;

Parcare seria 1D42B locurile 2, 4, 5, 9
Parcare seria 1D52B locurile 3, 6
Parcare seria 1D52B-1 locurile 2, 3
Parcare seria AE01 locurile 6, 7, 12-14, 24-25, 27-29
Parcare seria GP03 locurile 4-6, 8, 10-23, 25-31, 35, 37-42
Parcare seria AT01 locurile 2, 3, 5-21, 24-31, 33-49, 51

11.03.2019 – Buletine de avertizare – în atenţia producătorilor agricoli – cultura piersic, pomi sâmburoşi (prun, cireş, vişin, cais), pomi sămânţoşi (măr, păr, gutui). Vizualizaţi documentul AICI
08.03.2019 – Buletin de avertizare MADR – Rasaduri de Legume . Vizualizati documentul AICI
07.03.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 29.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
07.03.2019 – ANUNȚ –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 27.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
06.03.2019 – Anunt colectiv nr 13743 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
05.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 27.02.2019 si 01.03.2019 : 

Parcare seria AP04 locurile 1, 5-7, 9-12, 15, 16, 18, 20, 22-24, 26-29
Parcare seria GP09 locurile 2, 4, 6-9
Parcare seria AP01 locurile 2, 3, 5, 6, 8
Parcare seria GP11 locurile 1-5, 7-12, 15, 17-22, 24-27, 30
Parcare seria VA04 locurile 1-11, 14-18
Parcare seria 1D96E locurile 1, 2, 4-6, 8, 9, 12-15, 17, 19, 21-27, 29-33, 37, 39
Parcare seria 1D96E locurile 2-4, 8-13, 15, 19

Vizualizați documentul AICI
01.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 20.02.2019 si 22.02.2019 : 

Parcare seria VA05A locurile 1-3, 6, 7, 9-12, 15-20, 22-25, 29-35
Parcare seria GP15 locurile 6, 9, 10
Parcare seria GP13 locurile 2-16
Parcare seria VA01-1 locurile 11
Parcare seria VA01 locurile 1, 3-5, 7-9, 11-20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 41-46, 48, 49
Parcare seria Va03 locurile 8-10, 13, 15-35, 37

Vizualizați documentul AICI

FEBRUARIE 2019

 
28.02.2019 – Anunț colectiv nr. 12160 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
27.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 22.03.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
27.02.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 20.03.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
25.02.2019 – Anunț colectiv nr 11216 comunicare prin publicitate. Vizualizați documentul AICI
25.02.2019 – Anunț ONRC – Având în vedere : – dispozțiile art. 11. alin. (1) din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, oficiul registrului comerțului radiază din oficiu, în termen de 60 de zile de la împlinirea a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de clase de activități prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de actul normativ menţionat – cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN pentru PFA şi cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN pentru întreprinderea individuală . Mai multe informații puteți citi AICI
25.02.2019–  Conform adresei nr.3819/18.02.2019 transmisă de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii- Rurale, înregistrată la instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi sub nr.1417/19.02.2019, se aduce la cunostinţă faptul că în intervalul 1 martie – 15 mai 2019, Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), instituţie subordonată Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, va derula campania de depunere a cererilor de plată pentru anul 2019. Vizualizați documentul AICI
22.02.2019 – U.A.T. municipiul Tecuci anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal – SISTEMATIZARE ZONA UM 01589, cu amplasamentul în municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr. 64 – 66.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 • în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat,
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul etapei de încadrare se află postat pe site-ul APM Galaţi http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări – Avizul de mediu – Decizii etapă de încadrare”.
20.02.2019 – Anunt MADR – privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii” . Vizualizati anuntul AICI
20.02.2019 – Anunț colectiv nr 10676 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
19.02.2019 – Judecătoria Tecuci – comunicare încheiere Dosar nr 293/324/2019. Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Judecătoria Tecuci – comunicare încheiere Dosar nr 274/324/2019. Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 13.02.2019 si 15.02.2019 : 

