Acte normative Stare Civila


Acte normative

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ   ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ  SAU  CARE  AU  APLICABILITATE  ŞI   ÎN SFERA  ACTIVITĂŢII  DE STARE CIVILĂ

 1. Legea  nr. 119/1996 – Privind actele de stare civilă;
 2. HG 64/2011 – privind  Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor  în materie de stare civilă;
 3. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale;
 4. Legea 287/2009- republicată în 2011-  privind  Codul  civil
 5. Legea 134/2010 privind  Codul de  procedură  civilă;
 6. OUG 80/2011 –  privind modificarea şi completarea Legii 119/1996;
 7. Legea 21/1991 – Legea cetăţeniei române;
 8. Ordonanţa 41/2003 – privind schimbarea de nume pe  cale administrativă;
 9. HG 495/1997- privind eliberarea livretelor de familie

10.Legea nr. 36/1995 – Legea de reglementare a procedurii succesorale;

11.HG 727/2013 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Convenţiei  nr. 16 a Comisiei  Internaţionale de Stare Civilă, referitoare la  eliberarea extraselor  multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la  Viena la 8 septembrie 1976.

 1. Legea 677/2001 – privind protecţia datelor cu  caracter personal.
 2. Legea 213/2013 de modificare a Legii 119/1996;

14.Legea 105/1992- privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat .
  15.Lista cu statele semnatare ale conventiei de la Haga si a statelor cu care Romania are incheiate tratate sau acorduri privind recunoasterea reciproca a actelor
  16.Înscrierea menţiunilor primite din străinătate cu privire la modificarea statutului civil al persoanei
  17.Înregistrarea unei căsătorii
  18. Extras din codul civil
19.Înscrierea mentiunilor primite din strainatate cu privire la modificarea statutului civil al persoanei


Comentariile nu sunt permise.