Anunțuri

ANUNŢURI din anul 2017

 • 18.08.2017- UAT Municipiul Tecuci anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Reabilitare , modernizare si dotare cladire in vederea infiintarii unui centru social multifunctional integrat pentru persoane varstnice- propus a fi amplasat in Tecuci , Strada Transilvaniei nr.11A . Descarca documentul de AICI
 • 18.08.2017 – UAT Tecuci – ANUNT PUBLIC – Comunicam celor interesati ca in urma hotararii Consiliului Local 134 din 29.06.2017 a fost aprobat regulamentul referitor la regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tecuci , pentru activitati nonprofit de intertes local. Descarca anuntul de AICI
 • 17.08.2017- Rezultatul interviului la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier asistent din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice . Descarca documentul de AICI
 • 17.08.2017- Rezultatul probei scrise la examenul de ocupare a functiei publice de executie de consilier asistent din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice. Descarca documentul de AICI
 • 16.08.2017 – Anunt Publicitar – pentru inchirierea unui teren in suprafata de 1,1348 ha la cazarma 488 Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 10.08.2017- UAT Municipiul Tecuci – Caiet de sarcini pentru obiectivul „Retele exterioare Hidrotehnice – Colegiul National Spiru Haret . Descarca documentul de AICI
 • 10.08.2017- Politia Locala a Municipiului Tecuci – rezultat obtinut la proba fizica a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 8 posturi de politist local. Descarca documentul de AICI
 • 10.08.2017 – Anunt mediu Apa Canal SA Galati titular al proiectului – ” Executare lucrari de colectare a apei menajere si transportul ei la statia de epurare ” . Descarca documentul de AICI
 • 10.08.2017 – Casa de Cultura Tecuci organizeaza concurs pentru ocupare posturi – Inspector de specialitate Resurse Umane si Protecia muncii , Muncitor calificat – fochist. Descarca anuntul de AICI
 • 09.08.2017- Ababei Romulus Nicolae si Ababei Crina Violeta anunt mediu pentru proiectul „Hala depozit materiale de constructie si acces auto imprejmuire ” . Descarca anuntul de AICI
 • 08.08.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea unei functii publice de referent grad superior , in cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 08.08.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea unor posturi de politist local grad debutant , in cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 08.08.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a postului vacant , de consilier asistent – Serviciul Monitorizare servicii Publice din cadrul UAT Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 07.08.2017 – UAT Municipiul Tecuci anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Modernizare Mihail Kogalniceanu tronson Gara de Sud blocuri CFR –  propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Tecuci .  Descarca documentul de AICI
 • 07.08.2017 – Balcan Bogdan Cosmin PFA – anunt emitere acord mediu pentru proiectul – Modernizare statie distributie carburanti , skid GPL , parcaje, racorduri , utilitati si organizare de santier –  pe amplasamentul din Tecuci , str. 1 Decembrie 1918 nr.128. Descarca documentul de AICI 
 • 07.08.2017- COMPPIL SA depunere solicitare autorizatie de mediu pentru – Activitati auxiliare pentru productia vegetala  cod CAEN 0161 pe amplasamentul din Tecuci , Ferma nr 2, tarlaua 32 ,parcela 122. Descarcati documentul de AICI
 • 04.08.2015 –  Masuri pesta porcina. Descarca documentul de AICI
 • 02.08.2017 – Programul National „Apa gratuita pana la staţia de pompare”. Descarca documentul de AICI
 • 31.07.2017 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr 42221 , emitere acte administrativ fiscale contribuabili. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017 – Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciului  Comunicare si Registratura. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017 – Rezultatul final  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciul de Monitorizare Servicii Publice, Compartimentul Corpului de Contol al Primarului si Compartimentul Administrare Retele in cadrul  UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 27.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de functionar . Descarca documentul de AICI
 • 27.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Rezultatele finale obtinute la proba de interviu in vederea ocuparii postului de ingrijitor. Descarca documentul de AICI 
 • 27.07.2017 – Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciului  Comunicare si Registratura. Descarca documentul de AICI
 • 27.07.2017 – Rezultatul interviului  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciul de Monitorizare Servicii Publice, Compartimentul Corpului de Contol al Primarului si Compartimentul Administrare Retele in cadrul  UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 27.07.2017 – Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante, organizat pentru functiile de consilier superior, consilier principal in cadrul Serviciului  Comunicare si Registratura. Descarca documentul de AICI
 • 27.07.2017 – Anunt public de Mediu Ababei Romulus si Ababei Crina-Violeta, depunerea solicitarii acordului de mediu pentru proiectul „Hala depozit materiale de constructii si acces auto si imprejmuiri”. Descarca documentul de AICI
 • 26.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Rezultatele obtinute la proba de interviu in vederea ocuparii postului de ingrijitor. Descarca documentul de AICI 
 • 25.07.2017 – Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de ocupare a functiilor publice de consilier superior si consilier principal din cadrul Serviciul de Monitorizare Servicii Publice, Compartimentul Corpului de Contol al Primarului si Compartimentul Administrare Retele in cadrul  UAT Tecuci. Descarca documentul de  AICI
 • 25.07.2017 –  Rezultatul final  la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Birou Fonduri Europene, Compartiment Plati Urmarire. Descarca documentul de  AICI
 • 24.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci -Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat cu studii medii/generale cu norma intreaga. Descarca documentul de AICI
 • 24.07.2017 – Plan de interviu – Punctaje maxime acordate de catre comisia de concurs la interviul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie de consilier debutant Birou Fonduri Europene, Compartiment Plati Urmarire Amenzi. Descarca documentul de AICI
 • 24.07.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 17.07.2017, privind proiectul de hotarare „Modificarea taxei de habitat cu destinatie de salubrizare in Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 24.07.2017 – Invitatie la dezbaterea publica cu tema: „Actualizare strategie de dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2017-2027” . Descarca documentul de  AICI
 • 24.07.2017 –  Rezultatul probei scrise  la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Birou Fonduri Europene, Compartiment Plati Urmarire. Descarca documentul de  AICI
 • 21.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Anunt privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de ingrijitor. Descarca documentul de  AICI
 • 21.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Anunt privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de functionar . Descarca documentul de AICI
 • 20.07.2017 –  Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Birou Fonduri Europene, Compartiment Plati Urmarire Amenzi . Descarca documentul de  AICI
 • 20.07.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Compartiment Corp Control al Primarului , Monitorizare Servicii Publice, Administrare Retele. Descarca documentul de  AICI
 • 20.07.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Serviciului Comunicare Registratura. Descarca documentul de AICI
 • SC OCAUA LUI CUZA SRL – anunt solicitare autorizatie de mediu. Descara documentul de AICI
 • 19.07.2017 – Rezultat final al examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie consilier superior – Serviciul Contencios Juridic Calitate, Arhiva in cadru UAT Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 18.07.2017 – UAT Municipiul Tecuci – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie consilier superior in cadrul UAT Municipiul Tecuci . Descarca documentul de AICI
 • 18.07.2017 – SC ANDRA COMEXIM SRL titular al proiectului – Amplasare cort evenimente – anunt mediu. Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr 39644 , emitere acte administrativ fiscale contribuabili.Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 – Ministerul Mediului – declansare procedura evaluare impact mediu SC OCAUA LUI CUZA SRL. Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 – Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate nr 39782 , emitere acte administrativ fiscale contribuabili. Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 -Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – raportul final al rezultatelor la examenul  de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 -Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – centralizatorul nominal al rezultatelor la examenul  de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 -Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – rezultatul interviului pentru examenul de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
 • 17.07.2017 -Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci – rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare in grad superior organizat pentru functia publica de Consilier Superior si referent superior.  Descarca documentul de AICI
 • 14.07.2017 – UAT Municipiul Tecuci – in calitate de proprietar , organizeaza LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data de 23.08.2017 , ora 10.00 in vederea inchirierii terenului arabil , a unor imobile situate in municipiul Tecuci , concesionarea unor terenuri si vanzarea unui teren din strada Focsa nr.77 . Detalii gasiti AICI
 • 14.07.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functii publice de executie – consilier juridic principal , consilier juridic asistent si consilier superior – Serviciul Contencios Juridic Calitate Arhiva . Detalii AICI 
 • 14.07.2017- Casa de Cultura a Municipiului Tecuci – Proces verbal de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de Inspector Resurse Umane. Detalii AICI
 • 13.07.2017 – Politia Locala a municipiului Tecuci  organizeaza in perioada 18.08-23.08.2017 concurs pentru ocuparea , pe perioada nedeterminata , a unor functii publice de executie , vacante , existente in structura organizatorica a institutiei. Pentru detalii consultati documentul AICI
 • 12.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul pentru ocuparea postului vacant de Inspector Resurse Umane ,  a postului vacant de Functionar si a postului de Ingrijitor. Descarca documentul de AICI
 • 11.07.2017 – APA-CANAL S.A. Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Executare lucrari de colectare a apei menajere si transportul ei la statia de epurare- propus a fi amplasat in intravilan mun. Tecuci, judetul Galati. Descarca documentul de AICI
 • 10.07.2017 – SC Multialiment SRL , titular al proiectului – Construire depozit frigorific , birouri si spatii comerciale – anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului. Descarca documentul de AICI
 • 10.07.2017 – Rezultat final la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functiile contractuale de executie muncitor calificat – Birou Intretinere Mecanizata si Birou Administrativ. Descarcă documentul de AICI
 • 07.07.2017 – ,,S.C. Electrica Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, titular al proiectului -Modernizare Statia 110/6 kV ICM Tecuci si intrare in Sisternui SCDA – , anuntă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul susmentionat, propus a fi realizat în intravilanul municipiuiui Tecuci str.1 Decembrie 1918, jud.Galati. Descarca documentul de AICI
 • 10.07.2017 – Casa de Cultura Tecuci – organizeaza concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat-fochist . Descarcă documentul de AICI
 • 10.07.2017 – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – implementare Masura 8 cu tema – Realizarea unui program de pregatire de scurta durata  pentru lucratorii din agricultura in parteneriat public- privat -. Descarca documentul de AICI
 • 07.07.2017 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a unor posturi vacante . Descarcă documentul de AICI
 • 07.07.2017 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
 • 07.07.2017 – Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a unor posturi vacante . Descarca documentul de AICI
 • 05.07.2017 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de gestionar custode treapta I,  în cadrul Muzeului de istorie „Teodor Cincu” Tecuci . Descarcă documentul de AICI
 • 04.07.2017 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
 • 04.07.2017 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
 • 04.07.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante . Descarcă documentul de AICI
 • 03.07.2017 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
 • 03.07.2017 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
 • 30.06.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante . Descarcă documentul de AICI
 • 29.06.2017 – Anunt de mediu Engie str. Nicoresti . Descarcă documentul de AICI
 • 29.06.2017 – Anunt de mediu Engie str. Mr. Genoiu. Descarcă documentul de AICI
 • 29.06.2017 – Anunt de mediu Engie str. Costache Negri . Descarcă documentul de AICI
 • 29.06.2017 – Anunt de mediu Engie str. 1 Decembrie 1918 . Descarcă documentul de AICI
 • 29.06.2017 – Anunt public de prevenire pentru perioadele caniculare precum si prevenirea incendiilor AICI
 • 29.06.2017 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
 • 28.06.2017 – Anunt public de mediu Andronache Eugen. Descarcă documentul de AICI
 • 28.06.2017 – Anunt public de mediu Piete Prest Tec srl. Descarcă documentul de AICI
 • 28.06.2017 – Anunt public de mediu Engie Romania – „Reabilitarea unei instalatii de protectie catodica cu injectie de curent pentru retelele de distributie a gazelor…” Descarcă documentul de AICI
 • 28.06.2017 – Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi la Casa de Cultura Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 • 28.06.2017 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
 • 27.06.2017 – Rezultat final analiza dosar proiect management 127/31.01.2017 Grigoras Daniela  Descarcă documentul de AICI
 • 26.06.2017 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de gestionar-custode treapta I. Descarcă documentul de AICI
 • 26.06.2017 – REZULTAT privind soluţionarea adresei depusă de d-na Grigoraş Daniela, înregistrată la UAT Municipiul Tecuci sub nr. 34325/23.06.2017.  Descarcă documentul de AICI
 • 26.06.2017 – UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante in compartimentele ( Corp Control Primar , Monitorizare Servicii Publice,Administrare Retele) .Descarca documentul de AICI 
 • 26.06.2017 – UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante din cadrul Serviciului Comunicare Registratura. Descarca documentul de AICI
 • 23.06.2017- S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. – SDEE Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,Modernizare Statia 110-16 kV ICM Tecuci si intrare in Sistemul SCADA propus a fi amplasat in mun.Tecuci, judetul Galati. lnformatiile privind proiectui propus pot fi consultate la sediul A.P.MGalati, str. Regiment 11 Siret, nr.2 ,Galati si la sediul S. D.E.E. ELECTRICA Distributie Muntenia Nord S.A. – SDEE Galati din str. Nicolae Balcescu, nr.35A,Galati, in zilele luni —joi, intre orele 8,30 – 16,00, vineri.orele 8,30 – 13,30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str.Regiment 1 1 Siret, nr.2, Galati.
 • 22.06.2017- Rezultat etapa 1 -Analiza proiectului de management nr 127 din 31.01.2017 inregistrat la UAT Tecuci sub nr 3209/PJ/30.01.2017
 • 22.06.2017- Anunt colectiv emitere acte administrativ fiscale
 • 22.06.2017- Agentia pentru protectia mediului Galati – SC Wilfisch SRL
 • 20.06.2017 – CONSILIUL JUDETEAN GALATI – Programul audientelor consilierilor judeteni
 • 21.06.2017- UAT Municipiul Tecuci – organizeaza concurs in perioada 24.07.2017 ora 10.00 , proba scrisa si 26.07.2017 ora 10.00 interviul , in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante in structura organizatorica a UAT Municipiul Tecuci
 • 16.06.2017- UAT Tecuci – anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Modernizare utilaje statie de sortare si transfer deseuri menajere propus ase realiza in municipiul Tecuci , strada 1 Decembrie 1918 nr.146C , Judetul Galati

