Anunțuri


 ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2020

 

IANUARIE 2020

 

22.01.2020 – Anunt colectiv nr 8014 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI

22.01.2020- Anunt public –  ,,CONSILIUL JUDETEAN GALATI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Acordului de mediu nr. 08/19.12.2019 pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați „, propus a fi amplasat în județul Galați. Informațiile privind proiectul modificat propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Consiliulul Județean Galați din municipiul Galați, str. Eroilor nr. 7, judeuțl Galați în  zilele de luni-joi între orele 8,30 -16,00 și vineri între orele 08,30 – 13,30 . Observațiie publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galați”. Descarca documentul de AICI

21.01.2020 – Anunt colectiv nr 7858 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
21.01.2020 – Avand in vedere adresa  nr.1392/15.01.2020 cu privire la confirmarea unui focar de gripa aviara inalt patogena, subtipul H5N8, la o ferma de gaini ouatoare din localitatea Seini, judetul Maramures respectiv localitatea Acs, in regiunea Komarom-Esztergom-Ungaria, D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de confirmare a unui focar de gripa aviara. Vizualizati anuntul AICI
20.01.2020 – Avand in vedere adresele nr. 626/09.01.2020; 665/10.01.2020 si 846/13.01.2020 cu privire la suspicionarea si confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala (gospodarie a populatiei), situata in marginea sud-estica a localitatii Mandresti nr.121, com.Valea Marului, respectiv localitatea Grivita judetul Galati, conform buletinului de analiza nr.10065/09.01.2020 emis de L.S.V.S.A.Bacau si buletinelor de analiza nr.10067/08.01.2020 si 10159/11.01.2020 emise de catre IDSA Bucuresti, D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Vizualizati anuntul AICI
17.01.2020 – Anunt colectiv nr 5356 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
16.01.2020 – Anunt colectiv nr 5095 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
16.01.2020 – Anunt colectiv nr 4709 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
16.01.2020 – Anunt colectiv nr 4707 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
15.01.2020 – Anunt colectiv nr 3943 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
14.01.2020 – Anunt colectiv nr 3600 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
14.01.2020 – Anunt colectiv nr 3602 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
14.01.2020 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii: 

 1. Obiect principal: “Achizitie servicii educationale anteprescolari si prescolari – servicii de integrare în învățământul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere socială” in cadrul proiectului Sansa T
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: „Sansa T”- Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei.
 3. Valoarea estimata a contractului fara TVA : 308.000 lei
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)
-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 6 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde la clarificari: 3 zile pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: “Petul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 8. Plata contractului: conform caietului de sarcini
 9. Data limita pentru transmiterea ofertei : 27.01.2020 ora 16:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 10. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 28.01.2020 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind “ Achizitie servicii educationale anteprescolari si prescolari – servicii de integrare în învățământul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere socială” se poate descarca de AICI
13.01.2020 – Anunt colectiv nr. 2735 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 – Anunt colectiv nr 1265 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 – Anunt colectiv nr 1260 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 – Anunt colectiv nr 1263 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
08.01.2020–  Programul audientelor consilierilor județeni, grupați pe comisii de specialitate, pentru perioada Ianuarie – Mai 2020 – Consiliul Județean Galați. Vizualizați anunțul AICI
07.01.2020 – Anunt colectiv nr 606 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
07.01.2020 – Anunt colectiv nr 465 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
06.01.2020 – Anunt colectiv nr 283 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
06.01.2020 – Anunt colectiv nr 281 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de  AICI
06.01.2020 – Anunt colectiv nr 112 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de  AICI


Total Page Visits: 194 - Today Page Visits: 10

Comentariile sunt închise.