Parcare seria CR01 locurile 2-8, 10-12
Parcare seria CR03 locurile 1, 4-6
Parcare seria 1D62 locurile 1-9, 12-14
Parcare seria AP05 locurile 1-5, 7, 8, 12
Parcare seria Gp05 locurile 1-10, 12-14
Parcare seria Ac01 locurile 1-8

Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Buletin de avertizare producători agricoli și fermieri – dăunători: Focul bacterian al rozaceelor, specii pomicole semințoase. Vizualizați documentul  AICI
19.02.2019 – Ioan Tudorel-Adrian, Ioan Constanta-Cristina, Pirvu Sorin-Adrian, Pirvu Mihaela, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire anexa gospodăreasca propus a fi amplasat în Tecuci, strada Tecuciul Nou, nr.30, judetul Galaţi. Vizualizați anunțul AICI
19.02.2019 – Podtec srl sediul în Tecuci, str. Cuza Voda, nr. 9, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice privind documentatia de solicitare a autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din Tecuci, str. Cuza Voda, nr. 28, judetul Galati . Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Anunt colectiv nr. 10304 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale contribuabili. Vizualizați anunțul AICI
19.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 15.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI
18.02.2019 –   Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 13.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI
15.02.2019 – Buletin de avertizare – în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor – TUTA ABSOLUTA – pentru culturile de TOMATE. Vizualizați documentul AICI
13.02.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 08.03.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.Vizualizați anunțul AICI
12.02.2019 – Anunț colectiv nr. 8285, comunicare prin publicitate.Vizualizați anunțul AICI
12.02.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 06.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
11.02.2019– LOCURI LIBERE ÎN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ : În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședintă aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 06.02.2019 si 08.02.2019 : 

Parcare seria AT01 locurile 2, 3, 5-21, 24-31, 33-49, 51
Parcare seria GP03 locurile 4-6, 8, 10-23, 25-31, 35, 37-42
Parcare seria VA14 locurile 6, 8, 10
Parcare seria 1D42B locurile 1, 2, 4, 5, 9
Parcare seria 1D52B locurile 3, 6
Parcare seria 1D52b-1 locurile 2, 3
Parcare seria AE01 locurile 1, 6, 7, 12-15, 19, 24-29

Vizualizati documentul AICI

07.02.2019 –  Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.177,  fax. 0236.816.054, reprezentat legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂla data  07.03.2019, ora 1000 în vederea  închirierii, concesionării și vânzării unor bunuri situate în municipiul Tecuci. Vizualizați documentul AICI
06.02.2019 – LOCURI LIBERE IN PARCARILE DE RESEDINTA : În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare în parcările de resedintă aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afisam mai jos situaţia locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitaţiei din data de 31.01.2019 si a locurilor retrase ca urmare a neachitării contravalorii acestora pânlă la data de 31.01.2019:

Parcare seria GP58 locurile 6-11, 15-23 , 25, 26, 29-38, 44, 50, 52-54, 56-58, 61, 65, 67, 70-73
  locurile nr. 39 și 78 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria GP50 locurile 10, 12, 13, 16-19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45-52, 55, 56, 59-69
  locurile nr. 7 și 23 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria GP46 locurile 2, 5-11, 13
Parcare seria GP42 locurile 2, 5-7, 12-15, 17, 18, 2-22
  locurile nr. 1 – rezervat persoanelor cu handicap
Parcare seria ETO1 locurile 4, 12, 16, 17
  locurile nr. 1 și 21 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria GP03 locurile 4-6, 8-23, 25-31, 35, 37-42
  locurile nr. 1 și 32 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria ATOl  locurile 2, 3, 5-21, 23-31, 33-49, 51
  locurile nr. 1 și 52 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria 1D42B locurile 1, 2, 4, 5, 7, 9
  locurile nr. 10 – rezervat persoanelor cu handicap