 

 

 

15.06.2017- UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante

15.06.2017- UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs pentru ocupare posturi contractuale muncitori calificati

14.06.2017- Anunt Reluare procedura de evaluare a noului Proiect de Management la Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci

13.06.2017- Serciciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci organizeaza examen de promovare in gradul imediat superior functiei publice detinute

13.06.2017- Anunt Public – Engie Romania SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Reabilitarea unei instalatii de protectie catodica cu injectie de curent pentru retelele de distributie a gazelor naturale din otel , str. Costache Conachi , Tecuci

12.06.2017- Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere Sef Birou Administrativ – Directia Servicii Publice

09.06.2017- Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant pentru functia contractuala de conducere Sef Birou Administrativ- Directa Servicii Publice

09.06.2017- Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de Sef Birou Administrativ Directia Servicii Publice

08.06.2017- Agentia pentru Protectia Mediului – declansare procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul- Modernizare utilaje statie de sortare si transfer deseuri menajere – propus a fi realizat in Tecuci, strada 1 decembrie 1918 nr 146C

08.06.2017- SC Piete Prest Tec SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Amenajare piata zona industriala –

08.06.2017- Anunt colectiv emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 5 contribuabili

07.06.2017- Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori

07.06.2017- Muzeul de Istorie Teodor Cincu -Anunt privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant pentru personalul contractual

06.06.2017 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat ,electrician,fierar betonist,dulgher,electromecanic,zidar,sudor

06.06.2017- Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat,electrician,fierar betonist, dulger, electromecanic,zidar

31.05.2017- Anunt UAT Municipiul Tecuci – Licitatie publica deschisa in data de 29.06.2017 in vederea inchirierii terenului arabil, a pajistilor permanente , a unor imobile situate in municipiul Tecuci

31.05.2017- Anunt public -Cucoanes Miorel si Cucoanes Daniela titular proiect – Extindere locuinta , schimbare destinatie din garaj in restaurant anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului

31.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru Sef Birou Administrativ – Directia Servicii Publice

30.05.2017- Politia Locala a Municipiului Tecuci – rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor de politisti locali

30.05.2017- Politia Locala a Municipiului Tecuci- rezultatul selectie dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post de referent

26.05.2017 – Proces verbal de solutionare a contestatiei formulata de catre dnul Gheorghiu Vasile

24.05.2017- Politia Locala Tecuci -Anunt privind organizarea probei fizice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor de politisti locali ( schimbarea datei pentru proba fizica din 31 mai 2017 in 06 iunie 2017)

24.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru functii contractuale de executie

22.05.2017- SC Podtec SRL – titular al proiectului – Construire spatiu comercial birouri si imprejmuire – anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre APM Galati

18.05.2017- Anunt colectiv nr.25012 emitere acte administrativ fiscale contribuabili

16.05.2017- UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs Sef Birou Administrativ- Directia servicii publice – perioada nedeterminata

