Anunțuri


ANUNȚURI PUBLICATE ÎN 2018

APRILIE 2018

 

 • 24.04.2018 – Anunt colectiv nr 44644 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 18.04.2018 – Anunt colectiv nr 43310 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane fizice . Vizualizati anuntul AICI
 • 12.04.2018 – LISTA STRUCTURILOR ASOCIATIVE PROFESIONALE DIN AGRICULTURA LA NIVELUL MUN. TECUCI,JUD. GALATI . Vizualizati documentul AICI
 • 12.04.2018 – Anunt colectiv nr 42115 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 11.04.2018 – Anunt colectiv nr 41741 comunicare prin publicitate . Vizualizati anuntul AICI
 • 11.04.2018 – Anunt colectiv nr 36740 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 10.04.2018 – ANUNȚ PUBLIC – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CATĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE,  titular al proiectului  „Modernizare strada Ana Ipătescu”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi  amplasat în ˸ str. Ana Ipătescu,municipiul Tecuci, județul Galați  .Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, precum și la următoarea adresă de internet  http//apmgl.anpm.ro/Reglementări/Acordul de mediu/ Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț,10.04.2018. Vizualizati anuntul AICI
 • 10.04.2018 – ANUNȚ PUBLIC – UAT MUNICIPIUL TECUCI prin CATĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE,  titular al proiectului  „Modernizare strada Ion Țau „, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi  amplasat în str. Ion Țau ,municipiul Tecuci , județul Galați .Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, precum și la următoarea adresă de internet  http//apmgl.anpm.ro/Reglementări/Acordul de mediu/ Proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț,10.04.2018. Vizualizati anuntul AICI
 • 05.04.2018 – UAT TECUCI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Sistematizare pe verticală blocuri A.N.L.- , propus a fi amplasat în Municipiul Tecuci, strada Cpt. Gh. Decuseară, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul Primăriei Tecuci din Tecuci, judeţul Galaţi, în zilele de luni – joi, între orele 08 : 30- 16:00 şi vineri înte-orele 08: 30 – 13 : 30.
  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi. Vizualizati anuntul AICI
 • 04.04.2018 – Anunt colectiv nr 41142 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 04.04.2018 – Anunt colectiv nr 41144 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 03.04.2018 –  Anunt colectiv nr 40631 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 02.04.2018- Anunt colectiv nr 40498 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 02.04.2018 –  Anunt colectiv nr 40486 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 02.04.2018 –  Anunt colectiv nr 40197 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 02.04.2018 –  Anunt colectiv nr 40195 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul  AICI

      MARTIE 2018         

 • 29.03.2018 – Anunt publicitar – Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară
  02542 Focşani, intenţionează să închirieze imobilul cazarmă 5148  Tecuci, in suprafata de 27,0285 ha , situat in extravilanul localitatii Tecuci , Judetul Galaţi, pentru cosit si pasunat. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii militare din Focsani , Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, jud. Vrancea sau la  telefon 0237/213155 , interior 299 sau 0237/219406 . Vizualizati anuntul AICI
 • 29.03.2018 – Anunt publicitar – Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară
  02542 Focşani, intenţionează să închirieze imobilul cazarmă 3287  Tecuci, in suprafata de 7155 ha , situat in extravilanul localitatii Tecuci , Judetul Galaţi, pentru cosit si pasunat. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii militare din Focsani , Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, jud. Vrancea sau la  telefon 0237/213155 , interior 299 sau 0237/219406. Vizualizati anuntul AICI
 • 28.03.2018 – Anunt colectiv nr 38964 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati oferta AICI
 • 28.03.2018- Anunt colectiv nr 38750 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 27.03.2018 – Anunt colectiv nr 38273 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 23.03.2018 – Anunt colectiv nr 317137 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 23.03.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 317137. Vizualizati anuntul AICI
 • 22.03.2018 – Anunt colectiv nr 36831 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 22.03.2018 – Municipiul TECUCI, cu secliul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177, fax. 0236.816054, în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data 18.04.2018, ora 10.00 în vederea închirierii terenului  arabil , păsune, a unor imobile situate în municipiul Tecuci ,  concesionarea şi vânzarea unui autoturism si a unor imobile (terenuri – construcţii) . Vizualizati anuntul AICI 
 • 22.03.2018 – Anunt colectiv nr 36473 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 22.03.2018 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr 36474. Vizualizati anuntul AICI
 • 21.03.2018 – Anunt colectiv nr 35901 comunicare prin publicitate.Vizualizati anuntul AICI
 • 20.03.2018 – ANUNT -Avand in vedere prevederile Legii64/2018, pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, respectiv pentru stabilirea zilei de 06 aprilie( Vinerea Mare) ca zi nelucratoare, va aducem la cunostinta ca data pana la care se vor depune cererile pentru acordarea premiului de 1000/brut pentru cuplurile ce au implinit 50 de ani de casatorie, va fi 05 aprilie 2018. Va multumim!
 • 19.03.2018- Anunt colectiv nr 34836 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 16.03.2018 – ANUNT – IN ATENTIA FERMIERILOR : Începând cu data de 16.03.2018, producătorii  agricoli înregistraţi în Registrul Agricol al Municipiului Tecuci şi care comercializează produse din sectorul agricol conform prevederilor Legii 145/201 4 , cu modificările şi completările ulterioare, se pot prezenta la Biroul Agricol pentru solicitarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.
 • 16.03.2018 – Anunt colectiv nr 34308 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 14.03.218 – RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2017.  Vizualizati raportul AICI
 • 14.03.2018 – RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017 .  Vizualizati raportul AICI
 • 14.03.2018 – Anunt colectiv nr 33306 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 14.03.2018 – Anunt colectiv nr 33303 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI 
 • 14.03.2018 – Anunt colectiv nr 32977 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 12.03.2018 – Anunt colectiv nr 32121 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 01.03.2018 – Lista structurilor asociative profesionale din agricultura la nivelul Municipiului Tecuci , Judetul Galati . Vizualizati lista AICI