Vizualizati documentul AICI
06.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 01.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.. Vizualizati anuntul AICI
04.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 27.02.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
01.02.2019 – Anunț colectiv nr 6049 comunicare prin publicitate -emitere acte administrativ fiscale contribuabili persoane fizice. Vizualizați documentul AICI
01.02.2019 – Buletin de avertizare ( în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor ) – cultura PIERSIC. Vizualizați documentul AICI 

IANUARIE  2019

 
31.01.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 5953. Vizualizați anunțul  AICI
31.01.2019 – U.A.T. municipiul Tecuci anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal – SISTEMATIZARE ZONA UM 01589, cu amplasamentul în municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr. 64 – 66.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 – În conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
 – Planul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 19/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret  nr.2, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.Vizualizați anunțul AICI
30.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 22.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț colectiv nr 5310 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț colectiv nr 5294 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț colectiv nr 5233 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț public la procedura de autorizare . S.C. Saver Alumen, cu sediul in București str. Biharia, nr. 26, et. 4 cam. 23,sector 1, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a autorizaţiei de mediu, in scopul desfasurarii activitatilor :
     – cod CAEN 2453 – turnarea metalelor neferoase ușoare si
     – cod CAEN 2790 – fabricarea echipamentelor electrice 
pe amplasamentul din Tecuci str. Liniștei nr. 1, judetul Galaţi. Informaţii privind impactul asupra mediului al aclivităţii pentru care se solicita obtinerea autorizaţiei de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30 – 13.30, la sediul Agentiei pentru protecția Mediului Galați  str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi. Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P. M. Galaţi. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 20.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul integral AICI
23.01.2019 – Anunțul privind încheierea procedurii de informareși consultare a publicului pentru documentația de urbanism: Actualizare PUZ aprobat cu HCL nr. 254/2014 (PUZ fosta UM 1589).
Ulterior finalizării Etapei a – III – a de consultare a publicului în etapa aprobării PUZ, conform Legii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publica , cu completările ulterioare, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare si având în vedere faptul ca la finalizarea acestei etape de consultare a publicului nu s-a mai primit nici o observaţie sau sesizare care să necesite revizuirea acestei documentaţii urbanistice se poate publica prezentul – Anunţ privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului prin afişare la sediul Primăriei municipiului Tecuci după data şi pe site-ul wvw.primăriatecuci.ro. În condiţiile în care Documentaţia urbanistica mai sus menţionata are avizele prevăzute prin Certificatul de urbanism nr. 146/27.03.2018 favorabile si necondiţionate, nu mai este necesara parcurgerea unei etape de revizuire a acestei documentaţii. Ulterior verificării Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului aceasta se va putea supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Tecuci. Vizualizați anunțul  AICI
23.01.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 15.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
22.01.2019 – Anunț colectiv nr 4227 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
21.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 13.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
17.01.2019 – Anunț colectiv nr 3218 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
17.01.2019 – Anunț colectiv nr 3438 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
16.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 08.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
14.01.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 06.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.Vizualizați anunțul AICI
14.01.2019 – Anunț colectiv nr 2404 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
09.01.2019 – Anunț colectiv nr 1347 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
09.01.2019 – Anunț colectiv nr 1210 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
09.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 31.01.2019, ora 13:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 – Anunț colectiv nr 1050 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 – Anunț colectiv nr 761 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 – Anunț colectiv nr 717 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 –  Programul audientelor consilierilor județeni, grupați pe comisii de specialitate, pentru anul 2019 – Consiliul Județean Galați. Vizualizați anunțul AICI
04.01.2019 – Anunț colectiv nr 218 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
03.01.2019 – Anunț colectiv nr 217 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
03.01.2019 – Anunț colectiv nr 112 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
 
 
 
Anunturi-publice-Tecuci-2018


Comentariile sunt închise.