15.05.2017- Centralizator nominal al rezultatelor examenului sustinut pentru ocuparea functiei publice vacante de referent III superior pentru Biroul Monitorizare Situatii de Urgenta

12.05.2017 – Rezultatul probei interviu la examenul pentru postul vacant la Biroul Monitorizare Situatii de Urgenta

12.05.2017- Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea functiei publice de executie pentru birou Monitorizare Situatii de Urgenta

12.05.2017-Centralizator al rezultatelor finale la examenul de ocupare a posturilor vacante la Serviciul Comunicare Registratura

11.05.2017- Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant de Consilier asistent – Serviciul Comunicare Registratura

11.05.2017- Anunt colectiv nr 24158 emitere acte administrativ fiscale contribuabili

11.05.2017- Proiect de Apel depunere subproiecte aferente Programului Investitii la nivelul comunitatilor locale pentru reducerea poluarii cu nutrienti

10.05.2017- Anunt Rarina Gelu titular al proiectului Construire anexa exploatatie agricola anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului

08.05.2017- SC PODTEC SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Construire spatiu comercial , birouri si imprejmuire – propus a fi amplasat in Municipiul Tecuci , strada Cuza Voda nr.12

10.05.2017- Atentionare apicultori – infiintare cultura porumb cu seminte tratate II Alionte Alin Octavian ( in tarlaua T31,T32,T26) din Tecuci

10.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru functii publice de executie UAT Tecuci

10.05.2017 – UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs pentru posturi contractuale muncitori calificati

09.05.2017- Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier superior la Serviciul Investitii si ADPP

09.05.2017- Anunt colectiv nr 23019 comunicare emitere acte administrativ fiscale contribuabili

09.05.2017 – Comunicat Organizatiile lucratorilor din Administratia publica intilnire la Bucuresti

08.05.2017- Anunt colectiv nr22563 emitere acte addministrativ fiscale contribuabili

09.05017- Rezultatul probei scrise la  concursul de ocupare a posturilor vacante pentru functii publice de executie pentru Serviciul Comunicare Registratura – UAT Tecuci
08.05.2017 – Rezultatul probei interviu  la concursul organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier superior Serv. Investitii si Administrarea Domeniului Public si Privat
08.05.2017 – Rezultatul probei scrise  la concursul organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier superior Serv. Investitii si Administrarea Domeniului Public si Privat
08.05.2017- Politia Locala a Municipiului Tecuci  organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie – politisti locali 
08.05.2017- Bibliografie concurs politisti locali
08.05.2017 – Politia Locala a Municipiului Tecuci organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta  referent superior Compartiment Financiar Contabil
04.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul  Serviciului Comunicare Registratura – UAT Tecuci
04.05.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functii publice de executie din cadrul UAT Tecuci
04.05.2017- Anunt colectiv nr 21582 emitere acte administrativ fiscale contribuabili
04.05.2017- Anunt public- Andronache Eugen si Andronache Mihaela Cerasela anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ‘ Spatiu comercial, sediu firma,garaj si imprejmuire ” Tecuci,str. 1 decembrie nr 134
03.05.2017- Buletin de avertizare producatori agricoli daunatori cultura de mar
03.05.2017- Anunt colectiv nr 21006 emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili
03.05.2017- Anunt colectiv nr 21472 emitere acte administrativ fiscale contribuabili
02.05.2017- Anunt eliminare ambalaje provenite de la pesticide – colectare ambalaje la sediul Brise Group Tecuci , str. Mures nr 1-3-5 in perioada 21-22 iunie si 13-14 noiembrie 2017
28.04.2017- Anunt colectiv nr.20402 emitere acte administrativ fiscale contribuabili
27.04.2017- Anunt SDEE Muntenia Nord : avand in vedere evenimentele meteorologice deosebite din perioada 19-23.04.2017 , in urma carora au cazut la pamant stalpi si linii electrice , solicitam atentionarea tuturor locuitorilor de pe raza fiecarei localitati, sa nu atinga stalpii si liniile cazute la pamant.

27.04.2017- Anunt SDEE Electrica Distributie Muntenia Nord  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AMP Galati pentru proiectul – Modernizare retele electrice municipiul Tecuci , str. 1 Mai colt cu strada Dumbrava Rosie , jud. Galati
27.04.2017- Anunt public Pandora International SRL titular al proiectului – Extindere fabrica de confectii textile – corp nou cu destinatia sala de mese si relocari de functionari in interior fara modificari structurale – anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului
27.04.2017- Anunt colectiv nr.20119 emitere acte administrativ fiscale contribuabili
26.04.2017- Anunt colectiv nr19359 emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili
26.04.2017- Anunt colectiv nr.19491 – emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili
25.04.2017- Anunt Public  SC ENGIE ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii acordului de mediu pentru proiectul – Reabilitare retea de distributie redusa presiune cu conducte si instalatii racordare  strada Nicoresti,GH.Petracu,Salcioarei,Zambilei.
25.04.2017- Anunt Public  SC ENGIE ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii acordului de mediu pentru proiectul – Reabilitare retea de distributie redusa presiune cu conducte si instalatii racordare  strada Mr.Genoiu,D.Harlescu,Lt.Dragomir,Muncii.
25.04.2017- Anunt Public  SC ENGIE ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii acordului de mediu pentru proiectul – Reabilitare retea de distributie redusa presiune cu conducte si instalatii racordare  strada C. Negri ,Barladului,Pacii,Stefan cel Mare , Ion Petrovici ,Unirii,M.Voda
25.04.2017- Anunt Public  SC ENGIE ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii acordului de mediu pentru proiectul – Reabilitare retea de distributie redusa presiune cu conducte si instalatii racordare  strada 1 Decembrie 1918 , de la nr 175 pana la intrare SRS Tecuci – str . Muresului.

20.04.2017- Piete Prest Tec- anunt concurs ocupare post vacant pentru -jurist resurse umane  – 1 post, muncitor necalificat – 1 post , sofer – 1 post
19.04.2017- Centralizator al rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de Director – Directia Servicii Publice
18.04.2017 – Rezultatul probei interviu pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de Director-  Directia Servicii Publice din cadrul UAT Tecuci
18.04.2017 – Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de Director-  Directia Servicii Publice din cadrul UAT Tecuci
13.04.2017- Municipiul Tecuci organizeaza  licitatie publica deschisa in data de 10.05.2017 orele 10,00 in vederea inchirierii terenului arabil , a pasunilor permanente , a unor imobile situate in municipiul Tecuci , concesionarea unor terenuri 
13.04.2017 – Centralizator nominal la concursul  organizat pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de consilier superior, consilier principal, consilier juridic asistent -UAT Tecuci 
13.04.2017- Anunt mediu : UAT Tecuci titular al proiectului ” Reamplasare stalpi pentru iluminat public stada Calugareni , loc.Tecuci , Jud.Galati ‘  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului
12.04.2017- Rezultatul probei interviu  la concursul  organizat pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de consilier superior, consilier principal, consilier juridic asistent -UAT Tecuci 
12.04.2017- Rezultatul probei scrise  la concursul  organizat pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de consilier superior, consilier principal, consilier juridic asistent -UAT Tecuci 
12.04.2017- Anunt  nr 16231  emitere acte administrativ fiscale
11.04.2017 – UAT Municipiul Tecuci – organizeaza concurs in vederea ocuparii  functiilor publice de executie vacante in structura organizatorica a institutiei
10.04.2017- Anunt colectiv nr15598 emitere acte administrativ fiscale
10.04.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de  inscriere  la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere Director-  Directia Servicii Publice
07.04.2017 – UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii functiilor  publice de executie vacante la Seviciul   Comunicare Registratura
06.04.2017- Anunt  nr 14800  din 06.04.2017emitere acte administrativ fiscale
06.04.2017- Anunt  nr 14398 din 05.04.2017 emitere acte administrativ fiscale 
06.04.2017- UAT Municipiul Tecuci – Anunt concurs  functii publice de executie vacante in structura organizatorica a UAT Tecuci
06.04.2017- Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA – SDEE Galati , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitatrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Modernizare retele electrice municipiul Tecuci , strada 1 Mai colt cu Strada Dumbrava Rosie , judetul Galati –
05.04.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functii publice de executie – consilier superior , consilier principal ,consilier juridic asistent  din cadrul  UAT Municipiul Tecuci
05.04.2017 – UAT Municipiul Tecuci – invita operatorii persoane fizice / juridice sa depuna oferta de pret pentru contract prestari servicii – Servicii Arhitect Sef – conform Caietului de sarcini anexat
31.03.2017- Informare DSVSA Galati – masuri de combatere a bolii aviare la pasari domestice
29.03.2017- Centralizator final al rezultatelor examenului pentru obtinerea calitatii de administrator de imobile
27.03.2017- Casa de Cultura a Municipiului Tecuci – Rezultat final concurs referent IA
24.03.2017- Rezultatul selectiei dosarelorde inscriere la examenul pentru obtinerea calitatii de  administrator de imobile
24.03.2017 – UAT Municipiul Tecuci – Anunt concurs – 1 post de Director – post vacant- Directia Servicii Publice – perioada nedeterminata
23.03.2017- Anunt colectiv nr11630 emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice
23.03.2017 – UAT Municipiul Tecuci – anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reamplasare stalpi iluminat public strada Calugareni .
23.03.2017- Memoriu prezentare  proiect Reamplasare stalpi str Calugareni
23.03.2017 – Casa de Cultura – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant de Referent 1 A , studii medii
22.03.2017- Anunt Public -Gimalpav Srl  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Anexa depozitare materiale constructii –