FEBRUARIE 2018

 • 21.02.2018 – ANUNȚ PUBLIC – UAT MUNICIPIUL TECUCI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare strada Ana Ipătescu ̋  propus a fi amplasat în Tecuci, str. Ana Ipătescu  , județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului APM Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni–joi, între orele  08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30–13 :30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, din Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2.ˮ Vizualizati anuntul AICI
 • 20.02.2018 –  In atentia operatorilor economici interesati- Achizitie de ,,Servicii de catering cod cPc 55520000-1 – Servicii de catering pentru activitatile desfasurate in cadrul PROIECTULUI ,,SANSA T – MASURI INTEGRATE DE EDUCATIE, FORMARE PROFESIONALA , OCUPARE, ASISTENTA SOCIALA CONTINUA SI LOCUIRE, IN  CARTIERUL NICOLAE BALCESCU – TECUCI . (Anunt,Invitatie de participare , Caiet de sarcini , Formulare inaintare oferte ) . Vizualizati documentele AICI
 • 16.02.2018 – Anunt colectiv nr 22414 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 16.02.2018- Anunt colectiv nr 22851 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 15.02.2018 – Anunt colectiv nr 21880 pentru comunicare prin publicitate . Vizualizati anuntul AICI
 • 14.02.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr 21285 emitere acte administrativ fiscale pentru Stefaniu Enache din Tecuci. Vizualizati anuntul AICI 
 • 14.02.2018- HOTĂRÂRE nr. 840 din 22 noiembrie 2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 KV dublu circuit (dc.) Gutinaş – Smârdan. Vizualizati documentul integral AICI
 • 14.02.2018 – S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. – SDEE GALATI prin S.C. NASI S.R.L., pentru S.C. TANCRAD S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul INSTALATIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA PENTRU STATIA DE POMPARE JUD. GALATI, LOC. TECUCI, FDT. MIHAI EMINESCU, propus a fi amplasat in jud. Galati, mun. Tecuci, str. Fdt. Mihai Eminescu. Vizualizati anuntul integral AICI
 • 12.02.2018- ANUNT – in atentia operatorilor economici interesati – Achizitie directa de ,,Servicii de catering cod CPC 55520000-1 – Servicii de catering pentru activitatiie desfasurate in cadrul PROIECTULUI ,,SANSA T – MASURI INTEGRATE DE EDUCATIE, FORMARE PROFESIONALA, OCUPARE, ASISTENTA SOCIALA CONTINUA SI LOCUIRE, IN CARTIERUL NICOLAE BALCESCU – TECUCI . Vizualizati integral anuntul AICI
 • 07.02.2018 – Anunt mediu – Saulea Mihai-Bogdănel Întreprindere Individuală, cu sediul in Sat Movileni, Comuna Movileni, Nr. 946  Judetul Galaţi , anunţa publicul interesat asupra
  depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, in scopul desfasurarii activităţilor cod
  CAEN 0111  cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
  plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, cod CAEN 52 10 depozitări, pe
  amplasamentul din Municipiul Tecuci, Strada Plugului, Nr. 5, Judeţ Galaţi. Vizualizati anuntul AICI
 • 07.02.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate  nr. 18371 , pentru un numar de 101 persoane fizice. Vizualizati anuntul AICI
 • 01.02.2018- Hotararea nr.24 din 30.01.2018- privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii. Vizualizati documentul AICI
 • 01.02.2018 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI

IANUARIE 2018

 

 • 31.01.2018- Anunt colectiv nr 15078 pentru comunicare prin publicitate . Vizualizati anuntul AICI
 • 26.01.2018- ANUNT – IN ATENTIA FERMIERILOR – În data de 01.02.2018, orele 10.00, va avea loc intalnirea fermierilor ce doresc accesarea Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, conform H.G. nr. 943/20.12.2017 precum si a Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului carne de porc din rasa Bazna si rasa Mangalita, conform H.G. 9/2018, la SEDIUL CENTRU ZONAL AL DAJ GALAŢI, LÂNGA A.P.I.A. TECUCI, SITUAT IN STRADA GH. PETRASCU. Vizualizati anuntul AICI
 • 11.01.2018- U.A.T. Tecuci anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Amenajamanet pastoral al pajistilor din U.A.T. Tecuci, amplasat în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Draftul etapei de încadrare se află postat pe site-ul A.P.M. Galaţi http//apmgl.anpm.ro la Reglementări —Avizul de mediu—Decizia etapă  încadrare.  Vizualizati anuntul AICI
 • 11.01.2018- UAT MUNICIPIUL TECUCI prin IFTIMIE SIMONA, titular al proiectului
  Modernizare străzi Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi – Etaja 1, anunţă publicul
  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra
  mediului, de către A.P.M. Galaţi , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
  mediului, pentru proiectul sus menţionat, propus a fi amplasat în : str. Avram Iancu,
  Nicolaie Bălcescu,  Malului (tronson cuprins între str. Avram Iancu si str. Cocorăsti)
  Plt. Stoicescu, Lascarov Moldoveanu, Fdt. Plugului, Constantin Radovici, Dimitrie
  Hârlescu (tronsonul cuprins între str. Ec. Teodoroiu si 1 Decembrie 1918 ), Dragos
  Vodă ( tronson cuprins între str. Hârlescu si str. Decebal ), Rodnei, Zimbrului , Aurel
  Vlaicu, Constantin Brâncoveanu, Mărăsesti, Alexandru cel Bun, Sfinţii Voievozi, M.
  Eminescu, Vasile Lupu, Pieţei. Vizualizati anuntul AICI
 • 10.01.2018- Anunt colectiv nr 2697 comunicare prin publicitate.Vizualizati anuntul AICI
 • 10.01.2018- Anunt colectiv nr 2943 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 10.01.2018- Anunt colectiv nr 3107 comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 09.01.2018- Program audiente consilieri judeteni in anul 2018. Alăturat, vă transmitem  programul audienţelor consilierilor judeţeni , grupaţi pe comisii de specialitate, pentru anul 2018. Audienţele se organizează în conformitate cu prevederile art. 50, alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutui aleşiior locali, cu modificările şi completările ulterioare şi vor avea loc în sala mare de sedinţe a Consiliului  Judeţean Galaţi, din clădirea situată în str. Eroilor, nr. 7B, municipiul Galaţi. Vizualizati anuntul AICI 
 • 08.01.2018- Anunt colectiv nr 1188 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizati anuntul AICI
 • 05.01.2018 –  În conformitate cu prevederile HCL nr. 275/27.12.2017,pentru anul fiscal 2018 , toţi utilizatorii persoane fizice si  juridice au obligaţia să încheie contract pentru prestarea
  activităţilor serviciului de salubrizare, până la data de 28.02.2018 cu Compania de Utitităţi Publice (CUP) Tecuci cu sediul în LocaLitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.146 B. Vizualizati anuntul AICI
 • 05.01.2018- Anunt – IN ATENTIA APICULTORILOR – In conformitate cu Ordinul nr. 251/24.07.2017 al MADR, in termen de maxim 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, toti apicultorii au obligatia sa isi identifice stupii. Pentru aceasta apicultorii trebuie sa depuna la Oficiul Judetean de Zootehnie, (tel. 0236820371/0742190357), cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor, insotita de urmatoarele documente:
  – Copie a actului de identitate;
  – Copie a adeverintei care atesta proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in registrul agricol la data solicitarii acesteia. Vizualizati anuntul AICI

 

Anunturi publice publicate de Primaria Municipiului Tecuci in 2018


Comentariile nu sunt permise.