Executarea silită a creanţelor datorate bugetului local Tecuci


U.A.T Municipiul Tecuci este obligat să efectueze procedura de executare silită a creanţelor datorate bugetului local, in conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

In cazul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalitatile de executare silită prevăzute in Codul de procedură Fiscală.

Contribuabilii cu creanţe restante datorate bugetului local Tecuci, sunt rugaţi, să achite sumele restante, pâna la data de 01. 11 .20 1 7, în vederea evitării începerii procedurii de executare silita.

Primar, Cătălin Constantin Hurdubae
Director general , Nicoleta Țăpoi
Şef serviciu venituri ,  Iulian  Marin


Comentariile sunt închise.