22.03.2017- Anunt public Pandora International SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Extindere fabrica de confectii textile – corp nou cu destinatia sala de mesesi relocari de functiuni in interior fara modificari structurale –
21.03.2017 – Casa de Cultura a Municipiului Tecuci – Rezultatul  probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de Referent 1 A , studii medii
21.03.2017- Anunt Public – SC  Peste Linii SRL anunta publicul interesat asupra depunerii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Construire hala metalica – in Tecuci str.Mures nr.19

20.03.2017 – Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale se regasesc in Maura 10- Agro mediu si clima – Masura 11 – Agricultura ecologica si Masura 13 -plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice . Materiale informative gasiti pe situl M.A.D.R  respectiv:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

17.03.2017- Buletin de avertizare  Autoritatea Nationala Fitosanitara – pentru cultura de rapita
17.03.2017 – Centralizatorul nominal al rezultatelor la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de la   Birou Intretinere Mecanizata- Directia Servicii Publice in cadrul UAT Municipiul Tecuci
16.03.2017 – Rezultatul probei interviu pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de la   Birou Intretinere Mecanizata- Directia Servicii Publice in cadrul UAT Municipiul Tecuci
16.03.2017- Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere de la   Birou Intretinere Mecanizata- Directia Servicii Publice in cadrul UAT Municipiul Tecuci
15.03.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia contractuala de executie referent 1A , studii medii , compartiment cultura cercetare
14.03.2017- Caiet de sarcini – Municipiul Tecuci , invita operatorii economici interesati sa depuna oferta de pret pentru achizitionare produse birotica si papetarie
14.03.2017- Agentia pentru Protectia Mediului Galati decide : – necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul – Reamplasare stalpi de iluminat public Strada Calugareni , Tecuci
14.03.2017 – Rezultatul  final al concursului de ocupare a postului vacant de arhivist debutant in cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci
14.03.2017 – Rezultatul final al concursului de ocupare a postului vacant de secretar in cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci
10.03.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de conducere  Sef Birou Intretinere Mecanizata
10.03.2017- Rezultatul final la examenul de ocupare a postului vacant pentru functia contractuala de executie de ingrijitor
10.03.2017 – Rezultatul final la examenul de ocupare a unor posturi vacante pentru functiile contractuale de executie muncitor calificat 1
10.03.2017 – Rezultatul final la examenul de ocupare a unui post vacant functie contractuala de executie – sofer
10.03.2017 – UAT Municipiul Tecuci -organizeaza concurs  functii publice de executie
10.03.2017 – Anunt – Clarificari privind Impozitul  pe cladiri
09.03.2017- Rezultatul probei interviu la examenul/concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru funcţiile contractuale de execuţie – sofer – Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri, muncitor calificat I – Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri si Birou Intretinere Mecanizata, ingrijitor – Birou Administrativ – Directia Servicii lublic
08.03.2017 – Buletin de avertizare in atentia producatorilor agricoli si a fermierilor
08.03.2017- Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de secretar in cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci
08.03.2017- Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de arhivist debutant
in cadrul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci
07.03.2017- Rezultatul probei practice la examenul /concursul de ocupare a unor posturi vacante organizat pentru functiile contractuale de executie 
07.03.2017- UAT Municipiul Tecuci – organizeaza concurs  in data de 29.03.2017 , ora 13.00  in vederea obtinerii calitatii de administrator de imobile
06.03.2017 – Anunt colectiv emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 20 contribuabili
03.03.2017 – Anunt public – SC ANDRA COMEXIM SRL – solicitare emitere acord mediu proiect – Amplasare cort evenimente-
03.03.2017- Anunt public- LUKOIL ROMANIA SRL – evaluare impact mediu proiect – Amplasare skid GPL
02.03.2017-  Anunt Pentru Producatorii  Agricoli  Hot 39 din 2017 privind acordare Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate
01.03.2017- Muzeul de Istorie Teodor Cincu – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de  Secretar
01.03.2017- Muzeul de Istorie Teodor Cincu – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de  Arhivist debutant
01.03.2017- Anunt colectiv  emitere acte administrativ fiscale  pentru un mnumar de 13 contribuabili
28.02.2017 – Anunt cu privire la pagube aduse culturilor de toamna  – DAJ Galati – Situatii de urgenta – Proceduri
28.02.2017 – Rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat  pentru CASA DE CULTURA TECUCI
28.02.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a unor posturi vacante  pentru functii contractuale
27.02.2017- UAT Municipiul Tecuci – Anunt Licitatie Publica deschisa in data de 22.03.2017 ora 10
in vederea inchirierii terenului arabil , inchiriere imobile , concesionare si vanzare terenuri
24.02.2017- CASA DE CULTURA TECUCI – Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului contractual de referent IA cu studii medii , vacant pe perioada nedeterminata
23.02.2017- Anunt Colectiv  emitere acte administrativ fiscale  pentru un numar de 14 contribuabili
22.02.2017- Anunt concurs  post vacant Sef Birou Intretinere Mecanizata – Directia Servicii Publice
22.02.2017- Anunt Public SC ANDRA COMEXIM SRL emitere acord mediu pentru proiectul – Amplasare cort evenimente –
21.02.2017- Anunt public Stan Adrian solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul – Construire anexa exploatare agricola-
21.02.2017 – Graficul instruirilor agricultorilor  in tratarea semintelor la culturile de porumb si floarea soarelui
21.02.2017- Rezultat etapa 2 – Proba Interviu  pentru  Concursul de  proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura Tecuci
21.02.2017 – Proces verbal de solutionare a contestatiei  formulata de domnul Cazan Lica
21.02.2017 – Centralizator al rezultatelor examenului de ocupare a posturilor  vacante organizat pentru functii publice de conducere in cadrul UAT Municipiul Tecuci
21.02.2017- Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea posturilor vacante de : electrician,instalator , timplar si zidar in cadrul UAT Municipiul Tecuci
20.02.2017- Rezultatul probei scrise la examenul de ocupare a posturilor vacante pentru functii  publice de conducere in cadrul UAT Municipiul Tecuci

