Acordarea indemnizației de hrană personalului plătit din fonduri publice


Acordarea indemnizației de hrană | Primaria Tecuci

Indemnizația de hrană este prevăzută de art.18 alin.(1)din Legea-cadru nr. 153/2017:

 
   „Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

În decembrie 2017 Guvernul României a emis OUG 90/2017 care  a intrat în vigoare la 7 decembrie 2017  și care la art.9, alin (1) avea următoarele  prevederi:

 În anul 2018, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.

Ulterior, Guvernul a emis  OUG 91/2017 de  modificare a  legii 153/2017 care a intrat  în vigoare la 8 decembrie 2017, tocmai în scopul clarificării modului de aplicare a art.18, alin.(1) din Legea 153/2017 și pentru a confirma obligativitatea acordarea acestei indemnizații

Astfel, prin OUG 91/2017  art. 18, alin (1) din legea 153/2017 este modificat și are următorul cuprins:

(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, acordarea indemnizației de hrană, pentru luna decembrie, este justificată din punct de vedere legal.

 
Reamintim cetățenilor și presei că, în conformitate cu prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, pentru o corectă informare, pot depune solicitări la Registratura Primăriei municipiului Tecuci.

Primăria municipiului Tecuci


Comentariile sunt închise.