17.02.2017 – Buletin de avertizare fitosanitara daunatori cultura piersic
17.02.2017 – Buletin de avertizare fitosanitara daunatori par , gutui
17.02.2017-  Rezultat privind contestatia depusa de domna Grigoras Daniela privind evaluarea noului proiect de management la Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci
17.02.2017 – Proces verbal de solutionare a contestatiei formulata de domnul Prescornita Florentin 
16.02.2017 – Rezultatul probei scrise la  concursul de ocupare posturi vacante de muncitor calificat
15.02.2017- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante
organizat pentru functii publice de conducere
15.02.2017 – Rezultat Etapa 1 – pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru  CASA de Cultura Tecuci
14.02.2017- Piete Prest Tec SRL – Anunt concurs ocupare posturi vacante
10.02.2017- Muzeul de istorie Teodor Cincu – anunt organizare  concurs posturi vacante pentru personalul contractual
10.02.2017-  Anunt concurs posturi contractuale  – 1 post sofer ,  1 post muncitor calificat , 1 post ingrijitor , 2 posturi muncitor calificat 1
10.02.2017-  Rezultat  – Analiza  noului proiect  de management al managerului Bibliotecii Municipale Stefan Petica Tecuci
09.02.2017 – Anunt Mediu UAT Municipiu Tecuci titular proiect – Amenajare platforma teren activitati sportive – patinoar in perioada hibernala si teren de sport in perioada estivala- 
08.02.2017- Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare posturi vacante pentru functii contractuale de executie : Electrician,Instalator,Fochist,Faiantar,Timplar si Zidar
25.01.2017-  UAT Municipiul Tecuci – anunt concurs posturi contractuale – muncitori calificati
20.01.2016 – UAT Municipiul Tecuci – anunt concurs functii publice de conducere
20.01.2017- Centralizatorul  rezultatelor concursului de ocupare a functiei de Administrator Public al Municipiului Tecuci
19.01.2017- Directia sanitar veterinara – patrunderea virusului gripei aviare in Romania
19.01.2017 – Rezultatul probei interviu la concursul pentru functia contractuala de conducere Administrator Public UAT Tecuci
13.01.2017 – Anunt colectiv emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 25 contribuabili
12.01.2017 –  Anunt concurs de proiecte de management  Casa de Cultura Tecuci , Bibliografie , Caiet de obiective
11.01.2017 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere  pentru functia contractuala  de Administrator Public
10.01.2017 – Anunt  obligatie incheiere contract prestari serv.salubrizare PJ pana la data de   31.01.2017 cu SC ECOPREST TEC SRL Tecuci
09.01.2017- Anunt individual notificare nr 20896 pentru SC DVG EST MARKETING SRL
09.01.2017- Anunt Public – Mediu Contec Foods SRL
06.01.2017- Anunt concurs Administrator Public Municipiul Tecuci
04.01.2017 – Anunt colectiv nr 137 emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 3 contribuabili

2016

30.12.2016 – Anunt colectiv nr 22632 emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 15 contribuabili
30.12.2016 -Informare  Directia Sanitar Veterinara – virusul gripei aviare
27.12.2016 – Anunt colectiv nr 22347 emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 29 contribuabili
22.12.2016 – Anunt colectiv nr 21898 emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de  42  contribuabili
20.12.2016 – Anunt colectiv nr. 21858 emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 70 contribuabili
20.12.2016 – Rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul de istorie Teodor Cincu
19.12.2016 – Rezultat etapa 2 interviu concurs proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Teodor Cincu
19.12.2016 – Centralizator nominal al rezultatelor  concursului de muncitor calificat 1 ( fochist)
16.12.2016 – Rezultatul probei interviu pentru concurs  muncitor calificat 1 ( fochist)
16.12.2016 – Rezultat proba scrisa concurs Muncitor califica 1 – ( fochist)
15.12.2016 – Anunt colectiv nr 21151 emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 750 contribuabili
14.12.2016 – Anunt nr.20971 – Licitatie Publica deschisa  in data de 19.01.2017 ora 10  in vederea inchirierii terenului arabil proprietatea UAT Tecuci
14.12.2016 – Rezultat etapa 1 – pentru Concursul de proiecte de management  la Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci
12.12.2016 – Anunt colectiv nr 205714 emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 298 contribuabili
09.12.2016 – Anunt Rezultatul sel. dosarelor de înscriere la ex. de ocupare a postului vacant  muncitor calificat I (fochist)
09.12.2016 – Anunt colectiv nr.20344 emitere acte administrativ  fiscale pentru un numar de 73 contribuabili
09.12.2016 – Anunt colectiv nr 20270 -emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de 552 contribuabili
08.12.2016 – Anunt colectiv nr 20098 -pf emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 209 contribuabili
08.12.2016 – Anunt colectiv – nr20097 emitere acte adm. fiscale pentru un numar de 423 contribuabili conform listei
09.12.2016 – Anunt colectiv nr.20096  emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 416 contribuabili
08.122016 – Anunt colectiv – nr 20095 emitere acte administrativ fiscale pentru un numar de  753 contribuabili conform listei
08.12.2016 – Anunt colectiv nr 20094 emitere acte adm. fiscale pentru un numar de 520 contribuabili
08.12.2016 -Anunt colectiv nr 20093  emitere acte administrative fiscale  pentru un numar de 523 contribuabili
08.12.2016 – Anunt colectiv -nr 20092  emitere acte  administrativ fiscale pentru un numar de  439 contribuabili conform listei
08.12.2016 – Anunt individual emitere decizie de impunere pentru PFA DOBRICA MIHAITA
08.12.2016- Anunt colectiv nr 20075 emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 55 contribuabili conform listei
07.12.2016 – Anunt individual  emitere decizie de impunere nr.19152 din 29.11.2016 – pe numele Spiridon Valeria
06.12.2016 – Anunt individual  emitere decizie de impunere nr 17482 pe numele SC GEORGISIL SRL
06.12.2016- Anunt individual emitere act administrativ fiscal pentru STODIAS 2001 SRL
06.12.2016 – Anunt individual  emitere act administrativ nr.17003 pe numele UNDPLUS SRL
05.12.2016 – Anunt colectiv nr.19641 emitere acte administrative pentru un numar de  46 contribuabili confor listei
05.12.2016 – Anunt colectiv nr 19508  emitere acte administrative fiscale pentru un numar de  66 contribuabili
29.11.2016 – Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA – precizari Regulament de paza a fondului forestier
29.11.2016 – Anunt – Primaria Municipiului Tecuci – supune in dezbatere publica Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017
28.11.2016 – Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017
28.11.2016 – Anunt colectiv emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 65 contribuabili conform listei
28.11.2016 – Anunt public  solicitare acord mediu  Piete Prest Tec SRL Tecuci
28.11.2016- Centralizator nominal al rezultatelor concursului pentru ocuparea functiei de Director Executiv la Politia Locala Tecuci
25.11.2016 – Rezultatul probei interviu  la examenul de ocupare a functiei de Director Executiv din cadrul Politiei Locale Tecuci
25.11.2016 -Rezultatul probei scrise la examenul de ocupare a functiei de Director Executiv din cadrul Politiei Locale Tecuci
24.11.2016- Anunt colectiv nr 15518  emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 41 contribuabili conform listei
23.11.2016 – Anunt colectiv nr 189330  emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 51 contribuabili conform listei
23.11.2016- Anunt colectiv nr 18344  emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 70 contribuabili conform listei
22.11.2016 – Anunt concurs – UAT Tecuci –  un post de muncitor calificat I (fochist) – Comp. Administrare Imobil – perioada nedeterminata
22.11.2016 – Anunt COLECTIV nr 18092 – emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 48 contribuabili conform listei
21.11.2016 – Anunt COLECTIV nr 18042 – emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 54 contribuabili conform listei
21.11.2016 – Anunt COLECTIV nr 18004 – emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 39 contribuabili conform listei
21.11.2016 – Anunt  individual nr 17982- emitere Decizia de impunere pe numele FUNDATIA TOFLEA
21.11.2016 – Anunt individual nr 17980 – emitere Decizia de impunere pe numele VELOCENTER SRL
21.11.2016 – Anunt COLECTIV nr 17979 – emitere acte administrative fiscale pentru un numar de 24 contribuabili conform listei
18.11.2016 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere  concurs Director Executiv  Politia Local
17.11.2016-  Anunt individual emitere aviz de inspectie fiscala pentru SC Marbeti SRL
16.11.2016 – Anunt individual  emitere Aviz de inspectie fiscala nr.15221 din 31.10.2016 pe numele SC Elicostar Fast Srl
16.11.2016 –  Anunt individual  emitere Aviz de inspectie fiscala nr 15220 din 13.10.2016 pe numele CMI Duagi Fluture Lamiha
16.11.2016 – Comunicare de acceptare  Saulea Constantin
15.11.2016 – Anunt public – UAT Tecuci  acord mediu proiect – Amenajare platforma teren activitati sportive  – patinuar perioada hibernala -teren sport perioada estivala
10.11.2016- Centralizator nominalal cu rezultatele examenului sustinut pentru ocuparea functiilor publice de executie UAT Tecuci
09.11.2016 – Rezultatul  probei interviu  pentru concursul de ocupare post vacant functii publice de executie
07.11.2016 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a posturilor vacante pentru functii publice de executie  pentru UAT Tecuci
03.11.2016 – Erata la rezultatul selectiei dosarelor din data de 01.11.2016 pentru concurs ocupare posturi vacante
02.11.2016 – Municipiul Tecuci organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data de 25.11.2016  pentru  închiriere teren arabil proprietatea UAT Tecuci  și închiriere  imobil
01.11.2016 – Anunt individual emitere Aviz de inspectie fiscala nr13149 din13.10.2016 pentru SC HACATEC SRL
01.11.2016- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante  pentru functii publice de executie
28.10.2016- Rezultatul final al evaluarii managerului de la Biblioteca Stefan Petica Tecuci
25.10.2016 – Anunt UAT Tecuci – organizeaza concurs ocupare functie publica de conducere Director executiv  la Politia Locala Tecuci
19.10.2016 – Anunt public SC GENERAL COMERT PRODUCTIE SERVICII SRL anunt mediu pentru proiect Construire magazie materiale
18.10.2016 – Anunt Public – SC CONTEC FOODS SRL titular proiect Construire sectie fermentativa – anunt mediu
17.10.2016 – Anunt  Piete Prest Tec Srl Tecuci – organizeaza concurs pentru ocuparea 1 post ingrijitor perioada nedeterminata studii generale.pdf
11.10.2016 – Informare privind Legea 24928.10.2015 cu privire la modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
11.10.2016 – Buletin de avertizare – pentru specialistii de la camera agricola  aparitie daunatori  viespea rapitei si alti daunatori
07.10.2016 – Anunt concurs functii publice de executie  ( 3 posturi Serviciul Fonduri Europene , 2 posturi  consilier juridic )
05.10.2016- Centralizator final al rezultatelor examenului pentru obtinere calitatii de administrator de imobile
03.10.2016 –  Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la Examenul pentru obtinerea  calitatii de administrator de imobile
29.09.2016 – Anunt execitiu de informare publica 
26.09.2016 – Anunt public – Bors Maria si Bors Aurel titulari proiect Construire depozit si spatiu comercial – faza evaluare impact asupra mediului
26.09.2016- Informare cu privire la intarirea controlului pentru evitarea patrunderii pestei porcine africane
19.09.2016 – Anunt mediu SC Flintab SRL Ploiesti solicitare acord de mediu proiect Extindere hala productie
16.09.2016 Anunt- Tichete educationale SPCLEP
14.09.2016 – Anunt Public – Cristian Import Export SRL solicitare acord mediu pentru proiect Anexa Agricola
14.09.2016- Anunt – ISAF Societate de Semnalizari si Automatizari Feroviare  anunt recrutare forta de munca
13.09.2016 – Anunt public  SC GENERALI COMERT PRODUCTIE SERVICII  solicitare emitere acor de mediu pentru proiectul Construire magazie materiale
13.09.2016- Societatea Piete Prest Tec Srl Tecuci , organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminat – 1 post responsabil mediu , PSI si Protectia Muncii
12.09.2016 – UAT Municipiul Tecuci organizeaza LICITATIE PUBLICA DESCHISA indata de 29.09.2016 ora10.00 in vederea inchirierii terenului arabil  pajisti curti constructii si inchirieri imobile
09.09.2016- U.A.T Municipiul Tecuci  organizeaza concurs in data de 05.10.2016 ora 13.00 in vederea obtinerii calitatii de administrator de imobile
09.09.2016 – Anunt – Societatea Piete Prest  organizeaza concurs in data de 30.09.2016  pentru ocupare 1 post functionar administrativ (studii superioare), 1 post ingrijitor ( studii generale)
06.09.2016- Rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional pentru functia contractuala consilier juridic 1 A  la Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci
06.09.2016 – UAT Municipiul Tecuci – anunt concurs Director Executiv Politia Locala Tecuci
05.09.2016- Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional pentru functia contractuala consilier 1 A  la Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci
26.08.2016 – UAT Municipiul Tecuci -concurs promovare in grad pentru personalul contractual din structura UAT Tecuci
23.08.2016 Centralizator nominal – rezultat concurs functie publica de executie Compartiment Protocol si Evenimente
22.08.2016 Rezultatul probei interviu – examen referent III Comp. Protocol si Evenimente
 22.08.2016 Rezultatul probei scrise – examen referent III Comp. Protocol si Evenimente 
18.08.2016 Rezultate finale concurs îngrijitor SPCLEP
17.08.2016 Rezultat selectie dosare concurs Referent III  superior-Comp.Protocol si Evenimente
16.08.2016 Rezultatul probei scrise – concurs post vacant ingrijitor SPCLEP
12.08.2016 ANUNT – Apele romane – Administratie bazinala Prut – Barlad
09.08.2016 ANUNT PUBLIC – DISRIGAZ SUD – Intrerupere planificata a alimentarii cu gaze naturale
08.08.2016 Comunicat de Presa 
05.08.2016- Anunt Public restrictii rutiere Iarmaroc Moldovenesc 
04.08.2016 Programul audientelor consilierilor judeteni in semestrul II – 2016
25.07.2016 ANUNT CONCURS Serviciul Public Comunitar Local de Evideta a Persoanelor – 1 post ingrijitor , perioada nedeterminata , norma intreaga
22.07.2016 ANUNT CONCURS UAT Municipiul Tecuci  – 1 functie publica de executie referent superior Compartiment Protocol si Evenimente
20.07.2016 Masuri privind prevenirea producerii arderilor necontrolate
20.07.2016 ANUNT PUBLIC  Ocaua lui Cuza SRL – Amenajare parcare
14.07.2016 BULETIN de AVERTIZARE – In atentia specialistilor de la camera agricola si a fermierilor
07.07.2016 Buletin de avertizare – In atentia speciolistilor de la camera agricola si a fermierilor
07.07.2016 ANUNT  tratamente aviochimice
05.07.2016 ANUNT PUBLIC – Filimon Ovodiu Tudor – Construire anexa exploatatie agrilola
04.07.2016 ANUNT PUBLIC – Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci
01.07.2016 BULETIN DE AVERTIZARE – In atentia specialistilor de la camera agricola si fermierilor
01.07.2016 ANUNT – Electrica Distributie Muntenia Nord – Anunt Mediu
30.06.2016 ANUNT PUBLIC – Bors Maria si Bors Aurel – Construire Depozit si Spatiu Comercial
30.06.2016 Masuri pentru Prevenirea si Atenuarea Efectelor Caniculei si Secetei Prelungite la Nivelul Municipiului Tecuci – 2016
29.06.2016 Buletin de Avertizare – In atentia specialistilor de la camera agricola si a fermierilor ARDEI , TOMATE
28.06.2016 Buletin de Avertizare – In Atentia Specialistilor de la camera agricola si fermierilor —-Pomi Arbori, Arbusti fructiferi
28.06.2016 ANUNT PUBLICITAR – Ministerul Apararii Nationale prin UM 02542 Focsani organizeaza licitatie publica
28.06.2016 ANUNT PUBLIC – SC Apa Canal SA Galati – Proiect Regional de Dezvoltare Infrastructura Apa Uzata
28.06.2016 ANUNT PUBLIC – SC BAILANDO SRL – Construire hala de productie din panouri
28.06.2016 Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – Material Informativ;
28.06.2016 Buletin de Avertizare – In Atentia Specialistilor de la camera agricola si fermierilor
16.06.2016 ANUNT PUBLIC – Curca Dumitru si Curca Vasilica – Anunt mediu – Extindere Hala depozitare cu structura independenta
16.06.2016 ANUNT PUBLIC SC GDF SUEZ Energy Romania SA – Reabilitare retea distributie gaze Municipiul Tecuci
15.06.2016 Buletin de Avertizare – In Atentia Specialistilor de la Camera Agricola si a Fermierilor
13.06.2016  ANUNT LICITATIE
09.06.2016 ANUNT PUBLIC – SC Plurivalent SRL – anunt mediu construire spatiu comercial
09.06.2016 Buletin de Avertizare – In Atentia Fermierilor si Camerei Agricole
07.06.2016 Anunt Licitatie
06.06.2016 Buletin De Avertizare – In atentia fermierilor si soecialistilor de la camera agricola
03.06.2016 ANUNT PUBLIC – UAT Municipiul Tecuci – acord mediu-Amenajare parcari in Aleea Cpt Decuseara si str. Aleea Teilor
02.06.2016  Material Informativ cu Privire la Pesta Porcina Africana si Instruirea Fermierilor – Asociatia Nationala Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor
02.06.2016 ANUNT PUBLIC SC BAILANDO SRL – anunt mediu construire hala de productie din panouri
02.06.2016 ANUNT PUBLIC Mirza Vasilica si Mirza Nicoleta – anunt mediu construire anexa
01.06.2016 ANUNTURI acord mediu – FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA
31.05.2016 ANUNT – Autoritatea Nationala Fitosanitara – Tratament Chimic
26.05.2016 Rezultate Concurs functie contractuala INGRIJITOR – SPCLEP Tecuci
25.05.2016 REZULTATUL PROBEI SCRISE pentru concursul de ocupare a postului vacant – INGRIJITOR in cadrul SPCLEP Tecuci
18.05.2016 ADRESA Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara  si pentru Siguranta Alimentelor
18.05.2016 ANUNT PUBLIC – Chiritoiu Ecaterina – Construire Atelier Mecanic
18.05.2016 Biroul de Evidenta a Persoanei – Program perioada 04.06.2016-05.06.2016
17.05.2016 ANUNT PUBLIC – Aviz mediu – Marin Gheorghe si Marin Ileana
17.05.2016 ADRESA – Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
17.05.2016 Rezultatul Selectiei Dosarelor de inscriere la Examenul de ocupare post vacant de ingrijitor
09.05.2016 ANUNT PUBLIC – SC Contec Foods SRL – anunt mediu
05.05.2016 Tragerea la sorti pentru stabilirea numarului de ordine pe panourile de afisaj a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor, candidatilor independenti
04.05.2016 ANUNT  Tragere la sorti — Catre pardidele politice, aliantele electorale, minoritati nationale si independenti din Municipiul Tecuci
04.05.2016 ANUNT CONCURS – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei  – Ingrijitor – perioada nedeterminata
29.04.2016 ANUNT PUBLIC – UAT Municipiul Tecuci -Reabilitare parcare sediu Primărie Tecuci
28.04.2016 Judecatoria TECUCI Incheiere Sedinta publica – Complet Specializat Minori dosar 334-212-2016
28.04.2016 ANUNT PUBLIC SC GDF SUEZ Energy Romania SA
28.04.2016 Buletin de Avertizare – In atentia fermierilor si Camerei Agricole
27.04.2016 ANUNT PUBLIC – SC GDF SUEZ Energy Romania SA – Reabilitare retea distributrie gaze naturale
26.04.2016 ANUNT PUBLIC – Condurache Viorel – Construire anexa exploatatie agricola
26.04.2016 Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru situatii de urgenta – ADRESA –
25.04.2016 ANUNT PUBLIC – Marza Cristinel si Marza Nicoleta – Construire Anexa
25.04.2016 ANUNT PUBLIC – SC Zone Verzi SRL – Reparatii Parc Alexandru Ioan Cuza
22.04.2016 Buletin de Avertizare – In atentia specialistilor de la camera agricola si a fermierilor
21.04.2016 Anunt Public – SC Apa Canal SA Galati – Proiect Regional de Dezvoltare
20.04.2016 ANUNT PUBLIC – Curca Dumitru si Curca Vasile – Depunere solicitare emitere acotd mediu proiect – Extindere hala depozitare cu structura independenta
18.04.2016 – INFORMARE – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Galati –
15.04.2016 ANUNT PUBLIC SC Eurocogen Filiala Aninoasa SRL
13.04.2016 ADRESA – Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara Si Pentru Siguranta Alimentelor
12.04.2016 Cetralizator nominal al rezultatelor concursului SPCLEP Tecuci – functie contractuala
11.04.2016 ADRESA – Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor
11.04.2016 Rezultatul probei scrise – Concurs ocupare post functie contractuala – SPCLEP
08.04.2016 Buletin de Avertizare – In atentia Camerei Agricole si a Fermierilor – CAIS si MAR
08.04.2016 – Centralizator Nominal Rezultate Concurs Functii Publice – UAT Municipiul Tecuci
07.04.2016 Rezultat Interviu Examen Ocupare Posturi Vacante – Functii Publice UAT Municipiul Tecuci
07.04.2016 ANUNT PUBLIC – UAT Municipiul Tecuci – Reparatii canalizare pluviala str. Ana Ipatescu
05.04.2016 UAT Municipiul Tecuci – ANUNT – Stabilire data interviu pentru concursul din 05.04.2016
05.04.2016 Rezultatul Probei Scrise – Examenul de ocupare post vacant – Functii publice de executie – UAT Municipiul Tecuci
05.04.2016 Centralizator Nominal al Rezultatelor Examenului Sustinit Pentru Ocupare Fuctii Publice – UAT Municipiul Tecuci
04.04.2016 Rezultatul Probei Scrise – Examrn Ocupare Post Vacant Compartiment Financiar – UAT Municipiul Tecuci
04.04.2016 Raportul Final al Concursului – UAT Municipiul Tecuci – Muncitor Necalificat
04.04.2016 Raportul Final al Concursului – UAT Municipiul Tecuci – Muncitor Calificat I
01.04.2016 Anunt Public – Transelectrica- Solicitare aviz de gospodarire a apelor
01.04.2016 Anunt Public – Fulger Ionut – Solicitare Acord Mediu – Construire anexa exploatatie agricola
01.04.2016 Rezultatul Probei Scrise – Concurs – Muncitor Necalificat si Muncitor Calificat UAT Municipiul Tecuci
01.04.2016 Rezultatul Selectiei Dosarelor de inscriere la examen pos vacant Referent 1A – SPCLEP
31.03.2016 Proces Verbal avand in vedere contestatia domnului Corcioveanu Ionel inregistrata la UAT Municipiul Tecuci – concurs Comp Parc Auto
30.03.2016 Anunt Public – UAT Municipiul Tecuci – Lucrari retea apa si canalizare cartiere Balcescu, Cernicari, Criviteni, Tecuciul Nou
29.03.2016 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere posturi vacante de executie UAT Municipiul Tecuci –  concurs in data de 05.04.2016 
29.03.2016 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere posturi vacante de executie UAT Municipiul Tecuci – concurs in data de 04.04.2016
29.03.2016  Directia Sanitara Veterninara si Pentru Siguranta Alimentelor Galati – Informare cu privire la pesta porcina
29.03.2016  ANUNT Desfasurare Exercitiu de Informare publica in Municipiul Tecuci
28.03.2016 – In Atentia Fermierilor – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
24.03.2016 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs – posturi vacante UAT Municipiul Tecuci
22.03.2016 ANUNT – verificari tehnice la sistemul de alarmare publica
21.03.2016 Erata Anunt Concurs SPCLEP
18.03.2016 ANUNT UAT Municipiul Tecuci -Reabilitare parcare sediu 
16.03.2016 ANUNT Concurs SPCLEP post vacant referent 1 A perioada nedeterminata
16.03.2016 Informare Masuri de Mediu si Clima PNDR 2014-2020
 —16.03.2016-Ghidul Informativ Pentru Beneficiarii Masurilor De Mediu Si Clima Ale Programului National de Dezvoltare Rurala
  —16.03.2016-Specii de Plante Utilizate Ca Indicatori de Management al Pajistilor
  —16.03.2016-Specii de Plante Indicatoare Pentru Pajistile Cu Valoare Naturala Ridicata
  —16.03.2016-Ghid-informativ-MMC-zone-eligibile
11.03.2016 Institutia Prefectului Galati – INFORMARE
11.03.2016 Buletin de Avertizare-In Atentia Camerei Agricole si Fermierilor
10.03.2016 ANUNT Concurs – UAT Municipiul Tecuci – fuctii contractuale perioada nedeterminata
09.03.2016 Anunt public – SC Transfero Turistic SRL – Mansardare si Amenajare Spatii Cazare
09.03.2016 Anunt public mediu – UAT Municipiul Tecuci proiect Curatare santuri, subtraversare str. Tecuciul Nou, refacere camin vizitare  
07.03.2016 Decizie penala nr.2900-121-2010 – nr1-A din 21.0.2016
04.03.2016 ANUNT – UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in perioada 05.04.2016 si 07.04.2016  – ocupare functii  publice de executie
03.03.2016 ANUNT – UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in perioada 04.04.2016 si 07.04.2016  – ocupare functii  publice de executie
03.03.2016 Adresa – In Atentia Unitatilor Administrativ Teritoriale ale Judetului Galati
22.02.2016 Calendar concurs SC ECOGROUP SRL Tecuci.
22.02.2016 Anunt concurs SC ECOGROUP SRL Tecuci.
22.02.2016 Anunt Public – UAT Municipiul Tecuci – Amenajare provizorie scena si stalpi metalici pentru festivitati – iluminat ornamental
19.02.2016 ANUNT Apa Canal Galati – Intrerupere apa potabila in Municipiul Tecuci – Cartier Nicolae Balcescu
02.02.2016 Lista Structurilor Asociative Profesionale Din Agricultura la Nivelul Municipiului Tecuci
01.02.2016 Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr.52-2003 in anul 2015
01.02.2016 Raport de evaluare Legea 544 _2001 in anul 2015
01.02.2016 ADRESA – Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara Si Pentru Siguranta Alimentelor – Seviciul Control Oficial Sanatate Animala
29.01.2016 Tribunalul Galati – Sectie Penala nr.2900-121-2010
29.01.2016 Buletin Avertizare – In Atentia Camerei Agricole si Fermierilor – Rasaduri de legume
27.01.2016 Anunt Public – Construire Anexa Exploatatie Agrilola – Condurache Viorel
22.01.2016 ANUNT –  Date de Contact SDEE, Puncte de Informare, Distributia Energiei Electrice, Standardul de Permormanta – Distributie Energie Electrica
18.01.2016 – INFORMARE – Directia Sanitara Veterinara Pentru Siguranta Alimentelor Galati 
14.01.2016 Anunt Public –  Reparatii Canalizare Pluviala
14.01.2016 – Anunt Public – Subtraversare Strada Tecuciul Nou
12.01.2015 Judecatoria Galati – Sectie Civila – Dosar nr.12356 Sentinta civila nr.11380
11.01.2016 Anunt Public – SC Omifa Impex SRL
08.01.2016 Anunt Public  Negrut Costel si Negrut Mariana

 

2015
29.12.2015 Anunt Puplic – SC Plurivalent SRL
23.12.2015 Licitatie Publica – Scoala Gimnaziala Ion Petrovici Tecuci
23.12.2015 Anunt Concurs Muncitor Necalificat Ecogroup Tec SRL Tecuci
18.12.2015 Model Declaratie Privind Termenele la Care se Efectueaza Declararea si Inscrierea Datelor In Registrul Agricol Pentru Anul 2016
18.12.2015 Reparații canal Tecuciul Nou
15.12.2015 Intrerupere Planificata a Alimentarii cu Gaze Naturale
15.12.2015 Anunt Public Constituire Ferma Productie Porci Extravilan Municipiul Tecuci
11.12.2015 Anunt Concurs – Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci
11.12.2015 Centralizator Nominal al Rezultatelor Concurs Referent 1 A la Comp Arhiva in cadrul  UAT Municipiul Tecuci
11.12.2015 Vanzare Imobiliara nr.246-2014 Executor Judecatoresc Gabor Robert
11.12.2015 Vanzare Imobiliara nr.4108-40-2013 Cab Ind Insolventa Liliana Bordeianu
11.12.2015 Vanzare Imobiliara nr.411-CM-2012 Chirica Mistoi Costel
10.12.2015 Publicatii de Vanzare nr.753, 739 si 735 din 2012 – Executor Judecatoresc Mandrila Costel
10.12.2015 Rezultatul probei scrise – concurs  post Comp Arhiva
10.12.2015 Apa si Canal Galati – Anunt Public – Acord Mediu
10.12.2015 Programul Audientelor Judeteni – semestrul 1 – 2016
10.12.2015 INFORMARE – Autoritatea Sanitara Veterinara pentru Siguranta Animalelor
09.12.2015 Anunt Concurs Post Vacant – Ecogrout Tec SRL
07.12.2015 Vanzare Imobiliara nr.53-2013 Executor Judecatoresc Micu Constantin si Badiu Florin
07.12.2015 Citatie dosar nr.2900-121-2010
07.12.2015 Program Kaufland de Sarbatori
04.12.2015 Anunt si Regulament Privind Eliberarea Acordului si a Autorizatiei de Functionare Privind Comercializarea Produselor si Serviciilor De Piata In Municipiul Tecuci
03.12.2015 Rezultatul Selectiei Dosarelor de Inscriere – Examen ocupare post vacant Referent 1 A Arhiva
26 11.2015 Anunt restrictii circulatie 1 Decembrie 2015
25.11.2015 Camera Agricola a Judetului Galati
20.11.2015 Centralizator Nominal al Rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea postului Igrijitor in cadrul SCLEP Tecuci 
20.11.2015 Raportul Final al Concursului Pentru Postul de Ingrijitor la SCLEP Tecuci
20.11.2015 Anunt Mediu – SC Pandora International SRL
19.11.2015 Anunt Public SC Zone Verzi Tec SRL
19.11.2015 Raport Final Concurs SCPLEP Tecuci
19.11.2015 Rezultat Interviu Post Vacant Ingrijitor SPCLEP Tecuci
18.11.2015 Rezultatul Probei Scrise – Examen Promovare – Consilier Superior – SPCLEP
18.11.2015 Anunt Public In Perioada 18-25 Noiembrie 2015 Verificari  la Sirenele Sistemului de Alarmare Publica
17.11.2015 Rezultatul Probei Scrise In Urma Contestatiei pentru Functia Contractuala – Ingrijitor SPCLEP Tecuci
16.11.2015 Rezultatul Selectiei Dosarelor de Inscriere – Concurs de Promovare SPCLEP Tecuci
16.11.2015 Judecatoria Tecuci – Sedinta publica – Dosar nr.3890-324-2015
16.11.2015 Anunt – Electrica SA – Modernizare LEA 110 KV Tecuci – Cudalbi
16.11.2015 Anunt Public – UAT Municipiul Tecuci – Acord Mediu – Reparatii Canal Scurgere ape – Tecuciul Nou
16.11.2015 UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei contractuale de executie pe perioada nedeterminata de referant IA Compartiment Arhiva
13.11.2015 Judecatoria Galati – Sectie Civila – nr.12653-233-2015
13.11.2015. Rezultatul Probei Scrise – Concurs Ocupare Post Vacant Ingrijitor In Cadrul SPCLEP
12.11.2015 Anunt Public – SC SUINTEC SRL
06.11.2015 Anunt Program Registrul Agricol
06.11.2015 Rezultatul Selectiei Dosarelor De Inscriere la Concursul post  Vacant Ingrijitor in Cadrul Seviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
06.11.2015 Buletin Avertizare – Ministerul Agriculturii
06.11.2015 Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
02.11.2015 Anunt Public – Zone Verzi – Construire alei parc Regina Elisabeta
30.10.2015 ANUNT – Guvernul Romaniei – Agentia Domeniului Statului
29.10.2015 Vanzare Imobiliara nr.1262-2014 Executor Judecatoresc Mircea Bogdan Constantin
28.10.2015 Anunt Public SFDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA – Acord Mediu Modernizare LEA 110KV Tecuci-Cudalbi si celula 110-20kv Cudalbi
28.10.2015 Anunt Public SC Pandora International SRL Focsani – Acordul de Mediu – Alimentare Energie Punct Lucru -Fabrica de Confectii Textile
23.10.2015 Comunicat de presa – CFR – Modificari in circulatia trenului Regio 7567
22.10.2015 Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor Tecuci – Anunt ocupare post vacant
21.10.2015 Anunt Public – Situatii de Urgenta –  exercitiu de informare publica
19.10.2015 SPCLEP Tecuci – Anunt promovare in gradul imediat superior
13.10.2015 Anunt Public – U.A.T. Tecuci  titular al proiectului  Extindere iluminat public
08.10.2015 Anunt Public- U.A.T. Tecuci, titular al proiectului  Reparații trotuare str. Cuza Vodă
07.10.2015 Proiect taxe si impozite locale pentru anul 2016
06.10.2015 Anunt – UAT Municipiul Tecuci Organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut
24.09.2015 Anunt Public nt.1247-24.09.2015 Casa de Cultura a Municipiului Tecuci
17.09.2015 Anunt Public – SC SUINTEC SRL
17.09.2015 Autoritatea Nationala Sanitara Si Pentru Siguranta Alimemtelor – INFORMARE
11.09.2015 Citatie dosar nr.2900-121-2010 Tribunalul Galati
09.09.2015 Raportul Final al Concursului – Functii Publice
08.09.2015 Raportul Final Al Concursului – Functii Publice
07.09.2015 Raportul Final Al Concursului – Functii publice de executie
07.09.2015 Rezultatul Probei Scrise Examenul de Ocupare a unor Posturi Vacante – Functii Publice
03.09.2015 Somatie – Dosar civil nr.3467-324-2015-Judecatoria Tecuci
03.09.2015 Somatie – Dosar civil nr.3380-324-2015-Judecatoria Tecuci
03.09.2015 Anunt Public – Extindere iluminat public in Municipiul Tecuci
03.09.2015 Raportul final al concursului – functii publice – UAT Municipiul Tecuci
02.09.2015 Raportul Final al Concursului – Functii publice
02.09.2015 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul – concursul de ocupare a unor posturi de executie in cadrul Municipiului Tecuci
01.09.2015 Rezultatul probei scrise de ocupare a unor posturi vacante – functii publice de executie
01.09.2015 Rezultatul Selectiei Dosarelor de Inscriere la Concursul de Ocuparea Posturilor Vacante Organizat pentru Functii Publice de Executie – Consilier Superior

Comentariile nu sunt permise.